Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Lokalhistoriske billeder, historier og informationer om livet i landsbyen Tårup på Østfyn i årene 2013 - 2023

Velkommen til Tårupportalen

Lokalhistoriske billeder, historier og informationer om livet i landsbyen Tårup på Østfyn i årene 2013 - 2023

Tårupportalen ser her ved starten på det nye år tilbage på året der gik.

2021 blev igen til et ganske særlig og noget anderledes år end vi er vant til i Tårup og Frørup. Corona har drillet landsbyernes ildsjæle, og aflysninger af arrangementer har desværre været nødvendige.

Godt nytår 2022

Men, men, men alligevel står de standby - ildsjælene - og dukker op så snart mulighederne igen viser sig.

Onsdagsgåturen

Først skal dog nævnes det ihærdige onsdags gåturhold, der har holdt liv i udendørsaktiviteterne hele året, også mens aflysningerne tikkede ind på redaktionen.

Onsdagsholdet

Hilsen fra gåture ”Under egen”
13. januar 2021:

Vi fortsætter vores gåture med udgangspunkt ved bålhytten ”Under egen”.
Vi er alle pensionister, og af hensyn til samfundet og os selv, overholder vi gældende regler ved Covid 19.
Dvs. at er vi over 5 der møder op kl .9 om onsdagen ved bålhytten, så deler vi gruppen i 2 og i grupperne går vi med 2 meters afstand, og med større afstand mellem grupperne.
Vi mener, at i denne tid hvor alt er lukket ned, er det ekstra vigtigt at vi samles og får noget motion og glæde ved fællesskabet.

Onsdag den 6. januar var vi 5 der gik turen på kryds og tværs i Tåruplundeskoven. Da vi var tilbage i bålhytten hvor vi drak vores medbragte kaffe, havde vi gået næsten 8 km.

Onsdag den 13. januar startede turen ved parkeringspladsen ved Lille mølle. Vi var 8 der mødte frem, så gruppen blev delt i 2. Birgit havde planlagt en fin rute ad veje og stier som kun de færreste af os kendte.

Bortset fra vejret var det en dejlig tur. Som det fremgår af billedet fik vi vores kaffe/the i regn og slud på parkeringspladsen.
Vi fortsætter vores ture de følgende onsdage med udgangspunkt ved bålhytten i Tårup kl. 9.

Vi har også planer om at tage på andre ture end her i nærområdet. Det skriver vi nærmere om på Tårupportalen når tiden kommer.

Hilsen Lotte

- og sådan har onsdagsholdet gået videre hele året, både i Tårup og mange andre lokationer. Som f.eks. her da turen gik til Glorup slotspark

Glorup

Vinterbaderne

Vinterbaderne - eller helårs baderne - i forskellige grupperinger, har flittigt benyttet badebroen ved Kongshøj Strand i al slags vejr. 

vinterbad

Vinterbaderne ønsker sig meget en saunatønde på hjul, hvor de kan komme til hægterne igen efter det kolde gys. Desværre er der lidt uenighed med Kystdirektoratet, men håbet lever videre i 2022.

Nytårsbad

Måske badelauget også har skabt et par nye traditioner, med både jule og nytårsbad?

Nytårsbad

Tilflytterne

2021 blev også året, hvor der blev solgt ejendomme i Tårup, som aldrig før. Mange nye familier er kommet til gennem året.

tilflytter 2021

Tårupportalen har mødt mange af de nye tilflyttere, som du kan læse meget mere om på Tårupportalens bosætningssider. Velkommen hertil. Rigtig dejligt at der er så stor interesse for at bosætte sig i vores fine landsby og ikke mindst er det glædeligt at børnetallet i Tårup er hastigt voksende.

 Stuekoncerter

Musik skal der til...

Terrassen var fyldt op og vejret var med os, så grobunden for en intimkoncert var perfekt. Med god hjælp fra lokale Tårupianere lykkedes det, med det perfekte setup, at skabe rammerne for en succes - og en succes blev det. Det vigtigste var jo at Tomas Høffding var i hopla og fuld af energi - og det var han i den grad. Udsigten fra terrassen var ubeskrivelig idyllisk og gæsterne var i fantastisk humør. Første koncert i 2021 for “Bækvej 9’s Stuekoncerter på Tour” kunne ikke få en bedre start.

