Tårupportalen

Følg Tårupportalen på din SmartPhone:

Start din browser og skriv taarupportalen.dk i adressefeltet

Tryk på de tre små blå linjer øverst til venstre på din SmartPhone og  menuen åbnes.

Vælg herefter hvad du vil se...

Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Velkommen til Tårup

- og et aktivt landsbyliv på Østfyn

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

15. juni 2019:

Kong Valdemar Sejr og Dannebrog

Lørdag den 15. juni 2019 er det 800 år siden at Dannebrog faldt ned fra himlen. Det fejrer vi i Tårup på dagen, med en stor fælles fest for landsbyens beboere i Tårup Forsamlingshus.

PROGRAM:

Kl. 15:00: Sjove, gamle og fine biler parkeres foran kirken. Der kan ”sparkes dæk” og købes øl/vand/kaffe og måske kan man få en lille køretur
Kl. 15:00: Sjov for børn: flagorienteringsløb, snobrød, fælleslege og andre spændende aktiviteter for både små og store.
Kl. 17:00: Dannebrogs-inspireret andagt i kirken
Kl. 18:00: fællesspisning i forsamlingshuset / udendørs, afhængigt af vejret. Fællessang, festtaler samt quiz med flotte præmier. Menuen er helstegte pattegrise samt salat og flütes. Tilmelding og egenbetaling på kr. 50 pr. person. Drikkevarer og kaffe købes separat.
Kl. 19:00: Flag-kage-konkurrence med dommer og præmier. Kagerne nydes til kaffen.

 

logodannebrogfest

Festdagen...

Selve festlighederne startede kl. 15:00, hvor en række seværdige biler var opstillet foran forsamlingshuset. Behørigt påklædt til lejligheden fik vi set de både fine og for nogles vedkommende særprægede biler.

Landsbyfest for dannebrog i Tårup

I grill-hytten under Egen havde Kongshøj spejdergruppen stillet op til snobrød og popkorns fremstilling. Måske en og anden, der ikke allerede er medlem af truppen, fik inspiration til at blive spejder.

Landsbyfest for dannebrog i Tårup

Kongshøj spejderne havde også på bedste vis arrangeret et flagorienteringsløb og her ses vinderne af løbet med præmierne sponseret af SparNord. © foto Lisbeth Mygind Nielsen

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

 Fra Østfyns museum i Nyborg var museumsinspektør ved Nyborg Slot, Nicolai Knudsen dukket op. Hans plan var at sætte os alle - både små og store - ind i fægtekunstens ædle historie.

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

- hvilket man må sige at han gjorde til fulde.

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

 Et grisehoved - der ikke var plads til i tromlegrillen - måtte lægge til hoved alle hans anstrengelser med de blanke våben.

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

 Der var tale om både hug og stik på middelalderlig facon

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

- og ungerne fik lov til med stor fornøjelse, at røre ved det hele.

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

 Rygtet var løbet i forvejen at Kong Valdemar Sejr vil komme forbi festpladsen med Dannebrog. Og pludselig var han der højt til hest og med fanen.

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

Kong Valdemar Sejr gav sig god tid - selvom han havde travlt med at komme videre til de mange andre steder, hvor der var fest for Dannebrog.

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

 - men Valdemar måtte videre og red mod kirken for at aflevere den flotte fane.

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

 Hvor det faldt helt naturligt for vores sognepræst André at lade sig fotografere sammen med kongen. En mulighed der jo helt åbenlyst kun fremkommer en gang hvert hundrede år.

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

 Indtil nu havde festlighederne for det meste foregået i næsten nogenlunde magsvejr - og da sorte skyer igen viste sig mod syd, var det tiden for en lille andagt bag Tårup Kirkes beskyttende mure.

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

Her spillede organist Simon - både før og efter, - så fint på kirkens nyindkøbte og vellydende klaver. Og den gamle fane fulgte med os i kirken, mens det udendørs tordnede og regnen styrtede ned. 

