Tårupportalen - for fællesskab, trivsel og bosætning

Velkommen til et aktivt landsbyliv - på Østfyn

Bestyrelsen for Maemosens Vandværk amba

 • Erik Press

  Formand Nøddestien 13
  5871 Frørup
  51346998 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • Steffen Kildegaard

  Næstformand Hagenborgvej 5
  5871 Frørup
  65371515 el. 21401314
 • Svend Aage Bilde

  Kasserer Strandvej 4
  5871 Frørup
  65371226 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • Karlo Madsen

  Sekretær Henriettevej 1
  5550 Langeskov
  65382038
 • Adam Habary

  Bestyrelsesmedlem Lersey Alle 23
  5871 Frørup
  23709690
 • Preben Schou

  Suppleant • 1

Service

 • Østfyn VVS & Energiservice Hans Erik Stensgård Christensen Tårupvej 25A
  5871 Frørup
  65371809
 • 1

Drifts info:

Normal Drift

Historik:

05. september 2017:

Referat af ordinær generalforsamling den 26‐06 2017

Analyserapport 27. juli 2017

28. juni 2017:

Referat af ordinær generalforsamling den 26‐06 2017 er under udarbejdelse

29. maj 2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Maemosens Vandværk amba den 26. juni 2017

Årsrapport for 2016/17

30. januar 2017

Analyserapport 18. januar 2017

13. december 2016

Tilrettet Årsrapport 2015-16

Analyserapport 07. december 2016

31. oktober 2016

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 23. oktober 2016

03. 0ktober 2016

Tårup Strand 3.oktober 2016

I henhold til vedtægternes §8 indkaldes herved til ekstra generalforsamling i Maemosens vandværk amba.
Søndag den 23.10.2016 kl. 15.00
Generalforsamlingen afholdes hos: Steffen Kildegaard, Hagenborgvej 3, 5871 Frørup.

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
3. Budget for det kommende år fremlægges.
4. Valg af ekstern revisor
5. Indkomne forslag*
6. Eventuelt.

*§ 8 Ændres således Alle indkaldelser til generalforsamlinger sker med brev til hver andelshaver. Udgår
Erstattes med : Alle indkaldelser til generalforsamlinger sker ved offentliggørelse i lokale medier

*§10 Ændres således: Samtidig med indkaldelsen til denne generalforsamling medsendes regnskab og budget med bilag. Udgår
Erstattes med: Med indkaldelsen til generalforsamling offentliggøres regnskab og budget med bilag.

Formand: Erik Helvad.
Tlf. 65371898

Hent og udskriv dagsorden

29. september 2016

2015-16 Årsrapport Maemosens Vandværk

Analyserapport 26. september 2016

Afgang Vandværk

12. juli 2016

Referat af Ordinær Generalforsamling den 27. juni 2016

Generalforsamling den 27. juni 2016

Dagsorden

18. februar 2016

Analyserapport 18. februar 2016

Afgang vandværk

04. december 2015

Analyserapport 04. december 2015

Afgang vandværk

04. november 2015

Analyserapport 04. november 2015

02. september 2015

Analyserapport 02. september 2015

03. marts 2015: 

Analyserapport 03. marts 2015

22. december 2014:

Analyserapport 08. december 2014 

De seneste prøveresultater fra en udvidet test. Der er også taget analyser for sprøjtegifte mm. Alle værdier ligger indenfor grænseværdierne.

12. september 2014

Maemosens Vandværk
Ophævelse af kogeanbefaling
Vandet må atter bruges

Resultater af de seneste vandprøver, udtaget mandag den 8. september 2014, foreligger nu. Prøverne viser, at årsagen til forureningen er indtrængen i rentvandsbeholderen. Den øvrige del af vandværket er ikke forurenet.

Da vandet nu ledes uden om rentvandsbeholderen, har Nyborg Kommune i samråd med Sundhedsstyrelsen vurderet, at brug af vandet er uden sundhedsmæssig risiko. Vandet må derfor atter anvendes uden forudgående kogning.

Vi anbefaler at den enkelte husstand gennemskyller eget ledningsnet og installationer (herunder varmtvandsinstallationer) for at fjerne den sidste del af forureningen.

Da rentvandsbeholderen ikke anvendes, kan det betyde, at vandtrykket i perioder ikke er helt stabilt.

Når rentvandsbeholderen er inspiceret og repareret, vil der blive udtaget nye prøver for at se, om beholderen er ren.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til bestyrelsen for Maemosens Vandværk.


Prøveresultater fra mandag den 8. september 2014:

Analyserapport - uden rentvandstank
Analyserapport - efter skylning

Til afhjælpning af tankproblemet har der den 12. september 2014 været inspektion af tanken og rengøring, der tages nye prøver af vandet efter rentvandstanken mandag den 15. september 2014.

Generalforsamling den 16. juni 2014

Referat fra generalforsamlingen

Analyserapport pr. 06. juni 2014

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Tårup Portalen
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Tårup Portalen, og få nyhederne fra Tårupområdet direkte i din mailpostkasse - klik på Nyhedsbrev

 

Maemosens Vandværk


Læs mere om Maemosens Vandværk

Vedtægter for Maemosens Vandværk

Sådan læses en vandanalyse

Tjek din vandkvalitet - Vandprøver fra Maemosen Vandværk

Danske boringer - Maemosen

Vandets hårdhed - Maemosen

- og om vand i øvrigt

Viden om grundvand

Spar vand - spar penge

Vandets vej

Maemosens Vandværk