Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Lokalhistoriske billeder, historier og informationer om livet i landsbyen Tårup på Østfyn i årene 2013 - 2023

Velkommen til Tårupportalen

Lokalhistoriske billeder, historier og informationer om livet i landsbyen Tårup på Østfyn i årene 2013 - 2023

Interview med direktør Jesper Hansen Frørup Andelskasse

15. marts 2018 

Inger Mechlenburg og Tårupportalens redaktør mødte i dag direktør Jesper Hansen i Frørup Andelskasse til en snak om det at være direktør i et mindre, men meget populært pengeinstitut - og nogen vil mene - et godt stykke ude på landet.
Det kom der dette interview ud af, som vi her gerne deler med Tårupportalens læsere.

Andelskassens forankring i lokalområdet

Andelskassen har et slogan på websiden: ”Her er det dig der bestemmer” hvad ligger der bag det og hvad er det I gerne vil sige med det? 
På Frørup Andelskasses hjemmeside står ”her er det dig, der bestemmer”, og direktør Jesper Hansen forklarer, at med det slogan mener man, at fordi banken er en andelskasse, så har hver person en stemme, alle kan komme med forslag, og der er gennem den årlige generalforsamling mulighed for medbestemmelse. Det benytter mange andelshavere sig af, og der deltager omkring 300 personer til den årlige generalforsamling med beretning, spisning og underholdning.

Direktør Jesper Hansen, Frørup Andelskasse

Har du nogle personlige mål for, hvad der skal ske med Andelskassen med dig som direktør? 
Jesper Hansens personlige mål for, hvad der skal ske med andelskassen med ham som direktør er, at banken skal have en kontrolleret vækst og stadig være til stede på Østfyn, når han en dag stopper som direktør. Banken har ikke planer om voldsom vækst eller at opkøbe andre banker, tværtimod er ønsket at have én bank i ét hus. Den måde at drive bank på betyder nemlig, at direktøren har stort overblik over bankens aktiviteter.

Hvordan forholder Andelskassen sig til at være placeret eller forankret i en lille lokalsamfund? Er det noget I tænker på i det daglige? Har det nogen betydning ift. til jeres kunder? Kan I noget, som en større bank, ikke kan så nemt kan? 
Andelskassen har en politik om, at alle kunder skal have ens priser på den type bankforretninger de laver, således at kunderne ikke oplever at blive forskelsbehandlet. Denne politik læner sig op ad andelstanken, hvor man ikke ønsker at gøre forskel på folk. Det, at banken er en andelskasse, betyder helt konkret, at bankens primære formål ikke er at generere et stort overskud til ejerne,  men derimod kan drives med det formål at skabe bedst mulige vilkår og priser for bankens kunder. Og kundetilfredshed er noget, der ligger Jesper Hansen på sinde. ”Vi ønsker at blive set som nogle gode rådgivere, og som nogle der er til at tale med, også hvis man har økonomiske problemer” siger Jesper Hansen. Andelskassen ønsker at have en dialog med kunden og ønsker at blive opfattet som attraktive samarbejdspartnere.

Hvad er Andelskassens holdning til at låne penge ud til lokale erhvervsdrivende og iværksættere? Er Andelskassen bedre i stand til eller ønsker I højere grad at låne penge ud til folk, som vil købe bolig i området, end de større banker?
Spurgt til andelskassens holdning til at låne penge ud til lokale erhvervsdrivende og iværksættere, svarer Jesper Hansen, at banken i høj grad ønsker at understøtte det lokale erhvervsliv og iværksættere. 
Med hensyn til at låne penge til folk, som gerne vil købe bolig i området, så er andelskassen interesseret alle kundegrupper og meget gerne i unge kunder, som er førstegangs huskøbere. Hvor større banker måske vil mene, at det er en bedre investering at købe en lejlighed i byen, så er andelskassens holdning til boligmarkedet på Østfyn mere positivt. De unge huskøbere skal naturligvis opfylde lovkravene og have den nødvendige økonomi for at opnå et huslån, men gør de det, så understøtter både andelskassen og kreditforeningen lånet, og synes, at det er en god ide, at de unge køber et hus på egnen. 
Totalkredit, som andelskassen samarbejder med, er ude i hele landet, og det ligger i deres ånd at tænke lokalt.

Direktør Jesper Hansen, Frørup Andelskasse

Er der nogle virksomheder, I ikke ønsker at have som kunder i Andelskassen?
Virksomheder kan blive for store for andelskassen, svarer Jesper Hansen, fordi der er lovgivning der regulerer, at omfanget af et engagement i en virksomhed skal være afstemt i forhold til bankens størrelse. Denne lovgivning overholdes nøje i andelskassen.
Et andet forhold er, at en virksomhed kan være så stor eller kompleks, at banken ikke har den nødvendige rådgivningsmæssige ekspertise. Derfor skal der være en naturlig balance mellem erhvervskundens og andelskassens størrelse. 
Alle virksomheder, der henvender sig, bliver vurderet om de matcher andelskassens størrelse, og om banken formår at rådgive virksomheden på det fornødne plan. Selvfølgelig vurderes også om man har tiltro til, at det er en sund og veldrevet virksomhed. Om man i andelskassen tror på projektet.

