Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Lokalhistoriske billeder, historier og informationer om livet i landsbyen Tårup på Østfyn i årene 2013 - 2023

Velkommen til Tårupportalen

Lokalhistoriske billeder, historier og informationer om livet i landsbyen Tårup på Østfyn i årene 2013 - 2023

Udviklingsplan for Frørup

Se den endelige udviklingsplan for Frørup 2019

 

 

Udarbejdelse af udviklingsplan for Frørup

Referat af møde 1. oktober 2018
Arbejdsgruppen består af:
Johnny Ellekær Rasmussen, Marie Louise Juul-Jørgensen, Camilla Greve Holmestad, Sandie Byskov og Lis Madsen.

Steen Jensen, Tårupportalen deltog i mødets første del og fortalte om, hvad han kunne bidrage med i forhold til at udbrede budskab omkring arbejdet med udviklingsplan og andre tiltag i Frørup.

Arbejdesgruppen - Udviklingsplan for Frørup

Arbejdsgruppen med post-it og plakater - Camilla har taget billedet

 

Beboermøde:
Evaluering af beboermøde/fællesspisning i Frørup Forsamlingshus den 18. september 2018, hvor arbejdsgruppens tanker og planer blev fremlagt og drøftet. Der opfordret til at skrive emner, ideer på post- it sedler og sætte dem på de 3 ophængte plakater, med emnerne: Samskabelse, Trafik og Tilgængelighed. Der blev produceret mange post-it til plakaterne.
Enighed om, at det var et godt møde og god deltagelse i drøftelsen – specielt trafik synes at interessere beboerne. Sandie Byskov indtrådte i arbejdsgruppen efter mødet.

Gruppen drøftede det videre arbejde og planlagde følgende:

Vi fordeler arbejdet og skriver hver især et udkast efter nedenstående plan. Udkast skal sendes til de øvrige i gruppen senest onsdag den 17/10 2018. Læses igennem inden næste møde, som er aftalt til 25/10 2018 kl. 19 hos Marie Louise.

Vision – skriver vi sammen

  • Historisk karakteristik – tages fra det der er skrevet af museet.
  • Sådan er det at bo i Frørup – Marie Louise skriver udkast.
  • Trafik – Johnny skriver udkast
  • Samskabelse – Camilla skriver udkast
  • Tilgængelighed – Lis skriver udkast
  • Bevaringsværdier – (lokalplan 272) – Lis skriver udkast
  • Udvidelse af kort/område hvor der ønskes stier ned til Svendborg Landevej – Sandie.

Udviklingsplan – kort og tegninger.
Marie Louise spørg Lars og Anne om de vil lave nogle tegninger til udviklingsplanen.

Vi tænker hver i sær over, om vi kender nogen, der kunne tænkes at ville lave ”nyheder” om Frørup til Steen Jensen.

© Foto Camilla Greve Holmestad