André forestod andagten og holdt en tale for Dannebrog, som du kan læse her i sin fulde ordlyd:

"Valdemarsdag.2019
Andagt i anledning af 800-året for Dannebrog.
Da jeg for et halvt års tid siden blev bedt om at stå for denne andagt i forbindelse med 800-året for Dannebrog her på Valdemarsdag, tænkte jeg med sindsro, at jeg finder nok på noget at sige om den sag, når dagen kommer, selv om jeg ikke var blevet bedt om nødvendigvis at prædike. En tale ud fra og om Dannebrog vil jeg dog gerne forsøge, men det bliver derfor ikke en traditionel prædiken til opbyggelse i troen og for den sags skyld heller ikke en helt traditionel gudstjeneste.
Så vi indvier i dag her i Tårup vores nye klaver, der blev indkøbt i foråret til særlige lejligheder, og sangene, og den første salme, synger vi fra højskolesangbogen, så alene af den grund er dette en andagt og ikke en gudstjeneste med evangelielæsning, som vi kender den.
Men da jeg trods alt ikke er feltpræst og ikke syntes, at andagten skulle få et for krigerisk præg, læste jeg den smukke ”Kærlighedens Højsang” af Paulus, fordi den er god at genkalde sig en gang i mellem.
For med hensyn til det krigeriske er sagen nemlig, at når man i bibelen søger efter ordet flag, eller fane, så optræder flaget ikke som vi kender det som et forholdsvis fredeligt tegn på identitet og tilhørsforhold, men man henvises til ord som banner og felttegn. Banneret eller felttegnet skulle til gengæld være omkring 5000 år gammelt med rod i henholdsvis Egypten og Mesopotamien, gerne med forskellige dyretegn på og ret så konsekvent brugt i krigssammenhæng. Et skriftsted kan lyde som hos Esajas: Rejs banner på det nøgne bjerg, råb til dem og giv tegn til, at de skal drage ind gennem fyrsternes porte.
Et andet historisk udgangspunkt, netop for Dannebrog med det hvide kors på rød baggrund, har vi fra år 312, hvor den romerske kejser Konstantin den Store ifølge en legende havde en drøm, dagen før det afgørende slag ved den Milviske bro, hvori han så et kors i himlen og hørte en stemme sige: in hoc signo vinces, i dette tegn skal du sejre. Og det gjorde han så, hvorefter kristendommen gradvist blev gjort til nærmest enerådende religion i Europa.
Det er uden tvivl det, der danner baggrund for middelalderens mange forskellige flag med kors og farver, enten til nationale eller mere lokale angivelser af tilhørsforhold og domæner for konger og fyrster og deres riddere, væbnere og undersåtter. Og at det kom ned fra himlen, skulle der være flere eksempler på, både for Richard Løvehjerte og andre, som eksempelvis svenskerne der i 1471 så Sankt Eriks gyldne sværd i den blå himmel. I dag har nogle af jer måske set de rød-hvide farver på himlen på det flot malede F-16-fly, man lod flyve på kryds og tværs af Danmark mellem kl. 11 og 12.
Vores lokale historiker, Janus Møller Jensen fra Nyborg, har her i anledningen af 800-året for det danske flag sammen med tre andre udgivet en ny bog, hvor han har skrevet om ”Da danskerne fik Dannebrog.” Der synes jeg, I skal læse om detaljerne mellem myte og historie, men hovedpointen er vist, at slaget rigtig nok fandt sted i 1219 under Valdemar Sejrs kamp mod Esterne, men flaget er formodentlig først kommet, og i hvert fald først bevidnet, senere. Men skulle det også være sandt, så skal det i sig selv ikke få lov at skygge ret meget over festlighederne her på Valdemars dag 2019, lige som vi vil prøve at holde humøret højt trods regn og tordenvejr.
Noget andet er, når man læser de mange artikler i aviserne, at der desværre i dag nogle gange er gået så meget politik i brugen af Dannebrog, fordi f.eks. Dansk Folkeparti har lagt så megen vægt på danskhed, at man i et vist omfang har kunnet føle flaget og identiteten okkuperet af ét parti. Delvis på den baggrund skulle kun 50% af de omkring 30-årige tænke på Dannebrog som et samlende symbol, hvorimod det dog for min aldersgruppe omkring de 50-årige stadig skulle være hele 90%, lige som mange ældre tænker på flaget og Danmark i modsætning til den tyske besættelsesmagt under 2. verdenskrig. Så at alt i alt hovedparten af folket dog stadig tænker på flaget som et tegn på enhed og identitet.
Så jeg synes, vi skal prøve at undlade at tænke på Dannebrog som et indre-politisk tegn, hvorimod det i mine øjne gerne må betegne noget særegent ved Danmark i forhold til andre lande, både i Norden, i Europa, og verden. Det skulle gerne være et tegn for os alle, hvad enten vi politisk synes, vi tilhører den ene eller den anden fløj, lige som vi vist alle med glad hjerte kan synge med på de mange fædrelandssange, der findes i højskolesangbogen, og især nationalsangen, som vi vil slutte med her i kirken i dag. Hvad der er afgørende dansk identitet vil jeg helst undlade at præcisere, for der var kun ca. 63000, der havde afgivet stemme, da stegt flæsk med persillesovs blev valgt foran smørrebrød og hakkebøffer, men lige som medlemmerne af en familie er forskellige og dog hører sammen på en særlig måde, så gælder det også for danskere, at der er noget, der binder os sammen trods alle forskelligheder. Om ikke madkulturen, så dog i høj grad sproget og i særdeleshed, at vi befinder os i samme del af verden, lige som familien hører til et bestemt sted, i dette eller hint hus. I den ånd var udgangspunktet for nationalsangen, placeret som et motto, et citat af Horats, som lyder sådan her:

”Denne krog af verden tilsmiler mig frem for alle”.

