{modal images/portalen/lokalhistorie/2018/staarupportalen-udvp-2019.jpg|Title=Så flot kan det gøres}

Tårupportalen

{/modal}

Følg Tårupportalen på din SmartPhone:

Start din browser og skriv taarupportalen.dk i adressefeltet

Tryk på de tre små blå linjer øverst til venstre på din SmartPhone og  menuen åbnes.

Vælg herefter hvad du vil se...

Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Velkommen til Tårup

- og et aktivt landsbyliv på Østfyn

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Kommunalvalg 2021

Tårupportalen har i forbindelse med det kommende kommunalvalg stillet syv spørgsmål til de fire lokalpolitikere vi har i Tårup og Frørup, afgrænset af postnr. 5871. Dels for at bakke op omkring dem, men også for at blive klogere på hvem de er og hvad de står for.

De fire politikere der har fået buddet er:

Per Chrone Jespersen A - Frørup

Michael Gertsen C - Tårup

Niels Lundshøj C - Tårup

Martin Huus V - Frørup

 

De syv spørgsmål lyder således:

  1. Hvilke overvejelser har du gjort dig, som får dig til at stille op til kommunalvalget?
  2. Har du tidligere været engageret i kommunalpolitik? Hvor og hvordan?
  3. Hvad tænker din familie om at du opstiller til kommunalvalget?
  4. Hvilket parti stiller du op for? - og hvorfor er det netop dette parti du opstiller for?
  5. Hvordan tænker du at små landsbyer som Tårup og Frørup bør udvikle sig? - og hvad skal der gøres for at denne udvikling kommer til at ske?
  6. Hvilken betydning vil det få for landsbyerne Tårup og Frørup, hvis du bliver valgt?
  7. Hvad vil være de tre vigtigste personlige værdier for dig i dit eventuelt kommende politiske arbejde?

Alle de fire lokalpolitikere har nu svaret på henvendelsen, og her bringer vi deres svar:

 

Per Chrone Jespersen

Per Chrone Jespersen

Hvilke overvejelser har du gjort dig, som får dig til at stille op til kommunalvalget?
Bliver jeg valgt ind til kommende byrådsperiode vil det være min 4. Periode i Nyborg byråd, altså er mine overvejelser gået mere på om det er det store arbejde værd. Det er jeg slet ikke i tvivl om at det er. Jeg får, om ikke dagligt så flere gange om ugen, henvendelser fra borgere fra enten lokalsamfundet eller centerbyerne, med spørgsmål og ønsker om gode råd. Alene det at få disse henvendelser, viser værdien i at have en lokal mand, man tør stole på. Derfor er jeg heller ikke i tvivl om at det er vigtigt igen at stille op til Nyborg Byråd.

Har du tidligere været engageret i kommunalpolitik? Hvor og hvordan?
Ja, jeg sidder nu på min 3. Periode og har de 2 sidste perioder været formand for Teknik- og Miljøudvalget. Jeg har været med til at indføre Landsbypedelordningen, som så desværre fra andres partiers side er blevet voldsomt nedprioriteret. Det vil igen være en af mine vigtige mærkesager, i det kommende byråd, at få genindført Landsbypedelordningen.

Hvad tænker din familie om at du opstiller til kommunalvalget?
Selv om det at være lokalpolitikker tager utroligt meget af ens fritid (læs kvalitetstid med familien) så er jeg sikker på at min familie bakker mig op, også da de i det daglige kan se at det at føle man bidrager og gør en forskel, er brændstof for en person som jeg.

Hvilket parti stiller du op for? - og hvorfor er det netop dette parti du opstiller for? 
Jeg stiller op for Socialdemokratiet. Det gør jeg da Socialdemokratiet står på nogle helt klare værdier, der fuldstændigt passer ind i mit hjerte. Nogle solide byggesten, der er værd at bygge videre på.

