Tårupportalen

Følg Tårupportalen på din SmartPhone:

Start din browser og skriv taarupportalen.dk i adressefeltet

Tryk på de tre små blå linjer øverst til venstre på din SmartPhone og  menuen åbnes.

Vælg herefter hvad du vil se...

Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Landdistriktsudvalget (LDU) er efter vedtægterne sammensat af medlemmer fra Det Fælles Landsbyråd (FLR) og fungerer på følgende baggrund:

Kilde:  "Vedtægter for Landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune". (Rev. maj 2016)

Formål for Landdistriktsudvalget:

  • Landdistriktsudvalget virker som forretningsudvalg for Landsbysamarbejdet og udgør bl.a. det direkte kommunikationsled til kommunen.
  • At deltage i kommunale arbejdsgrupper og udvalg under hensyn til de til enhver tid gældende samarbejdsaftaler med kommunen.
  • At forvalte det fælles landsbysamarbejdes midler efter budgettets retningslinjer.

Retningslinjer for Landdistriktsudvalget:

  • Landdistriktsudvalget udgør forretningsudvalg for Landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune med Det Fælles Landsbyråd.
  • Landdistriktsudvalget konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.
  • Landdistriktsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.
  • Landdistriktsudvalget skal hvert år inden udgangen af februar udarbejde en årsberetning og et revideret regnskab til godkendelse i Det Fælles Landsbyråd jfr. § 4.5.
  • Landdistriktsudvalget udarbejder budgetforslag for alle lokale råd for det kommende år umiddelbart efter årsmødet under hensyntagen til de overordnede målsætninger der er udstukket på årsmødet. Budgettet skal godkendes af Det Fælles Landsbyråd inden det forelægges kommunen.

Du kan finde dagsordner og referater fra møderne i  LDU og FLR på www.nyborg-landsbyraad.dk

 

Tårup Byvej