Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Lokalhistoriske billeder, historier og informationer om livet i landsbyen Tårup på Østfyn i årene 2013 - 2023

Velkommen til Tårupportalen

Lokalhistoriske billeder, historier og informationer om livet i landsbyen Tårup på Østfyn i årene 2013 - 2023

Tårup 1. december 2017:

Erik Jensen, Haulund Landbrug i Tårup har den 3. december 25 års jubilæum, som formand for menighedsrådet i Frørup og Tårup sogne
I den anledning besøgte Tårupportalen Erik derhjemme i køkkenet på Haulund for at høre om de 25 år - næsten en generation - han har haft ansvaret for arbejdet i menighedsrådet.
Erik er en aktiv mand med mange gøremål, der udover at drive Haulund Landbrug også har medvirket konstruktivt i mange sammenhænge, til gavn for fællesskabet i landsbyen.

Tårupportalen havde hjertet fyldt med spørgsmål til Erik og fik da også svar på det meste. Som Erik siger vi fynboer taler ligesom i en indforstået kode, hvor vi ikke nødvendigvis behøver at sige det hele, for vi - altså fynboerne - ved præcis hvad der snakkes om.
Men herunder spørgsmål og svar, efter bedste evne afkodet, så alle kan følge med.

Inden vi lige når dertil, vil Tårupportalen gratulere Erik med de 25 år i sognets tjeneste. Menighedsrådet fejrer Erik på dagen med en reception i Tårup Forsamlingshus, umiddelbart efter gudstjenesten i Tårup Kirke der begynder kl. 11:15. 

 

Erik Jensen 25. års jubilæum i Menighedsrådet

 

Hvorfor stillede du op til menighedsrådet for 25 år siden?

I sommeren 1992 var der en lidt særlig situation i det daværende menighedsråd, som vistnok havde brug for at blive styrket. Jeg fik en personlig opfordring til at gå ind menighedsrådet og meldte mig. Jeg var 34 år dengang. Det organisatoriske arbejde har altid haft min store interesse.

Har kirken en haft særlig plads- og har der været en tradition i din familie for at deltage i menighedsarbejdet?

Nej jeg er ikke særlig religiøs på den måde og jeg er nok den første i familien, der er medlem af et menighedsråd. At vi på samme tidspunkt havde mistet både bror og far havde måske den betydning, at jeg på en måde fik vist vejen til at sige ja. 

Hvornår blev du formand? Og hvorfor stillede du op som formand til Menighedsrådet?

Ved valget i efteråret 1992 blev der peget på mig som formand - Niels Carl Lilleør opfordrede mig og jeg sagde ja til hvervet. Det har jeg så været i 25 år nu. 

Hvilke opgaver har du egentlig som formand for menighedsrådet?

Som formand for menighedsrådet har jeg det økonomiske ansvar og for at pengene bliver brugt rigtigt og at budgettet holdes. Budgettet er på godt 1.6 mil. kr., som dækker vedligeholdelse og medarbejdernes løn bortset fra sognepræsten. Vi forsøger at køre en meget ansvarlig linje, hvilket betyder at vi trods nogle store investeringer gennem tiden - nyt spir og udvidelse af præstegården - er gældfri næste år, som det eneste menighedsråd i provstiet. Det er jeg nok lidt stolt af.

Sammen med sognepræsten skal jeg også tegne menighedsrådet udadtil. Kirkeværgen har ansvaret for kirkegården

Du har været med i Frørup-Tårup Kirkers menighedsråd i 25 år - hvad har været de mest spændende oplevelser du har haft i den tid i menighedsrådet?

Det er spændende det hele - at sætte noget i gang og få det godkendt, som f.eks. spir, nyt orgel og udvidelsen af præstegården - glæden ved succesen når det lykkes.
At få det hele til at glide eller fungere på en god måde i menighedsrådet. Vi snakker faktisk godt om tingene og ender oftest med at være enige om det vi beslutter i menighedsrådet. Jeg kan næsten ikke mindes, at det har været nødvendigt at foretage en afstemning for at træffe en beslutning.