Ledelse og personalepleje

Hvordan leder og motiverer du dit personale? Hvad er dine grundlæggende tanker om personaleledelse i et pengeinstitut?
Jesper Hansens grundlæggende tanker om personaleledelse i et pengeinstitut er at være en synlig leder, som er til stede og selv har et skrivebord ude i andelskassen blandt medarbejderne. Jesper forsøger selv at have et stabilt humør og medvirke til at skabe en god og rolig stemning i banken. Konflikter – som naturligvis også opstår i andelskassen engang imellem – løses oftest først, når der er sovet på det. Jesper har stor tillid til, at medarbejderne godt kan selv.
Når der arbejdes kan der også begås fejl, og så er det vigtigt at lære af fejlene så vi sikrer, at det ikke sker igen.

Direktør Jesper Hansen, Frørup Andelskasse

I hvilken grad har din medarbejdere indflydelse på udviklingen af Andelskassen som arbejdsplads?
Bankens medarbejdere har hver morgen et 10 min. møde, hvor man orienterer hinanden om stort og småt, og her bliver det vendt, hvordan bl.a. arbejdsbyrderne er fordelt rundt omkring i huset. Der holdes desuden et ugentligt morgenmøde med dagsorden, hvor man drøfter de større ting og faglige nyheder. Herudover holdes kvartalsmøder, hvor den overordnede udvikling gennemgås og hvor nye og større ting bliver præsenteret og drøftet.
Jesper styrer ikke medarbejdernes tid og han blander sig ikke i medarbejdernes prioritering af opgaverne, men han følger op på nogle af sagerne og taler med dem om, hvordan opgaverne kan løses. Arbejdet i andelskassen tilrettelægges efter kundens behov, fordi det er et nøgleord at levere god service til kunderne. De forretninger, der er vigtige for kunden, er også vigtige for banken, og disse opgaver skal prioriteres. Hvor vi hører at der godt kan gå lidt længere tid i de større banker, inden kunden får et møde eller svar tilbage, er det i andelskassen vigtigt, at det sker så hurtigt som muligt. Sådan har vi det jo også selv, hvis der er noget vi gerne vil have løst!

Når du ansætter nye medarbejdere - hvilke personlige kvaliteter ser du efter?
Først og fremmest skal personligheden og kemien fungere med kolleger og ledelse, herefter om der er evne og vilje til læring, og endelig om ansøgerens værdier er i overensstemmelse med andelstanken og andelskassens værdier.
Selvfølgelig også om de relevante uddannelsesmæssige kvalifikationer er til stede. Men hvis der er evne og vilje til læring, vil andelskassen sørge for at tilføre den viden og træning, der er nødvendig eller eventuelt mangler.

Hvordan trives du selv i rollen som leder af en personalegruppe?
 Jesper trives godt i rollen som leder af en personalegruppe. Han forsøger at komme rundt flere gange i løbet af ugen til alle medarbejderne. Det er vigtigt for ham, at medarbejderne føler, at det de laver, medvirker positivt til bankens udvikling og renommé. Medarbejderne skal gerne have en følelse af, at det også er deres bank.

Direktør Jesper Hansen, Frørup Andelskasse

 Andelskassen tager naturligvis meget af Jesper Hansens tid og fokus, men når han slipper det, så bruger han tid sammen med familien i Nyborg, samt løber, spiller badminton og går på jagt.

 Frørup Andelskasse

oOo

© foto og interview Inger Mechlenburg & Steen Jensen

 

Dyrlæge Ahlman

13. april 2022: Den 6. april 2022 åbnede der en ny dyrlægepraksis her i Tårup området. Det er den...

Vi finder altid en løsning

31. marts 2022: Virksomhedsportræt: Østfyns slamsugning og rørspuling Den første april 2019 købte...

Ole og SuperBrugsen

Den bedste SuperBrugs på Fyn og blandt de 6-7 bedste SuperBrugser i Danmark - målt i...

En verden af design

Den 13. november 2020: Langt ude på Vormarkallé finder vi en kreativ pige, der har etableret sin...

Tårup Vognmandsforretning...

I Tårup har vi en topmoderne landsdækkende, veldrevet og familiejet vognmandsforretning, med...

Fyrtårnet på skolen i Frørup

09. november 2018: Tårupportalen tog i dag sammen med Inger Mechlenburg fra Frørup Landsbyråd, på...

Massage & Velvære i Tårup

05. maj 2018: Boie Jensen (41), Bækvej 9 i Tårup har nu drevet en klinik, der tilbyder fysiurgisk...

Her er det dig der...

15. marts 2018 Inger Mechlenburg og Tårupportalens redaktør mødte i dag direktør Jesper Hansen i...

Haulund & Bakkegaard Landbrug

13. februar 2017 Portræt af to brødre, to gårde og et stærkt arbejds- og familiefællesskab...

Ung iværksætter i Frørup

05. februar 2017 Tårupportalen tog sammen med Inger Mechlenburg fra Frørup Landsbyråd på...

Fra Mosevej ud i verden...

Brugt malkeudstyr fra Mosevej i Tårup. På Mosevej 6 i Tårup finder Tårupportalen en lille driftig...

Kulinariske Kildegaarden

28. juni 2016 Tårup portalen har sammen med Inger Mechlenburg, Frørup landsbyråd, været på besøg...

Besøg på Frørup Savværk og...

14. april 2016 Tårup portalen har sammen med Inger Mechlenburg, Frørup landsbyråd, været på besøg...

5 års fødselsdag i Galleri...

Søndag den 25. oktober 2015 var der 5 års fødselsdag i Galleri Kiel Ratzow - Glaskunst og Smykker....

Frederikshøj - Bed &...

Tårup portalen har sammen med Inger Mechlenburg, Frørup landsbyråd, været på besøg hos en af...

Stald Kjærgården

Stald Kjærgården. Tina & René hedder vi og det er os fra Kjærgården. Ejendommen som ligger så...