Hvordan tænker du at små landsbyer som Tårup og Frørup bør udvikle sig? - og hvad skal der gøres for at denne udvikling kommer til at ske? Hvad er det første du ville gøre?
Vi skal bygge videre på sammenhold og fællesskab. Samtidigt skal vi sikre en meget bedre service og vedligehold af vores udenoms arealer, altså de som kommunen har ansvaret for.
Jeg vil starte med at forsøge at påvirke de andre partier til at støtte op om Landsbypedelordningen, i den form som vi for år tilbage indførte. Vi mangler ‘den gamle vejmand’ i lokalområderne

Hvilken betydning vil det få for landsbyerne Tårup og Frørup på længere sigt, hvis du bliver valgt?
Hvis jeg bliver genvalgt vil det sikre borgerne i Tårup og Frørup en solid og troværdig stemme ind i Byrådet i Nyborg. En stemme der taler vores sag.

Hvad vil være de tre vigtigste personlige værdier for dig i dit eventuelt kommende politiske arbejde?
Tillid, Troværdighed og Respekt

 

Michael Gertsen

Michael Gertsen

Hvilke overvejelser har du gjort dig, som får dig til at stille op til kommunalvalget?
Det Konservative Folkeparti mangler tydeligvis i byrådet. Da jeg har været konservativ i mange år, har god føling med borgernes hverdag og også kender lidt til økonomi - så er det bare med at melde sig under fanerne !

Har du tidligere været engageret i kommunalpolitik? Hvor og hvordan?
Jeg har været konservativ siden jeg blev KU´er som teenager, men indtil nu arbejdet mest på den organisatoriske side.

Hvad tænker din familie om at du opstiller til kommunalvalget?
Fuld opbakning, men lidt bekymrede for tidsforbruget. Har aftalt at jeg inden da stopper i 3 bestyrelser - bl.a. menighedsrådet.

Hvilket parti stiller du op for? - og hvorfor er det netop dette parti du opstiller for?
Det Konservative Folkeparti. Den personlige frihed, det private initiativ, omsorgen for de svage og at give natur og miljø videre til næste generation, i en bedre stand end vi selv overtog det.

Hvordan tænker du at små landsbyer som Tårup og Frørup bør udvikle sig? - og hvad skal der gøres for at denne udvikling kommer til at ske? Hvad er det første du ville gøre?
Vi skal have flere børnefamilier til landsbyerne. Trenden går fra by til land - og vi har meget at byde på i Nyborg kommune. Mange har mulighed for at arbejde hjemmefra.
Unge familier lægger især vægt på gode muligheder for børnepasning, cykelstier/sikre skoleveje og at der er ordentligt og vedligeholdt i landsbyerne

Hvilken betydning vil det få for landsbyerne Tårup og Frørup på længere sigt, hvis du bliver valgt?
Mere fokus på kommunens landsbyer fra byrådets side.

Hvad vil være de tre vigtigste personlige værdier for dig i dit eventuelt kommende politiske arbejde?
Ordentlighed
Ansvarlighed
Lytte og respektere andres synspunkter, selv om vi ikke er enige

 

Niels Lundshøj

Niels Lundshøj

Hvilke overvejelser har du gjort dig, som får dig til at stille op til kommunalvalget?

Jeg havde egentlig tænkt at pensionere mig selv efter mange år i kommunalpolitik i en anden kommune. Jeg er jo nytilflytter. Men da jeg så, hvor meget vores folkeskoler haltede, følte jeg mig på en måde forpligtet. Jeg har stor erfaring fra området, da jeg har siddet som udvalgsformand og dermed øverste myndighed på hele børne- og skoleområdet i Hørsholm i en del år. Der er i dén grad behov for, at vores børn får bedre rammer.

Har du tidligere været engageret i kommunalpolitik? Hvor og hvordan?
Jeg har siddet i 7 år i Hørsholm Kommunalbestyrelse. Her sad jeg i toppen og var med til at træffe de helt store beslutninger.

Hvad tænker din familie om at du opstiller til kommunalvalget?
De ved, jeg ikke kan lade være. Min kæreste er venstreorienteret, så vi har vores diskussioner, men hun forstår mit engagement og støtter mig fuldt ud.

