Frørup Kirke

Frørup Kirke
Som det gælder hovedparten af Danmarks kirker, at de er blevet til i tidsrummet mellem ca. år 1000 og 1200, er også Frørup kirke en middelalderkirke, hvis tidligste fase går tilbage til omkring år 1140.

Denne udgave af kirken var dog af omfang kun omkring en tredjedel af, hvad vi ser i dag.

Et par hundrede år efter er der kommet en korbue på, men det store tårn og kirkens ydre som helhed er fra omkring 1500-tallets begyndelse.

I 1883 blev tårnrummet isoleret fra kirkens skib og kom til at fungere som et flot våbenhus, der uden særlig udsmykning virker imponerende alene ved dets størrelse og kuppelformede hvælv. Det gamle våbenhus og indgangen i kirkens sydside blev ved samme lejlighed omdannet til graverkontor og materialerum.

Velkommen i Frørup Kirke