I Tårup er vi beriget med et utrætteligt naturtalent inden for koncertbranchen. Henrik fra Bækvej 9's stue koncerter arrangerer intimkoncerter på efterhånden 4 forskellige spillesteder i Tårup. Henriks indsigt i musik og hans lyst til at dele denne med alle os andre er stort aktiv for beboerne i Tårup. Som Henrik selv udtrykker det:

"Ligesom for så mange andre betyder musik rigtig meget for mig. Forestil jer en verden uden musik. Musikken kan bruges til så meget. Man kommer som regel i så godt humør, når man hører musik. Når musik høres sammen med andre, bringes den gode energi op på et højere plan. Da jeg besluttede mig for at arrangere Stuekoncerter var det for at bringe folk sammen og opleve euforien og intimiteten. Jeg havde brug for at dele min begejstring for musikken og konceptet. På mit lille spillested er der plads til alle. Målgruppen er ubegrænset og jeg har indtryk af at folk har gode oplevelser ud af aftnerne."

henrikkragh

Henrik skaffede os også "Gæsterne" alias Christian Juncker og Jonas Breum til en flot aften i Tårup Forsamlingshus i december. 
Du kan løbende se det kommende koncertprogram på VisitTårup

Vild med Tårup

Vild med Tårup

Den alvorlige problemstilling er jo at insekterne gennem de sidste 25 år er på vej til at uddø.

Tænk på forruden i din bil, førhen var den helt sat til om sommeren med døde insekter, men hvor mange insekter har du haft på ruden i år? sidste år? Nej vel?

Årsagen findes i menneskets ageren på mange fronter. Vi har begrænset/ødelagt insekternes leve- og fødesteder, som er den vilde fauna - de vilde blomster.
En slået græsplæne er som en ørken for insekterne. Insekterne i Danmark har gennem årtusinder tilpasset sig den vilde fauna her i landet.

Så det handler i al enkelhed om at forsøge at tilvejebringe dette igen.

"Vild med Tårup" er en projektgruppe sammensat af naturinteresserede beboere i landsbyen Tårup på Østfyn.
Vi ønsker at øge biodiversiteten i lokalområdet ved at tænke vildere natur ind i både offentlige og private arealer. Og ved at ændre synet på æstetikken omkring, hvad en "pæn" have er.
At vi er omgivet af konventionelt landbrug her på egnen og at der er flere hundrede år gamle kulturhaver i vores smukke landsby skal ikke være nogen hemmelighed. Det er ikke vores mission at alle disse arealer skal omlægges til vild natur. Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget.

Vild med Tårup

Det lykkedes for projektgruppen at få Tårup sat på landkortet som en landsby, der er på forkant i den grønne omstilling, gennem forskellige projekter omkring biodiversitet.
Så meget på landkortet at klimaminister Dan Jørgensen med sit følge, en dag dukkede op for at høre om arbejdet i projektgruppen.

En del af projektet forsøger også at inspirere landsbybeboerne til selv at tage initiativer, der øger biodiversiteten i deres egne haver. Det lykkes ganske godt - læs mere på projektgruppens egen webside: vildmedtaarup.dk

vild med Tårup

Tårup forsamlingshus

I Tårup forsamlingshus var der generalforsamling og en slags vagtskifte i maj.
Formand Susanne Hintz takkede af som formand efter mange års dygtigt formandskab. Susanne har sin del af æren for at de fysiske rammer i vores forsamlingshus er så velfungerende som de er. Stor tak til Susanne for den mangeårige indsats.

Hanne Dahl er den nye formand, der nu sammen med den nye bestyrelse, skal videreføre det gode arbejde med forsamlingshuset, der er selve kernen i Tårups landsbyliv.