Nok kan vi holde meget af andre lande og steder, men som regel, når vi tænker over det eller kommer hjem fra en rejse, er der noget særligt over Danmark, og vi ved, at vi trods visse anke-punkter hører til her.

Så tillad mig at slutte med Dronning Margrethes ord: Gud bevare Danmark."

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

Michael bød velkomme på arrangementgruppens vegne og ledte os gennem aftenens forskellige højdepunkter i den flot pyntede sal i Tårup forsamlingshus. 

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

Først fik vi besøg af Dronning Margrethe, der udtrykte sin beundring for landsbyfællesskabet i Tårup og ytrede bl.a. ønske om måske at flytte hertil, nu hendes mand ikke er her længere...

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

Dronningen medbragte selv en rød løber da hun jo ankom helt uanmeldt.

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

Efter de grillstegte grise fra Haulund var fortæret, kom museumsinspektør Jonas Kragegaard på gulvet og fortalte om Dannebrogs historie. I hans fortælling kunne den opmærksomme lytter finde svar på nogle af spørgsmålene i aftenens quiz om Dannebrog.

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

 - og så blev det tiden for den store flag(lag)kagekonkurrence...

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

Der var både en konkurrence for børn og for voksne. 

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

 Aftenens kage konkurrence dommer var Britta Moesgaard som til dagligt underviser på Kold College.

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

som med kyndigt blik iagttog de enkelte kager og misundelsesværdigt nok smagte på dem alle.

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

Vinderne af kagekonkurrencen blev søstrene Dicte og Freya - vistnok med lidt supervision fra deres mor.

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

- Malene, som vandt lagkagekonkurrencen for de voksne. 
Før alle vi andre fik lov at kaste os over lyksalighederne til kaffen.

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

Dicte og Michael fandt i fællesskab frem til den glade vinder i aftenens quiz om Dannebrog og af SparNord præmien: Viggo,

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

- der vel sekunderet af fru Elspa, var den eneste der havde svaret rigtigt på at det hedder at hale flaget ned - og ikke at stryge flaget som resten af festdeltagerne frejdigt havde krydset af.

En festlig aften var ved at være til ende.

Det blev til en rigtig flot festdag i Tårup for Dannebrog og en mægtig stor tak skal lyde til alle der på forskellig måde fik det hele til at lykkedes. Tusinde tak!

 Festforberedelser...

Kl. 13:30 - Sådan Susanna, Ingrid og Ingrid - Borddækning - Færdigt arbejde

Landsbyfest for Dannebrog

Kl. 12:30 - Hans Eriks tromlegrill 1 og 2 er sat i gang.

Landsbyfest for Dannebrog

Landsbyfest for Dannebrog

kl. 11:15 - Fortsat fokuseret arbejde i køkkenet!

Fest for dannebrog i Tårup

Kl. 11:00 - Bordækningsholdet er i gang...

Fest for dannebrog i Nyborg

Kl. 10:30 - Børne kage konkurrence vandre portal er klar til overdragelse til aftenens vinder

Børnekagekonkurrence

 

Kl. 09:30 - Ole kommer med friske forsyninger af drikkevarer fra Superbrugsen i Ørbæk

Ole fra Superbrugsen

Kl. 09:00 - Salatholdet er i gang i køkkenet.

Salatpigerne er i gang

Sponsorer : Spar Nord i Nyborg, Østfyns VVS & Erik Jensen, Haulund, al Ponte Nyborg

 

© foto og reportage Steen Jensen

Tidligere arrangementer afholdt af Tårup Forsamlingshus og Vennerne

 • Juncker, Jonas og Gæsterne i Tårup Forsamlingshus

  Juncker, Jonas og Gæsterne i Tårup Forsamlingshus

  25. januar 2020:   Christian Juncker og Jonas Breum gæstede Tårup Forsamlingshus lørdag aften den 25. januar.  Henrik Kragh - nytilflyttet beboer i Tårup også kendt fra Bækvejen9s Stuekoncerter - havde skaffet duoen til byen og Tårup Forsamlingshus sørgede for rammerne. Det blev til en højst musikalsk, fornøjelig, kulinarisk og underholdende lørdag aften Læs mere
 • Biksemad, 75 spejlæg & Æblekage