Hvilket parti stiller du op for? - og hvorfor er det netop dette parti du opstiller for? 
Det Konservative Folkeparti. De konservative står for mig for ordentlighed, respekt og ansvarlighed. Vi skal hjælpe de svageste - og til gengæld kræve af dem, der kan. Det er respekt for skatteborgernes penge.

Hvordan tænker du at små landsbyer som Tårup og Frørup bør udvikle sig? - og hvad skal der gøres for at denne udvikling kommer til at ske? Hvad er det første du ville gøre?
Jeg ville afsætte langt flere midler til forskønnelse af omgivelserne og støtte af kulturelle arrangementer og aktiviteter for borgere i alle aldre. Vi har skønne landsbyer, men vi skal aktivt sikre mere liv. Og det kommer ikke af sig selv.

Hvilken betydning vil det få for landsbyerne Tårup og Frørup på længere sigt, hvis du bliver valgt?
Jeg vil først og fremmest tale landsbyerne op og gøre opmærksom på dem i den politiske debat. Vi skal først og fremmest tale mere om landsbyerne - og tale positivt om dem. Dernæst vil jeg gøre alt for at øge budgetterne målrettet landsbyerne.

Hvad vil være de tre vigtigste personlige værdier for dig i dit eventuelt kommende politiske arbejde?
Integritet. Man skal vide, hvor man har mig. Jeg fik engang tilbudt borgmesterposten i Hørsholm, hvis jeg ville stikke den siddende borgmester i ryggen - det nægtede jeg. Sådan skal en politiker nemlig ikke handle!
Dernæst lytte! Lytte til alle - også politiske modstandere!
Og sidst, men ikke mindst: hårdt arbejde og ihærdig indsats. Udvikling sker ikke fra den ene dag til den anden.

 

Martin Huus

Martin Huus

Hvilke overvejelser har du gjort dig, som får dig til at stille op til kommunalvalget?
Jeg har altid ment, at det er vigtigt at involverer sig, jeg har tidligere siddet i skolebestyrelsen på Frørup skole/4 Kløverskolen og de sidste 2 perioder i byrådet. Jeg synes det er spændende at være med til at gøre en forskel, til gavn for alle der bor i Nyborg kommune.

Har du tidligere været engageret i kommunalpolitik? Hvor og hvordan?
Ja, jeg har siddet i byrådet de sidste 2 perioder for Venstre hvor jeg pt. Er næstformand i Skole og Dagtilbudsudvalget, medlem af Beskæftigelsesudvalget, Teknik og Miljøudvalget, Bevillingsnævnet, uddannelsesrådet og Formand i Facaderådet.

Hvad tænker din familie om at du opstiller til kommunalvalget?
Jeg er så heldig at jeg har fuld opbakning og hjælp fra min familie, men det kræver det også. Jeg bruger i snit 15-20 timer om ugen på byrådet og det politiske arbejde.

Hvilket parti stiller du op for? - og hvorfor er det netop dette parti du opstiller for?
Jeg stiller op for Venstre, fordi der er højt til loftet, plads til at diskuterer og i fællesskab udvikle en god politik med respekt for det enkelte menneske. Jeg har en grundholdning om, at dem der kan yde, skal yde, til gavn for os alle sammen, samtidig med at der skal være et stærk sikkerhedsnet for dem der ikke kan. Jeg mener også at der skal være forskellige valgmuligheder for den enkelte borger, fx mulighed for Friskoler, friplejehjem, og privat hjælp og ydelser, hvis man ønsker dette.

Hvordan tænker du at små landsbyer som Tårup og Frørup bør udvikle sig? - og hvad skal der gøres for at denne udvikling kommer til at ske?
Jeg tænker at vi fortsat skal have stort fokus på vores Landsbyer, de er et kæmpe aktiv for Nyborg kommune, jeg har igennem de sidste 8 år haft stort fokus på dette, igennem landsbypuljer, gode tildelinger til forsamlingshuse, en nyrenoveret skole (Frørup), en god daginstitution (samtidig med at der de næste 10 år er sat yderligere 60 mio. kr. af for at styrke de skoler vi har) mm. alt dette for at tiltrække de mennesker som ikke lige har lyst til at bo i en større by.