 

Erik Jensen

Og hvad har givet dig de største personlige udfordringer? Er det udfordrende at være formand for to sogne?

At finde den nye sognepræst der skulle afløse Lilleør i år 2000, det var en stor udfordring. Vi havde 14 ansøgere og så vælge den rette det var svært. Men jeg synes at vi valgte den rigtige. Jeg og menighedsrådet har et rigtigt godt samarbejde med vor dygtige sognepræst André Friis Møller. 

Sammenlægningen af de to sogne var også en stor udfordring, fordi vi alle i de to menighedsråd skulle være enige om at det var det rigtige at gøre. Vi prøvede til ad to omgange, første gang lykkedes det ikke, men i den næste valgperiode var der enighed og menighedsrådene blev lagt sammen i 2004.
Helt tilbage i tiden før Tårup kirke blev bygget i 1883 var der lidt splid mellem befolkningen i Frørup og udflytterne i Tårup. Tårupperne skulle sidde i Frørup Kirkes våbenhus og måtte ikke komme ind i selve kirken under gudstjenesten. Derfor ville Tårupperne vise at de kunne selv og byggede en lille ny kirke, som senere hen blev bygget større.

Du er nu også blevet medlem af provstiudvalget i Nyborg Kommune - hvorfor synes du at det også vigtigt at være med her?

Provstiudvalget er overordnet de øvrige menighedsråd i provstiet og her er det også den organisatoriske del, der har min store interesse. For mig er det spændende sådan organisatorisk at se det hele lidt fra oven og måske få indflydelse på den måde tingene udvikler sig på - foreløbig har jeg nu kun været med til et enkelt møde.  

folkekirkens

Hvordan har du set folkekirken udvikle sig gennem den tid du har været i Menighedsrådet?

Organisatorisk er tingene blevet meget tungere - der er mere kontrol - mere dokumentation - f.eks. skal der medvirke en arkitekt ved alt vedligehold.

Hvad tænker du om situationen i den danske folkekirke i dag?
På Fyn er medlemstallet gået nedad med ca. ½ procent om året de sidste 10 år - er det alarmerende?

Den største nedgang er nok i bysognene - herude i landsognene oplever vi ikke medlemsnedgangen i samme grad. Ofte sker der det, hvis en melder sig ud af folkekirken, så i løbet af et par år vender vedkommende tilbage igen.

Folk går måske ikke altid særlig tit i kirke, men i situationer hvor der opstår kriser f.eks. i familien, søger mange kirken og det er jo godt at der er et sted man kan finde ro og hjælp. Kirken og præsten er der til det. Der er langt flere borgere i samfundet, som har det dårligt på en eller anden måde, end vi lige almindeligvis forestiller sig. 

I øvrigt er der efter lidt økonomisk tilpasning en søndag om måneden, hvor der ikke er gudstjeneste og hvor André holder gudstjeneste i Vindinge.

Tænker du at folkekirken burde gøre noget for at modvirke medlemsflugten?

Nej egentlig ikke, når jeg tænker på landsognene. Gennem de senere år kommer der faktisk flere til gudstjenesterne end førhen. Hvis man sammenligner antallet af kirkegængere i relation til befolkningsantallet i feks. Nyborg og Tårup, så er der gennemsnitligt langt flere herude der går i kirke. Interessen for altergang er også øget. Vi har ikke haft messefald de senere år.

Hvad kan I som menighedsråd gøre for at fremme interessen for folkekirken?

Vi kan lave forskellige tiltag - som vi jo også allerede gør - aftengudstjenester - andagt før vi tænder juletræet - kirkekoncerter - foredrag - udflugter m.v.

Hvad kan/vil du gøre som formand for menighedsrådet?

I menighedsrådet er vi lige gode om at få ideer - og få dem sat i værk i enighed.

 

Erik Jensen 

Har du mod på fortsat at være formand for menighedsrådet i mange år endnu?

Erik har stort mod på at fortsætte i Menighedsrådet og som formand i mange år endnu og svaret var et "Ork ja" - så længe det fortsat er spændende for mig, at arbejde med at få demokratiet til at glide fornuftigt i rådet.

