Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Lokalhistoriske billeder, historier og informationer om livet i landsbyen Tårup på Østfyn i årene 2013 - 2023

Velkommen til Tårupportalen

Lokalhistoriske billeder, historier og informationer om livet i landsbyen Tårup på Østfyn i årene 2013 - 2023

Med afsæt i borgermødet den 9. april 2011 blev der nedsat en række arbejdsgrupper med det formål at udarbejde grundlaget for en kommende udviklingsplan for Tårup. 

Mødet om Udviklingsplanen d. 9. april var et godt, konstruktivt og inspirerende møde. Der var mødt ca 70 beboere frem, og der var en god og aktiv holdning til at medvirke til Tårups udvikling.

Arbejdsgrupperne var: Trafikudvalget, Sti-udvalget, Udvalget for Samlings og mødesteder. Strandgruppen, Søgruppen og Byudviklingsgruppen.

Herunder kan du finde referater og oplæg fra de enkelte arbejdsgrupper i forløbet:

Trafikudvalget: 

Referat fra den 09. april 2011, referat fra den 26. april 2011, referat fra den 06. juni 2011 og rapport fra Trafikudvalget

Sti-udvalget:
Referat fra den 09. april 2011 og referat fra den 04. august 2011

Udvalget for Samlings og mødesteder: 
Referat fra den 31. maj 2011

Strandgruppen: 
Referat fra den 04. juli 2011

Søgruppen: 
Oplæg

Byudviklingsgruppen: 
Rapport fra Byudviklingsgruppen

Afslutningsvis var der et møde i Plangruppen mellem Landsbyudvalget (-rådet) og Nyborg Kommune: 
Referat fra den 04. oktober 2011 

Under Egen   Under Egen   Under Egen

Dagsorden til næste møde

Følg med i hvad Landsbyrådet har på dagsordenen til deres næste møde.

Referater fra møder

Læs referaterne fra Landsbyrådets møder.
Fra 2011 og frem til i dag.

Rådets medlemmer

Se hvem der er medlem i Tårup Landsbyråd og hvordan de kan kontaktes.

Kontakt Landsbyrådet

Har du et spørgsmål eller en ide - så send en besked til Landsbyrådets formand.

Landsbyrådets resultater

Se resultaterne - store og små mellem hinanden - af Landsbyrådets arbejde gennem årene.

Landsbyudvikling

Udviklingsplanen er et udtryk for borgernes visioner og ønsker for, hvordan Tårup i de kommende år kan forbedres og forskønnes

Landsbyrådets grundlag

Læs om grundlaget for Tårup Landsbyråds arbejde. Se formål og Nyborg kommunes vejledning til landsbyrådene.

Landsbysamarbejde

Læs om hvordan de lokale landsbyråd i Nyborg kommune samarbejder med hinanden og kommunen.