Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Drifts info:

Normal Drift

12. januar 2018:

Analyserapport 02. januar 2018

Bemærkning fra bestyrelsen:

Der er et kedelig punkt under mikrobiologi, kimtal ved 22 C her er tallet langt over hvad det skal være. Vi var forberedt på dette grunden at vi har udskiftet pumper i vandværket.
Vi har snakket med Nyborg Kommune om det, og blevet enige om, at vi tager ny prøve om en mdr. Der er ikke noget farligt i det.

 

30. oktober 2017:

Renovering af Maemosens vandværk

Torsdag d. 2. november begynder Maemosens Vandværk en gennemgribende
renovering af instalationer i vandværket samt nye pumper. Renoveringen skyldes
at bestyrelsen vil sikre at vandværket kan leve op til fremtidens kvalitetskrav der idag
stilles til vandforsyninger.

Renoveringen betyder desværre også, at der under renoveringen kan opstå små
uregelmæssigheder i vandforsyningen.

Vi beklager for de gener der evt. opstår, men håndværkerne har lovet at de arbejder
hurtigt, så alt kan blive normalt igen.

Bestyrelsen.

Historik:

1. november 2017:

Analyserapport 20. oktober 2017

05. september 2017:

Referat af ordinær generalforsamling den 26‐06 2017

Analyserapport 27. juli 2017

28. juni 2017:

Referat af ordinær generalforsamling den 26‐06 2017 er under udarbejdelse

29. maj 2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Maemosens Vandværk amba den 26. juni 2017

Årsrapport for 2016/17

30. januar 2017

Analyserapport 18. januar 2017

13. december 2016

Tilrettet Årsrapport 2015-16

Analyserapport 07. december 2016

31. oktober 2016

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 23. oktober 2016

03. 0ktober 2016

Tårup Strand 3.oktober 2016

I henhold til vedtægternes §8 indkaldes herved til ekstra generalforsamling i Maemosens vandværk amba.
Søndag den 23.10.2016 kl. 15.00
Generalforsamlingen afholdes hos: Steffen Kildegaard, Hagenborgvej 3, 5871 Frørup.

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
3. Budget for det kommende år fremlægges.
4. Valg af ekstern revisor
5. Indkomne forslag*
6. Eventuelt.

*§ 8 Ændres således Alle indkaldelser til generalforsamlinger sker med brev til hver andelshaver. Udgår
Erstattes med : Alle indkaldelser til generalforsamlinger sker ved offentliggørelse i lokale medier

*§10 Ændres således: Samtidig med indkaldelsen til denne generalforsamling medsendes regnskab og budget med bilag. Udgår
Erstattes med: Med indkaldelsen til generalforsamling offentliggøres regnskab og budget med bilag.

Formand: Erik Helvad.
Tlf. 65371898

Hent og udskriv dagsorden

29. september 2016

2015-16 Årsrapport Maemosens Vandværk

Analyserapport 26. september 2016

Afgang Vandværk

12. juli 2016

Referat af Ordinær Generalforsamling den 27. juni 2016

Generalforsamling den 27. juni 2016

Dagsorden

18. februar 2016

Analyserapport 18. februar 2016

Afgang vandværk

04. december 2015

Analyserapport 04. december 2015

Afgang vandværk

04. november 2015

Analyserapport 04. november 2015

02. september 2015

Analyserapport 02. september 2015

03. marts 2015: 

Analyserapport 03. marts 2015

22. december 2014:

Analyserapport 08. december 2014 

De seneste prøveresultater fra en udvidet test. Der er også taget analyser for sprøjtegifte mm. Alle værdier ligger indenfor grænseværdierne.

12. september 2014

Maemosens Vandværk
Ophævelse af kogeanbefaling
Vandet må atter bruges

Resultater af de seneste vandprøver, udtaget mandag den 8. september 2014, foreligger nu. Prøverne viser, at årsagen til forureningen er indtrængen i rentvandsbeholderen. Den øvrige del af vandværket er ikke forurenet.

Da vandet nu ledes uden om rentvandsbeholderen, har Nyborg Kommune i samråd med Sundhedsstyrelsen vurderet, at brug af vandet er uden sundhedsmæssig risiko. Vandet må derfor atter anvendes uden forudgående kogning.

Vi anbefaler at den enkelte husstand gennemskyller eget ledningsnet og installationer (herunder varmtvandsinstallationer) for at fjerne den sidste del af forureningen.

Da rentvandsbeholderen ikke anvendes, kan det betyde, at vandtrykket i perioder ikke er helt stabilt.

Når rentvandsbeholderen er inspiceret og repareret, vil der blive udtaget nye prøver for at se, om beholderen er ren.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til bestyrelsen for Maemosens Vandværk.


Prøveresultater fra mandag den 8. september 2014:

Analyserapport - uden rentvandstank
Analyserapport - efter skylning

Til afhjælpning af tankproblemet har der den 12. september 2014 været inspektion af tanken og rengøring, der tages nye prøver af vandet efter rentvandstanken mandag den 15. september 2014.

Generalforsamling den 16. juni 2014

Referat fra generalforsamlingen

Analyserapport pr. 06. juni 2014

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Tårup Portalen
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Tårup Portalen, og få nyhederne fra Tårupområdet direkte i din mailpostkasse - klik på Nyhedsbrev

 

Maemosens Vandværk


Læs mere om Maemosens Vandværk

Vedtægter for Maemosens Vandværk

Sådan læses en vandanalyse

Tjek din vandkvalitet - Vandprøver fra Maemosen Vandværk

Danske boringer - Maemosen

Vandets hårdhed - Maemosen

- og om vand i øvrigt

Viden om grundvand

Spar vand - spar penge

Vandets vej

Maemosens Vandværk