  Biksemad, 75 spejlæg & Æblekage

  25. november 2019:  Mandag aften var vi 75 der mødtes i Tårup Forsamlingshus til Fællesspisning. Biksemad, spejlæg og æblekage var på aftenens menu. Mange af vores nye landsbybeboere havde også fundet frem til forsamlingshuset - det var dejligt at se - velkommen i fællesskabet - og kom meget gerne igen. Forud for fællesspisningen Læs mere
 • Fællesspisning med Bilde og Eriksen III

  Fællesspisning med Bilde og Eriksen III

  25. september 2019:  For tredje gang gik familierne Bilde og Eriksen fælles om at lave aftensmaden til os allesammen i Tårup. Denne gang havde de forstærket sig med Uri. Menuen var tidligt annonceret og godt 50 sultne Tårupper havde meldt sig til aftenen.  Allerede om eftermiddagen havde Tårups søde, hjælpsomme Læs mere
 • Damernes aften

  Damernes aften

  13. september 2019: Fredag aften var landsbyernes damer inviteret til - ja Dameaften i Tårup forsamlingshus. I alt havde 48 piger i alle aldre fundet vej til forsamlingshuset. Det har været lidt svært at få oplysninger ud om hvad der skulle ske - eller hvad der skete på sådan en fredag aften, Læs mere
 • Tårup-turen 2019

  Tårup-turen 2019

  07. september 2019: Tårup-turen 2019 var tilrettelagt for friske folk i alle aldre, her var både gå/løbe/cykelruter for enhver formåen og sågar et mini-orienteringsløb med elektronisk tidtagning. Vejret var bestemt med arrangørerne og der kunne sagtens have været flere med på ruterne.  Cykel- og løbeholdet gør klar til afgang kl. Læs mere
 • Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

  Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

  15. juni 2019: Lørdag den 15. juni 2019 er det 800 år siden at Dannebrog faldt ned fra himlen. Det fejrer vi i Tårup på dagen, med en stor fælles fest for landsbyens beboere i Tårup Forsamlingshus. PROGRAM: Kl. 15:00: Sjove, gamle og fine biler parkeres foran kirken. Der kan ”sparkes Læs mere
 • Generalforsamlinger i forsamlingshuset

  Generalforsamlinger i forsamlingshuset

  13. marts 2019:   Tårup Forsamlingshus og Vennerne holdt fællesspisning med efterfølgende generalforsamlinger onsdag aften i Tårup Forsamlingshus. Ca. 50 af foreningernes medlemmer var mødt op og satte gullachsuppen til livs med god appetit - inden generalforsamlingerne tog fart. De to nyvalgte dirigenter kunne konstatere, at generalforsamlingerne var rettidig indkaldt - hvorefter de Læs mere
 • Det blev - en aften inspireret af de gode gamle dage

  Det blev - en aften inspireret af de gode gamle dage

  25. januar 2019:  Fredag aften - i den bedste sendetid - holdt Tårup Forsamlingshus Venner fællesspisning, inspireret af de gode gamle dage. Her var tre retter mad, rigeligt af den og musik fra rejsegrammofonens barndom. Vennerne og deres venner, havde været i gang det meste af dagen med forberedelserne til en menu, Læs mere
 • Det' sørme - det' snart - det' jul

  Det' sørme - det' snart - det' jul

  12. december 2018:   Decembersangen fra "Jul På Slottet" var på repertoiret med Minna ved klaveret og den store sal i Tårup Forsamlingshus fyldt med glade mennesker. Vi var traditionsrigt - endnu en gang - samlet her kort før jul, til fællesspisning i vor lille landsby med flæskesteg og risalamande på menuen og afsluttende Læs mere
 • Andagt og juletræ i Tårup

  Andagt og juletræ i Tårup

  30. november 2018:   I eftermiddag blev landsbyens store juletræ ved kirken og forsamlingshuset tændt. Inden det nåede dertil holdt vor sognepræst André Friis Møller en lille andagt i Tårup Kirke. I andagten indgik en duet med Elisabeth Mechlenburg Møller, som går i 8. klasse og vores meget rutinerede kirkesanger Raimo Pedersen. Læs mere
 • Pandekager med fyld

  Pandekager med fyld

  20. september 2018:   Tårup Forsamlingshus var velbesøgt i aftes da familierne Bilde og Eriksen stod i køkkenet til sæsonens første fællesspisning. På menuen stod der pandekager: Mexikanske med fyld til hovedret og mere almindelige med is og frugt til dessert. Midt på dagen havde borddækkerholdet igen været på spil og fået et Læs mere
 • Tårupløb og Grøn Bazar...

