Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Lokalhistoriske billeder, historier og informationer om livet i landsbyen Tårup på Østfyn i årene 2013 - 2023

Velkommen til Tårupportalen

Lokalhistoriske billeder, historier og informationer om livet i landsbyen Tårup på Østfyn i årene 2013 - 2023

Frørup by, som ligger 10 km sydvest for Nyborg er meget gammel. Byen er nævnt første gang omkring 1231 i "Valdemar den andens Jordebog" og hed da Frøthorp. Navnet sættes i forbindelse med guden Frø, der var gift med gudinden Freja.

Frørup by

 

Frørup By

Frørup er en hyggelig landsby med mange kvaliteter. Vi har et aktivt foreningsliv, skole og daginstitutioner indenfor rækkevidde. Der bor ca. 450 personer i Frørup heriblandt en del børnefamilier.

Frørup blev årets landsby i Nyborg kommune i 2014

Frørup ligger i et flot kuperet område, og omkring byen findes gode afmærkede cykel og vandre-ruter. Der er udarbejdet en folder, som kan tages fra standere, der står placeret rundt i byen.

Frørup By

Lidt sydvest for Frørup ligger Regissekilde, en katolsk helligkilde, hvor folk valfartede til for at købe kildevand og derved håbede at blive helbredt for deres skavanker. Der opstod i 1500-tallet et marked omkring kilden, som udartede sig og til sidst blev forbudt. I dag er kildemarkedet flyttet til Ørbæk, hvor der årligt afholdes et meget stort kræmmermarked.

Regisse kilde

Frørup kirke er fra omkring 1100-tallet. Men i begyndelsen var den noget mere beskeden end i dag. På grund af Regissekilden, blev Frørup kirke en valfartskirke. Indtægter fra helligkilden medførte, at kirken i 1500-tallet blev bygget væsentlig større, og derfor er Frørup kirke i dag så forholdsvis stor i forhold til landsbyens størrelse.

Frørup Kirke

Midt i Frørup står et markant egetræ plantet i 1915 på initiativ af sognerådsmedlem Esther Laub til minde om, at danske kvinder det år fik valgret og ret til at stille op til Folketing og Landsting.

Frørup egen

I Frørup Forsamlingshus holdes der liv i de gamle traditioner. Det er med til at skabe fællesskab og liv i vores landsby. I omkring 120 år har huset fungeret som en forlængelse af omegnens private dagligstuer med plads til de lidt større forsamlinger, hvad enten det har været til konfirmationer, begravelser eller den årlige dilletant-forestilling. Og sådan ønsker vi, at det skal blive ved med at være, fordi forsamlingshuset medvirker til at skabe sammenhold og landsbyånd i Frørup.

Frørup Forsamlingshus 

www.froerupforsamlingshus.dk 

Frørup By

© foto Anne Pedersen