05062021 2

Fællesspisning i Tårup forsamlingshus

Børnevenlig fællesspisning

Forsamlingshusets nye bestyrelse havde fået øje på at der på det sidste er kommet en hel del børn til Tårup, og at der var behov for at justere set-uppet for fællesspisninger. Som tænkt så gjort. Starttidspunkt og menu blev mere børnevenlig og blev lanceret som en "Børnevenlig fællesspisning" med pizza på menuen. 
At ungerne selv sørgede for underholdningen fra forsamlingshusets scene, var der vist ingen der lige havde set komme.

Børnevenlig underholdning

 

Tårup-Frørup Seniorklub

Komitéen for Tårup-Frørup Seniorklub var hurtigt ude af starthullerne efter at al snakken om Corona for et øjeblik ebbede ud, og fik arrangeret "En udflugt ud i det blå" for seniorerne i Tårup og Frørup. Efterfulgt af en udflugt til Koldinghus og årets længe ventede Høstfest i Tårup forsamlingshus med musik fra hjertet.

Udflugt til Koldinghus

Inden Corona igen viste sit trælse ansigt nåede Seniorklubben også lige et foredrag med Kristian Drejergaard om Hulekirker i Tyrkiet.

11182021 2

Tårup Foredragsforening

Tårup Foredrags forening kom på banen med et enkelt arrangement i Tårup Forsamlingshus: "Valgflæsk 2021"

valgflaesk21

Programmet var helt enkelt sat sammen af stegt flæsk og persillesovs og et topmøde mellem spidskandidaterne fra Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, til kommunalvalg 2021 i Nyborg Kommune.

Politikerne bevarede den gode stemning hele vejen, og vi andre afgjorde valget i november.
Fra Frørup og Tårup har vi nu 3 medlemmer i Nyborg byråd: Michael Gertsen (C), Tårup - Martin Huus (V), Frørup - Per Jespersen (A), Frørup

Valgflæsk

Den nye Tårupbog

Efter at have arbejdet i en årrække med den nye Tårupbog, kunne Boggruppen i Tårup den 3. november, med støtte fra velvillige lokale sponsorer, udgive deres nye bog: "Fortællinger om Tårups beboere og ejendomme, samlet gennem årene 2013 - 2021". Bogen er udgivet på Tårupportalens Forlag.

Boggruppen i Tårup

Bogen blev præsenteret i forbindelse med en fællesspisning i Tårup Forsamlingshus. Hvor det også var muligt at købe bogen.

Bogudgivelse

taarupbogen

Tårup Landsbyråd

For Tårup Landsbyråd blev 2021 et travlt år med mange bolde i luften. Fra resultatlisten kan bl.a. nævnes:

Bike station ved Tårup Forsamlingshus

Det lille vidunder af funktionalitet bliver et kærkomment reparationsstop på Østersøruten for cykelturisterne, der kommer gennem byen. Måske de også benytter en af de gode rastepladser vi har i landsbyen og nyder den flotte udsigt eller får sig et spil petanque under Egen?

Bike station rummer værktøj til alle slags cykelreparationer, et cykelophæng der gør reparationerne nemmere og tillige kan man samtidig få frisk ny Tårupluft i cykeldækkene.

Bike station

 

Bindebom til heste under Egen

Folk der kommer ridende til hest - fra nord, syd, øst og vest - for at være med i arrangementerne under Egen i Tårup, har i lang tid kigget langt efter en bom, hvor de kunne tøjre deres heste. En bom ville gøre det meget nemmere at deltage i f.eks. en grillaften når ens transportmiddel er en hest eller måske bare holde en pause undervejs på rideturen.
Men nu er det problem blevet løst så ganske flot. Se hele historien om bindebommen.

Bindebom til heste

Petanquebaner og kaffehus under Egen

Kaffehuset bliver funktionelt og rummer to bord/bænkesæt. Her kan man sidde og nyde den medbragte forplejning, mens petanquedysterne udspiller sig på banerne.

kaffehus

Udover de meget konkrete resultater her og nu, arbejder landsbyrådet også med nogle problematikker, der skal løses på længere sigt: Venstresvingsspor ved Langæblekrydset, Nye boligområder i Tårup og Tilvejebringelse af pedelordning i Tårup.