  Tårupløb og Grøn Bazar...

  Lørdag den 8. september 2018 havde Tårup Forsamlingshus Venner m.fl. arrangeret Tårupløb og Grøn Basar ved Tårup Forsamlingshus. Programmet var på forhånd sat samme således: 09.30 - 10.30 Gratis morgenbord 09.30 - Hoppeborg 10.00 - Boderne åbner 10.30 - 11.00 Mooncar-race 11.00 - 11.30 Børne-ringridning 11.30 - 12.00 Voksen-ringridning 12.00 - Salg af pølser 13.00 - Hoola-hop-konkurrence 14.30 Læs mere
 • Forårs sæsonens sidste fællesspisning

  Forårs sæsonens sidste fællesspisning

  24. april 2018:   Tårup Forsamlingshus Venner sluttede forårssæsonen af med en hyggelig og vellykket fællesspisning i Tårup Forsamlingshus.  Kylling, kartofler, grønt og hjemmelavet ymerfromage var på menuen på de runde borde, og inden kaffen og de varme hveder, var der en festlig konkurrence bordene imellem: "Kend dit forsamlingshus" Ingrid - nyt medlem Læs mere
 • Julefest og Banko

  Julefest og Banko

  Den årlige julefællesspisning og banko løb af stablen torsdag den 14. december i et stopfyldt Tårup Forsamlingshus. Flæskesteg med sprød svær og alt i tilbehør stod først på menuen. Efter fælles at have sunget nogle gode julesange akkompagneret af Minna Sørensen på klaver, var ris ala manden klar i den Læs mere
 • Jul i Tårup

  Jul i Tårup

  Fredag eftermiddag den 1. december tog vi hul på julemåneden i Tårup, med den traditionsrige tænding af landsbyens store juletræ ved kirken og forsamlingshuset.Børnefamilierne mødte op kl. 15 i forsamlingshusets lille sal og producerede julepynt og -dekorationer. Hyggeligt at der også er noget særligt for børnene - måske det bliver til Læs mere
 • Ristaffel i Tårup Forsamlingshus

  Ristaffel i Tårup Forsamlingshus

  27. oktober 2017:     Fredag eftermiddag mødtes Tårup Forsamlingshus Venner og deres venner for at kreere et flot og farverigt Ristaffel til Tårups beboere. Her havde de tænkt en lang række nye tanker omkring begrebet fællesspisning i Tårup Forsamlingshus. Bordopstillingen var overraskende ny udformet som en lang slange med en Læs mere
 • Farsbrød, Coleslaw og ovnkartofler med Bilde og Eriksen

  Farsbrød, Coleslaw og ovnkartofler med Bilde og Eriksen

  27. september 2017   Onsdag aften havde familierne Bilde og Eriksen valgt at stå for køkkenet til Fællesspisning i Tårup Forsamlingshus. De to familier havde tilbudt Tårup Forsamlingshus Venner at stå for menuen til fællesspisningen i forsamlingshuset her sidst i september. Farsbrød, coleslaw og ovnkartofler som vi lavede det i firserne, Læs mere
 • Familiedag og Grøn Basar i Tårup Forsamlingshus

  Familiedag og Grøn Basar i Tårup Forsamlingshus

  02. september 2017:  Lørdag den 2. september 2017 havde Tårup Forsamlingshus Venner arrangeret Familiedag og Grøn Basar i Tårup Forsamlingshus.  Programmet var sat samme således: 09:30 Kaffe og rundstykker (morgenbord til favorable priser)10:00 - 15:00 Pladsen er åben med boder11:00 Cykelringridning12:30 Grillen tændes i Grillhytten med salg af pølser samt vand/øl13:00 Læs mere
 • Tårupløb 2017

  Tårupløb 2017

  10. juni 2017   Tårupløbet 2017 blev gennemført på en flot solskinslørdag i Tårup. Her var ruter for både løbere i fuldt firspring, turgængere i mere roligt tempo og cykelryttere på deres jernheste. Efter tilbagekomsten til Tårup Forsamlingshus var der en hyggelig sammenkomst og velfortjente forfriskninger til alle deltagerne. Knap så Læs mere
 • Tarteletsymfoni i Tårup Forsamlingshus

