Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Lokalhistoriske billeder, historier og informationer om livet i landsbyen Tårup på Østfyn i årene 2013 - 2023

Velkommen til Tårupportalen

Lokalhistoriske billeder, historier og informationer om livet i landsbyen Tårup på Østfyn i årene 2013 - 2023

Andels bevægelsen er en fælles betegnelse for medlemsforeninger med økonomiske og erhvervsmæssige formål: køb og salg. For eksempel: brugsforeninger, mejerier, slagterier, foderstofforeninger, andelskasser,  m.fl
Folkehøjskolerne og dens folkeoplysning har været medvirkende til oprettelse af mange andelsforeninger. Vejen frem til en bedre økonomi for medlemmerne.
Her i Danmark kender de fleste mennesker  Brugsen, som er en af de største grupper af andelsforeninger
I det følgende fortælles om Tårup Brugsforenings virke,  gennem 115 år. Med de forskelllige forhold som Brugsen har eksisteret under.

Tårup Brugsforening 100 års jubilæum

Tårup Brugsforening

Tårup Brugsforening - de sidste 15 år

Materialer venligst stillet til rådighed af tidligere uddeler i Tårup Brugsforening Fritz Sørensen

Se også Fyens.dk: Ophør efter 115 års brugsforening

Tårup gl. Brugsforening