Er der en kirkelig årstid du holder mest af? Og hvorfor?

Julen - det er stemningen - det er noget helt særligt - der kan jeg sagtens gå i kirke tre dage i træk

Hvilken salme holder du mest af dem der synges i kirken?

Erik svarer med det samme "joh jeg synger med på alle dem der synges i kirken" og med et vanligt glimt i øjet "men jeg synger nu ikke særlig godt", herefter blev der et øjeblik lidt stille i køkkenet, og Erik fortsatte "du ved den der med, at der tændes millioner af stjerner - vi synger den tit til begravelser - den synes jeg helt godt om..."

 


lahimmel

Du som har tændt millioner af stjerner
Tekst: Johannes Johansen
Melodi: Erik Sommer 

Du, som har tændt millioner af stjerner,
tænd i vort mørke en tindrende tro.
Du er vort lys, og du vogter og værner
os, så vi sover i tryghed og ro.

Tak for den lysende dag, der er gået,
gaven til os, dine hænder har rakt.
Tilgiv os det, som vi ikke fik nået,
tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt!

Tak for hver glæde, der fyldte vort hjerte,
hver gang du gjorde vort liv til en fest.
Hjælp os at bære hver byrde, hver smerte
du ved alene, hvad tjener os bedst.

Tak for de mennesker, som blev vor støtte,
når vi fandt vejen besværlig at gå.
Hjælp os i morgen at hjælpe forknytte,
mød du os selv i de svage og små!

Du, som har tændt millioner af stjerner,
mørket i verden vil du byde trods.
Du er vor Far, den, der vogter og værner,
lys i det mørke, som kommer fra os.

 

 

© foto af stjernehimlen Lone Athanasakis - øvrige foto & interview Steen Jensen

 

 

Tårup Landsbyråd har fået ny...

29. april 2020: Interview med Mette Bro Jansen, formand for Tårup Landsbyråd. På en kølig...

Laurits og Johannes -...

31. oktober 2019: Tårup Portalen har modtaget brev fra Laurits og Johannes, der er ved...

Modelbyggeren i Frørup

Højt oppe i Svinget i Frørup sidder Finn Jensen ofte i sit lille fyrrum og hygger sig med sin...

Rene Kjær blev landschamp...

Fra Stald Kjærgårdens Nytårs hilsen 2018. 2018 blev året, hvor René Kjær satte flere personlige...

Annes forunderlige verden...

Anne Pedersen har tegnet siden hun var barn - og det er hun fortsat med og har gjort til sin...

47½ år på samme arbejdsplads

Eskild Albjerg, der bor på Tårup Byvej i Tårup, har valgt at gå på pension efter 47½ års...

Sven-Erik og Motetkoret

Nyborg Motetkor gav koncert i Tårup Kirke den 5. december, her medvirkede en af landsbyens beboere...

Erik - 25 år med...

Tårup 1. december 2017: Erik Jensen, Haulund Landbrug i Tårup har den 3. december 25 års jubilæum,...

Ellen og Seniorrådet

06. november 2017: Tårupportalen har erfaret at Ellen Larsen her fra Tårup stiller op til...

Horselund - blandt...

1. august 2017: Tårupportalen tog sammen med Ingrid Ulskov Matthiesen på besøg hos Elna Finsen og...

Vi skilles ikke før vi er...

12. juni 2017: Tårup - Frørup Seniorklubs komite står for en perlerække af arrangementer for...

Besøg hos keramiker Lea-Mi...

11. maj 2017: Tårupportalen tog i dag sammen med Inger Mechlenburg fra Frørup Landsbyråd, på besøg...

Dorte og landsbytræet

11. november 2016 Formand for Nyborg fælles Landsbyråd og medlem af Tårup Landsbyråd Dorte Søemod,...

Elmer og broerne

Den 01. november 2016 havde Tårupportalen et hyggeligt besøg af en af Tårups ældste beboere Elmer...

CASE 10-18, årgang 1919

25. juni 2015 Tårup portalen var på besøg hos Poul Hansen på Højløkke og fik lov til - på lige fod...