  Tarteletsymfoni i Tårup Forsamlingshus

  27. april 2017:   Det blev til en dejlig aften i Tårup Forsamlingshus, der var fyldt op med tarteletter og 60 glade gæster, hvor den yngste var bare nogle få måneder. Som forventet blev det til en symfoni af tarteletter fra Lindas hånd godt bistået af forsamlingshusets "nye venner" Forret: Læs mere
 • Gullaschsuppe, General-forsamlinger og Annys lagkage

  Gullaschsuppe, General-forsamlinger og Annys lagkage

  15. marts 2017   Årets generalforsamlinger i Tårup Forsamlingshus og Tårup Forsamlingshus Venner fandt sted på årets første rigtige forårsdag - 11-12 grader nåede vi op på denne flotte solskinsdag i marts. De trofaste medlemmer af Tårup Forsamlingshus og Vennerne var mødt op til fællesspisning og ordinære generalforsamlinger. Søren havde været Læs mere
 • Fastelavn er mit navn...

  Fastelavn er mit navn...

  26. februar 2017   Efter kirkegang var der dejlig brunch  i Tårup Forsamlingshus, hvor Vennerne havde haft travlt med at dække op. Søren havde lavet en flot brunch-buffet. Lækkert brød og boller var sponseret af Sdr. Nærå bageri, hvor Sørens kone arbejder. Mange af Tårups børnefamilier havde meldt sig til Læs mere
 • Juletraditionen holdt i hævd på bedste vis

  Juletraditionen holdt i hævd på bedste vis

  08. december 2016:   Den årlige julefællesspisning med efterfølgende bankospil, er på bedste vis holdt i hævd i Tårup. De lange borde i den store sal, var flot pyntede og skabte den helt rigtige julestemning i det gamle forsamlingshus. Vennerne og deres medhjælpere, havde rigtigt lagt sig i selen for Læs mere
 • Familiedag under Egen 2016

  Familiedag under Egen 2016

  13. august 2016  I år startede Familiedagen med Kagekonkurrencen. Der var blevet bagt og dekoreret i køkkenerne. Rigtig fine kager pyntede bordene i hytten.   Efter prøvesmagning og point-givning kunne årets flotteste og lækreste kage kåres. Kagekonkurrencen blev vundet af Læs mere
 • Tårup-løb 2016

  Tårup-løb 2016

  21. maj 2016 Mange børn, unge og voksne fra nær og fjern havde fundet vej til Tårup Forsamlingshus denne fine maj dag for at være med i Tårup-løb 2016. Der var gå - løbe - cykle ruter på mange forskellige distancer, så man kunne vælge frit efter formåen og temperament.  Holdene blev Læs mere
 • Fællesspisning i Tårup Forsamlingshus

  Fællesspisning i Tårup Forsamlingshus

  Onsdag aften den 13. april 2016 havde Vennernes nye bestyrelse arrangeret en hyggelig fællesspisning i Tårup Forsamlingshus. Menuen var lasagne med blandet salat og flutes, med efterfølgende kaffe og hjemmebagt brunsviger. Vennernes nye formand Jesper Henriksen bød velkommen til fællesspisningen og fortalte samtidig om forårsarrangementerne og om den kommende sæson. Læs mere
 • Fællesspisning og general forsamlinger

  Fællesspisning og general forsamlinger

  Tirsdag den 15. marts holdt Tårup Forsamlingshus og Vennerne fællesspisning med efterfølgende generalforsamlinger. På menuen stod som sædvanlig gule ærter, med alt i tilbehør og mellem generalforsamlingerne Annys gode lagkager.Formand for forsamlingshuset Susanne Hintz bød velkommen og afgav sin årsberetning, kasserer Hanne Bilde fortalte om regnskabet Læs mere
 • Hyggelig Jule-fællesspisning og bankospil

  Hyggelig Jule-fællesspisning og bankospil

  Torsdag aften den 10. december 2015, afholdt vi den traditionsrige julefællesspisning og bankospil i Tårup Forsamlingshus. Tårup Forsamlingshus´ Venner havde indbudt til en dejlig Julemenu, der var sammensat således: Svinekam og medisterpølse med tilbehør Risalamande med kirsebærsovs (mandelgave til de heldige) Kaffe og brunkager Forsamlingshuset var fyldt til bristepunktet, med alle Læs mere
 • Traditionsrig optakt til Julemåneden i Tårup

  Traditionsrig optakt til Julemåneden i Tårup

  Fredag eftermiddag den 27. november blev det store juletræ ved Tårup Kirke og Forsanlingshus tændt, som optakt til en hyggelig julemåned i Tårup. Sognepræst André Friis Møller holdt en rigtig god tale med "gentagelsen" som tema. André talte om gentagelser livet igennem - i hverdagen, i fest Læs mere
 • Fællesspisning med Rasmus Kirk