Hvilken betydning vil det få for landsbyerne Tårup og Frørup, hvis du bliver valgt?
At jeg ligesom de sidste 8 år har et stort fokus på at vi kan styrke både landsbyer, centerbyer og Nyborg. Jeg mener at det er vigtigt at der er styrker og fokus på alle dele af kommunen ikke mindst landsbyerne.

Hvad vil være de tre vigtigste personlige værdier for dig i dit eventuelt kommende politiske arbejde?
De vigtigste værdier for mig som person og som politikker er ærlighed, troværdighed og handlekraft. Dette har jeg i den grad brugt og man er altid velkommen til at ringe eller skrive til mig. Jeg forsøger at svarer alle der kontakter mig, det er ikke sikkert at vi nødvendigvis er enige, men den gensidige respekt er meget vigtig for mig på trods af evt. uenigheder.

Tak til Per Chrone Jespersen (S) Micheal Gertsen (C), Niels Lundshøj (C) og Martin Huus (V) for at I velvilligt tog imod og besvarede spørgsmålene om jeres kandidatur.
Tårupportalen ønsker jer alle fire held og lykke med et rigtig godt kommunalvalg - der også gerne må blive til gavn for landsbyerne.

© Interview Steen Jensen

Tour de l’art - Lokal kunst

19. maj 2022: I forbindelse med Tour de France kommer forbi Nyborg har Østfyns Kunstforening skabt...

Hjertestarteren i Frørup

11. maj 2022: Hjertestarteren i Frørup er nu tilbage på sin gamle plads i Kirkens hus,...

Øko-æg fra Kajbjergvej 7

8. maj 2022: I en tid med stigende æg-priser er det dejligt, at vi har lokale leverandører i...

Guide til din vilde have

5. maj 2022: Projektgruppen "Vild med Tårup" har brugt vinterpausen til at arbejde med en...

Grøn landsby, grøn...

4. maj 2022: Invitation til debatmøde på Sulkendrup Mølle, tirsdag den 17. maj kl. 19. Som lovet...

Nye medlemmer til Tårup...

4. maj 2022: Kunne du tænke dig at deltage i arbejdet i Tårup Landsbyråd? Vi vil gerne byde nye...

LYS I VINDUERNE OG OP MED...

Så er det atter årsdagen for Danmarks befrielse, efter 5 års besættelse 5. maj 1945. (Eller det...

Konfirmation i Tårup Kirke

8. maj 2022: På den smukkeste forårssøndag man kan tænke sig, var der konfirmation i Tårup kirke....

Konfirmation i Frørup Kirke

1. maj 2022: Solen brød gennem skyerne denne dejlige forårssøndag den 1. maj, netop som...

En af Fyns største landsbyer

28. april 2022: "Tårup nævnes første gang i 1361, hvor den betegnes som "Thorpe". Byen er opstået...

Servicemeddelelse fra...

25. april 2022: Erik Jensen, Haulund Landbrug oplyser at de bringer gylle ud fra onsdag den 27....

Iværksætteriet blomstrer på...

22. april 2022: Vores to drenge er begyndt at sælge æg ude ved vejen. Tårup Byvej 38. Æggene komme...

Dialogmøde i Frørup...

21. april 2022: I forbindelse med Østfyns Museers kortlægning af kulturarven var der torsdag...

Flygtninge fra Ukraine.

08. april 2022: Fællesspisninger på ”Mødestedet” Vestervold. Ukrainske flygtninge og deres...

Vi finder altid en løsning

31. marts 2022: Virksomhedsportræt: Østfyns slamsugning og rørspuling Den første april 2019 købte...

Invitation til gåture

31. marts 2022: Vi kan stadigvæk være flere vandreglade på vores onsdags ture her i området...

