Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Tårup
Kalenderen

Kommende aktiviteter

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Ordinær generalforsamling

Maemosens Vandværk indkalder hermed til
Ordinær generalforsamling mandag d. 27. juni 22 kl. 19
på Hagenborgvej 3 v. Steffen Kildegård.

Dagsorden:

1. valg af dirigent Finn Eriksen forslået

2. Formandens beretning

3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse

4. Budget for kommende år fremlægges samt fastsættelse af tilslutningsafgifter

5. Valg af bestyrelses medlemmer og suppleant

På valg er:
Adam Habary ønsker genvalg
Gunner Pedersen ønsker genvalg

6. Valg af suppleant Jens Henrik Hansen ønsker genvalg

7. Valg af revisor

8. Behandling af indkomne forslag

9. Elektronisk aflæsning via master

10. BNBO sprøjtefri zoner

11. Evt.

Vandværket er vært ved kaffe/øl/vand samt en ostemad

Bestyrelsen.

Arrangement oversigt

Start dato mandag 27-06-2022 19:00
Det foregår Kildegaard Bed & Kitchen