  Fællesspisning med Rasmus Kirk

  Tirsdag den 27. oktober havde Tårup Forsamlingshus inviteret til Fællesspisning med Rasmus Kirk fra Restaurant Teglværksskoven i Nyborg og Ellinge Forsamlingshus. Godt 80 deltog i fællesspisningen i Tårup Forsamlingshus og havde en flot kulinarisk oplevelse, der vækker interessen for et besøg i Restaurant Teglværksskoven. Rasmus Kirk præsenterede på bedste vis Læs mere
 • 90'er diskotek i Tårup Forsamlingshus

  90'er diskotek i Tårup Forsamlingshus

  Lørdag den 26. september blev der afholdt 90’er diskotek i Taarup forsamlingshus.Billetsalget rundede 86 solgte billetter, en flot opbakning. Dørene blev åbnet kl. 20:30, mange gæster ankom fra private forfester i rigtig godt humør.Mobildiskotek Blowstar stod for lydkulissen, med hits fra 90’erne, lysshow og Læs mere
 • Nøj, det' for børn! - Familiedag under Egen 2015

  Nøj, det' for børn! - Familiedag under Egen 2015

  Familiedag under Egen 2015 Vejret var ikke særligt indbydende, regn og torden prægede morgenen, men solen brød igennem ved 10 tiden, hvor vi samledes til en hyggelig dag under Egen. Pga. vejret fik vi mulighed for at trække indenfor i det nyistandsatte frysehus, her foregik den Læs mere
 • Tårup Forsamlings hus 125 års jubilæum

  125 års Jubilæumsfest for Tårup Forsamlingshus

  Lørdag den 1. august 2015 blev Tårup Forsamlingshus 125 år.  Beboerne i den aktive landsby Tårup fejrede dette med en kæmpe jubilæumsfest i forsamlingshuset. Forsamlingshusets bestyrelse, Vennerne og Landsbyrådet var gået sammen om arrangementet, der begyndte allerede kl. 14:30 med en veloplagt borgmestertale og kaffe under "Egen".  I det gamle Læs mere
 • Tårup-løb med mange vindere...

  Tårup-løb med mange vindere...

  Lørdag formiddag den 6. juni 2015 blev Tårup-løbet afviklet. Det blev til en rigtig hyggelig familiedag, hvor også vore venner fra Frørup deltog.Godt 65 deltagere var meldt til løbet og en hjemmelavet burger efter målstregen, men endnu flere deltog i selve løbet. Du kunne både gå, løbe og cykle på Læs mere
 • Sæsonafslutning, koteletter og Ørbæk Big Band

  Sæsonafslutning, koteletter og Ørbæk Big Band

  Onsdag aften den 15. april 2015 var der sæsonafslutning på Tårup Forsamlingshus' Venners arrangementer gennem vinteren. Sæsonafslutningen blev behørigt fejret med fællesspisning og koncert med Ørbæk Big Band. Det hele foregik på bedste vis i Tårup Forsamlingshus.Menuen stod på koteletter m. løg og champignon, kartofler og salat, pære/is dessert og Læs mere
 • Gule ærter, lagkage og generalforsamling

  Gule ærter, lagkage og generalforsamling

  Mandag den 23. marts 2015 holdt Tårup Forsamlingshus og Vennerne deres årlige generalforsamlinger. Aftenen indledtes som sædvanlig med Gule ærter og hyggelig snak omkring bordene. Formand for forsamlingshuset Susanne Hintz afgav sin årsberetning og kasserer Hanne Bilde fortalte om regnskabet for 2014. Under valg til bestyrelsen takkede Arne Madsen af Læs mere
 • Sightseeing med Klement Brink

  Sightseeing med Klement Brink

  Onsdag den 28. januar 2015 var der amatør-teaterforestilling i Tårup Forsamlingshus.Amatørteatret opførte monologen "Sightseeing" af Finn Methling, forlag: Nordiska aps, København. Det humoristiske stykke trækker os tilbage i en tid, der var, med et underfundigt sprog og anekdoter: En tjener viser rundt i sit herskabs hus og afslører magtens stupiditet. Læs mere
 • Åbent hus og gamle udklip

  Åbent hus og gamle udklip

  Onsdag den 14. januar 2015 havde Anny Madsen indbudt til at komme og se gamle udklipsbøger i Tårup Forsamlingshus. Det var en af de dage, hvor forsamlingshuset forsøgsvis havde åbent hus i den lille sal. Anny har fået nogle meget fine udklipsbøger foræret af Anette Nielsen. Det er udklip Anettes Læs mere
 • Juletræet tændes