Vilde bede skal også passes

27. marts 2022: I projektgruppen Vild med Tårup tog vi den sidste søndag i marts, fat på...

Fra England til Tårup

26. marts 2022: Lena Frederiksen tog som 18 årig det store spring og flyttede til England. Her fik...

Vandring er populært

og stadig flere vandreturister besøger Fyn og øerne Vil du udvikle din virksomhed, så flere...

Orientering om de ukrainske...

18. marts 2022: Som medlem af samarbejdsgruppen under Dansk Flygtningehjælp i Nyborg vil jeg her...

Årets Fynbo

Rene Kjær, Tårup er kåret som Årets Fynbo indenfor travet. Han blev kåret og hædret i lørdags på...

Kunne du tænke dig at være...

Så kom til et af de 14 landsdækkende orienteringsmøder om oprettelse af lokale aktionsgrupper....

Hjertestarterkursus -...

10. marts 2022: Da der lokalt har vist sig interesse for at komme på hjertestarterkursus, kan der...

Vi takker for denne gang...

Åbent brev Kære landsby, dette åbne brev for at takke alle jer, der har været med til at gøre...

Koncept for lokalt...

02. marts 2022: Nyborg kommune har vedtaget en Politik for Grøn Omstilling med ambitiøse mål for...

Indbydelse til dialogmøde...

22. februar 2022: Frørup landsbyråd har modtaget en invitation til dialogmøde fra Østfyns Museer...

Udstilling på Draghes Gaard

KIRSTEN THILSING-HANSEN udstiller malerier og keramik (unika) på DRAGHES GAARD Kongegade 24, 5800...

Tim Schou giver koncert i...

Fredag aften den 18. februar 2022 var Bækvej 9's stuekoncerter igen aktuel med en intimkoncert i...

En stor tak til Bent og...

11. februar 2022: Vi havde vist vænnet os til tanken om, at vi skulle bade fra stranden fordi...

Værksted-, udstilling- og...

Søndag den 30. januar 2022 var der rejsegilde på Bækvej 3 i Tårup hos Kiel Ratzow Skulpturer &...

Når der er noget, der går...

Lokalavisen i Nyborg har interviewet Lotte og Arne Nielsen, Brandgaden i forbindelse med at...

Dilettant aflyst i Frørup

21. januar 2022: Kenneth Højvang fra Frørup Forsamlingshus oplyser til Tårupportalen, at de vælger...

Onsdagsgåtur fra Kaliffenlund

Onsdags-gåtur i Tårup 26. Januar 2022 Kl. 09.00 Vi mødes ”Under Egen” i Tårup. Derefter kører vi...

Hjertestarter i Frørup er...

19. januar 2022: Hjertestarteren i Frørup er midlertidig flyttet til Frørupvej 22, hvor den er...

Værd at bemærke

14. januar 2022: To af områdets store virksomheder SuperBrugsen i Ørbæk og Frørup Andelskasse, har...

Musikalsk Nytårshilsen fra...

Tårupportalen fik en musikalsk Nytårshilsen fra Jost Hettwer, som vi her deler med Tårupportalens...

Husk nytårsbrillerne

- og pas godt på dig selv og landsbyernes fine gamle stråtækte ejendomme, når du skyder nytåret...

Julen 2021

Glædelig Jul Redaktionen ønsker alle Tårupportalens læsere en rigtig glædelig Jul. Tårup Kirke...

Frørup Vandværk

23. december 2021: Orientering til forbrugerne vedr. måleraflæsning. De nye målere bliver...

Stille nacht, Heilige Nacht

18. december 2021: Tårupportalen fik i dag en musikalsk julehilsen fra Jost Hettwer, som vi her...

Fodkolde hilsner fra...

11. december 2021: På trods af mange aflyste arrangementer, er det stadigvæk muligt at mødes til...

Corona i Tårup

29. november 2021: I fredags den 26. november var der andagt i Tårup Kirke og efterfølgende et...

Gæsterne kommer - husk dit...