  Juletræet tændes

  Fredag den 28. november 2014 blev det store juletræ ved Tårup Kirke tændt af vor sognepræst André Friis Møller. Været var regnfuldt og bidende koldt, på grund af den hårde vind fra sydøst. Godt 50 Tårup borgere og en enkelt hest havde trodset det barske vejr for at være med Læs mere
 • Øl-smagning i Tårup Forsamlingshus

  Øl-smagning i Tårup Forsamlingshus

  Fredag 21. november 2014 havde Tårup Forsamlingshus' Venner igen været meget aktive. Vennerne havde dækket flot op - på de runde borde i Tårup Forsamlingshus store sal - til øl-smagning med det velkendte og anerkendte Refsvindinge bryggeri. Godt 80 Tårup-borgere mødte op til begivenheden. Smagsprøverne var linet op da gæsterne ankom, og Læs mere
 • Bøf med løg

  Bøf med løg

  17. september 2014 Tårup Forsamlingshus' Venner havde inviteret til fællesspisning onsdag aften - på menuen stod Bøf med løg og tilbehør. Maden var lækker og veltillavet - og aftenen sluttede med en god kop kaffe og småkager. Godt 70 deltog i fællesspisningen og havde nogle hyggelige timer sammen i Tårup Forsamlingshus, hvor Læs mere
 • En god aften hos Tenax Sild

  En god aften hos Tenax Sild

  Tirsdag den 02. september 2014 havde en gruppe Tårup-borgere tilmeldt sig en aften hos Tenax Sild i Nyborg. Det blev en rigtig hyggelig og informativ aften, hvor Tenax Sild viste fabrikken frem og fortalte om produktionen. Afslutningen på aftenen var et veldækket sildebord, hvor man kunne smage på specialiteterne - og Læs mere
 • Familiedag under

  Familiedag under "Egen"

  Lørdag den 16. august 2014 var der familiedag under "Egen". På programmet stod der: Ringridning på hjemmelavet kæphest - skyde med hjemmelavet bue og pil - male på glas - og sidst men ikke mindst den årlige kagekonkurrence. Tårup Portalens udsendte Jesper Koldsø var på stedet og fik disse fine billeder fra den Læs mere
 • Tenax-sild på bordet

  Tenax-sild på bordet

  11. april 2014 Forsamlingshusets Venner havde i samarbejde med Tenax sild i Nyborg, inviteret til en hyggelig aften med sild på bordet i Tårup Forsamlingshus.Godt 80 Tårupborgere havde meldt deres ankomst og der var dækket flot op ved de runde borde i forsamlingshusets store sal. Indledningsvis fortalte Michael Pedersen, som Læs mere
 • De berømte Gule Ærter og Vennernes lagkager

  De berømte Gule Ærter og Vennernes lagkager

  De Gule Ærter og Lagkagerne er spist og de to generalforsamlinger er afholdt i Tårup Forsamlingshus i god ro og orden. Læs Årsberetningen fra formand Susanne Hintz, Tårup Forsamlingshus - og se billederne fra en god aften i Tårup Forsamlingshus: Bestyrelserne har dækket Læs mere
 • Pigeaften med Portvin og mm.

  Pigeaften med Portvin og mm.

  21. marts 2014 Tårup Forsamlingshus' Venner holdt Pigeaften med Portvin med stor succes. Pigerne havde nogle fornøjelige timer med god mad og drikke og efterfølgende portvinssmagning. Den dristige og kompetente servering faldt vistnok i pigernes smag.Her er nogle fornøjelige glimt fra aftenen, fastholdt af allestedsnærværende Anny Madsen © Foto Anny Madsen Læs mere
 • Juletræstænding

  Juletræstænding

  26. november 2010 Landsbyrådet arrangerede i samarbejde med menighedsrådet og Forsamlingshusets Venner at lille arrangement med lysudsmykning og tænding af lysene på juletræet ved Kirkens Hus ved Tårup Kirke.Kirkens præst André F. Møller holdt lystændingstalen.Forsamlingshusets Venner stod for salg af øl/vand, gløg, kaffe og æbleskiver.   Læs mere
 • Juletræet tændes i Tårup

  Juletræet tændes i Tårup

  Juletræet ved Tårup Kirke og Forsamlingshuset blev tændt fredag, 29. november 2013 Sognepræst Poul André Friis Møller indledte med en god tale til Tårups borgere, inden lysene på juletræet blev tændt og de varme æbleskiver og gløggen i Forsamlingshuset blev serveret. {modal images/portalen/Kirken/x2663.jpg|Title=Sognepræst Poul André Friis Møller holder tale før Juletræet Læs mere
 • 1