27. november 2021: Bestyrelsen i Tårup Forsamlingshus har med baggrund i den aktuelle situation...

Den nye Tårupbog

Den nye Tårupbog: "Fortællinger om Tårups beboere og ejendomme, samlet gennem årene 2013 - 2021"...

De ved det godt...

26. november 2021: Det er jul om lidt. Men det er også nu, du måske kan få en ekstra julegave af...

Tårup Vandværk er i gang med...

Opdatering... Fra mandag den 25. november påbegyndes arbejdet med udskiftningen af vandmålerne på...

Juletræsfest i Frørup

Juletræsfesten i Frørup er aflyst pga. de høje smittetal. Nu nærmer sig den kære juletid og det...

Drejergaard og hulekirkerne

18. november 2021: Midt inde i Tyrkiet i Anatoliens højland ligger provinsen Kappadokien....

Børn i Tårup - se her!

Torsdag 25. november inviteres børn i Tårup til krea-hygge i forsamlingshuset kl 15.30-17.30! Vi...

Fællesaktiviteter 2022

11. november 2021: Hvilke aktiviteter vil du gerne have her i Tårup i 2022? Tårup Landsbyråd og...

Sauna tønde

5. november 2021: Sæsonen for vinterbadere er ved at være rigtig i gang nu, selvom vandet er 10...

Kan en pedel mindske...

De små landsbyer i Nyborg Kommune bliver overset og trænger til et løft, mener både borgere og...

Mød lokalpolitikerne i...

Tårupportalen har i forbindelse med det kommende kommunalvalg stillet syv spørgsmål til de fire...

Vi kan sagtens være flere

25. oktober 2021: Spejdergruppen KFUM Kongshøj har plads til flere spejdere. Når man er til...

Hertil fra Endelave og...

23. oktober 2021: Sofie Kamille Astrup og Laurids Højgaard Madsen har med meget kort...

Flytter ind til december

23. oktober 2021: Hanne og Jørgen Bloch har købt huset på Bækvej 19 den 1. oktober 2021. I...

Kulinarisk aften

20. oktober 2021: Kulinariske Kildegaarden byder velkommen til en kulinarisk aften med Mortens and...

Retter op på rosenbedene i...

13. oktober 2021: Karsten fra Nyborg Kommunes landsbypedeller er i øjeblikket i fuld gang med at...

Trafiksikker venstresvingsspor

10. oktober 2021: Etablering af trafiksikker venstresvingsspor - vil du være med i dette arbejde?...

Velfortjent - Benny fik...

07. oktober 2021: Der var torsdag aften Landsbyrådsarrangement i Gammel Ørbæk Kommune. Fem...

Nørkleaften i Tårup...

29. september 2021: Nørkleaften i Tårup forsamlingshus Tag dine nørklerier og aftenkaffen med...

Fokus på kulturarven i...

28. september 2021: I dag fik Tårup besøg af tre medarbejdere fra Østfyns Museer. Du kunne opleve...

Tårup Vandværk -...

Bestyrelsen i Tårup Vandværk aflæser vandmålere lørdag den 9. oktober. For at lette aflæsningen...

Sandkasseholdet

Se her! Flot tilbud fra Tårup IF til kommende fodbold superstjerner mellem 3 og 5 år:...

Information fra Frørup...

Frørup Vandværk. Orientering til forbrugerne på: Sentvedvej,nordlige del Frederikshøj...

Åben Vingård i Frørup

Frørup Vingård, Regissevej 3, 5871 Frørup holder åben vingård lørdag den 4. september 2021 . På...

Badminton

1. september 2021: Frørup gymnastikforening. Hej alle, unge som ældre nybegyndere og øvede,...

Klimaminister Dan Jørgensen...

Den 26. august 2021: Klimaminister Dan Jørgensen besøgte i dag Tårup og Projekt Vild med Tårup,...

Månedens vært - Low-Fi...

25. august 2021: Henrik har været vært siden oktober 2019 og afholdt seks koncerter (med flere på...

Mindre brand på kirkegården

23. august 2021: I forbindelse med et arbejde med en ukrudtsbrænder, gik der ild i en del af...

Klokkefrøerne - Børnekor

KLOKKEFRØERNE BØRNEKOR Har dit barn lyst til at synge sammen med andre børn? Nyt børnekor for de...

Line og Joshua er flyttet...

15. august 2021: Line Lund Schmidt og Joshua Daniel Pratt Nielsen er flyttet til Tårup her først i...

Generalforsamling i Tårup...

Tårup Vandværk indkalder til årlig generalforsamling fredag den 20. august kl 17:00 på vandværket...

Gratis tegne & male workshop

13. august 2021: Se her - et rigtigt fint tilbud fra Anne Maries Tegneskole - kom med til en tegne...

Eventyrvogn på Vejenlyst

Glæd dig til en fantasifuld oplevelse når Vejenlyst’s ny eventyrvogn bliver indviet. Søndag d. 15....

Den gamle brugs i Tårup

29. juli 2021: Fra 1886 og til 2001 havde Tårup sin egen Brugsforening. Uddelerparret Minna og...

Koncert med Henrik Johannesen:

17. juli 2021: Gæstebogen: Tak for en stemningsfuld havekoncert Fantastisk musik, god stemning og...

Tårup beboernes egne projekter

Dit eget vilde haveprojekt. Rigtig mange dyr og insekter nyder godt af, at vi mennesker inviterer...

Koncert med Henrik Johannessen

Bækvej 9's Stuekoncerter præsenterer: Henrik Johannessen leverer sydstats-inspireret musik, tilsat...

Glaskunst Workshop

09. juli 2021: Glaskunst Workshop i Tårup d. 14. eller d. 20. juli kl. 10-12.30 Lav et glasbillede...

Godt i gang

01. juli 2021: Da der igen blev ro på Tårups festplads under egen, efter den festlige dag, gik...

Glaskunst Workshop Click &...

Beregnet til alle kreative sjæle: -Børn fra 6 år med hjælp fra en voksen -Børn fra 10 år på egen...

Fælles muligheder i Frørup...

02. juli 2021: I Frørup findes en minigolfbane på Frørupgaard. Køller og bolde opbevares hos...

Åben have på Vormark Allé

Stine og Laybourn Design holder ÅBEN HAVE den 11. og 18. juli fra 11.00 til 17.00 på Vormark Allé...

Susanne Hintz takker af som...

Ved generalforsamlingen har Susanne Hintz ikke ønsket at genopstille til bestyrelsen for Tårup...

En lidt længere tur

Onsdagsgåturen den 23. juni Vi mødes ved Grill Hytten kl. 09.00 og kører sammen til Skellerup....

Velkommen til en festlig dag...

Festlig dag med Åbent Hus og indvielse i Tårup den 20. juni 2021 på det grønne område ved og...

Ud i det blå med Seniorklubben

Tag på udflugt med Tårup-Frørup Seniorklub Ud i det blå Efter lang tids Corona-pause starter vi...

Nu er de her

De nye kartofler. På Juelsbo på Kirke Alle i Tårup, har de startet salget af årets nye kartofler,...

Orientering omkring...

17. maj 2021: Frørup Vandværk a.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling i Frørup forsamlingshus...

Meddelelse fra Frørup Vandværk

17. maj 2021: Meddelelse fra Frørup Vandværk. I forbindelse med ledningsarbejde på hovedledningen,...

Vi skaber rammer for øget...

11. maj 2021: I dag gik projektgruppen Vild med Tårup i gang med at etablere vilde bede på...

Insektvenlige bede på Tårup...

11. maj 2021: Frørup-Tårup menighedsråd og graver har taget fat på at forny Tårup kirkegårds...

Dark Sky Tårup?

Kære Tårup borgere, en tilfældig snak på en onsdags gåtur førte til, at jeg stillede et forslag...

"Blot krop" Gen-åbning af...

Blot krop er en stærkt visuel udstilling med kroppen som omdrejningspunkt. Udstillingen består af...