Læs mere om Landsbyrådets arbejde i referaterne fra deres møder

venstresving

100 året for Genforeningen

100 året for Genforeningen blev fejret i Frørup lørdag d. 5. juni 2021.
Først var der andagt i Frørup Kirke, hvor André Friis Møller holdt en tale om at høre til både i overført og bogstavelig betydning. Simon Krebs ledsagede sangen på guitar, og spillede blandt andet ”Det haver så nyligen regnet”, som er en sønderjysk kampsang.

Læs hele artiklen om fejringen af genforeningen 100 års dag.

Genforeningen

En rigtig dejlig dag i Tårup

Søndag den 20. juni var alle sejl sat til, for at vi skulle have en dejlig og festlig dag i Tårup. Mange af ildsjælene i vores lille landsby med landsbyrådet i spidsen, havde været i gang med forberedelserne til denne dag, hvor covid-skyerne er begyndt at fortone sig i det fjerne.

Et flot program var sat op på en måde, så både små og store kunne forstå, hvad den festlige dag skulle indeholde.

En festlig dag i Tårup

invitation 2

Den festlige dag startede op med et Åbent hus hos langt de fleste af landsbyens kunstnere og kreative mennesker. Her bød de velkommen indenfor i deres værksteder, til en snak om deres arbejder, og det at være kunstner i Tårup.

Åbent hus

Trods coronaen har de afholdt kurser og små udstillinger i deres værksteder og gallerier - eller bare arbejdet på nye projekter. Du kan møde alle disse kreative landsbybeboere på deres egne websider, når du går denne vej.

Den festlige dag i Tårup fortsatte resten af dagen med indvielse af de nye petanquebaner og den nye bindebom til heste

Indvielse af petanquebanerne

Bindebom

og projektgruppen Vild med Tårup kom med et friluftsoplæg om deres kikstartsprojekt "Vilde bede under Egen"

Vilde bede

Sidst på eftermiddagen var der åbent på Vejenlyst hos Ingrid Vejen Kristensen og Anders Vejen Andersen
Her var der udover sommerudstillingen "Blot krop", en talk med kunstner og danseforsker Lis Engel om kunst, kreativitet og sansning og åbning af Vejenlyst Eventyrstier.

Åbent hus

Slut på en festlig dag i Tårup - tilbage var kun at tænde op i grillen og nyde aftensmaden sammen, for dem der havde lyst og kræfter til det.

Udsigt over Tårup

Landsbyfællesskabet

Spørg ikke, hvad fællesskabet kan gøre for dig - spørg, hvad du selv kan gøre for fællesskabet.

Et godt landsbyfællesskab opstår ikke af sig selv, men bliver til når landsbybeboerne sammen tænker i fællesskab.
Nogle af de sidst tilkommende gode eksempler på dette heromkring, kunne sagtens være:

Børnekoret Klokkefrøerne

Børnekoret Klokkefrøerne

Har dit barn lyst til at synge sammen med andre børn? Nyt børnekor for de mellem 4 – 10 årige i Tårup, Frørup og Svindinge. Vi øver hver anden tirsdag kl. 16:00-16.45. Mød op i Konfirmandstuen i Præstegården i Frørup, Præstevænget 5

Her ser du Klokkefrøerne da de havde generalprøve på deres planlagte Luciafejring i Tårup Kirke

Kreahygge i Forsamlingshuset

Kreahygge i Forsamlingshuset

Iris og Martin havde inviteret landsbyens børn til krea hygge torsdag eftermiddag i Tårup Forsamlingshus. Det havde mange taget imod og der blev flittigt lavet julepynt til opsætning på Tårups juletræ.

Julepynt 

Frørups Julekalender

Frørup Julekalenderen 2021
En låge åbnes hver dag klokken 17, så dem der har lyst til at gå en tur rundt i byen, kan stå forventningsfulde og glædes over, hvad der nu end dukker op, nyde juleglæden og gå hjem igen.
Der er i alt 20 låger der åbnes dagligt kl. 17 - også på Tårupportalen.

Frørup Julekalenderen

De tre eksempler udmærker sig også ved at inddrage børnene i landsbyernes fællesskab. Det kan vi sagtens bruge mere af.

Kulturarven

Fokus på kulturarven i Nyborg Kommunes landdistrikter
28. september 2021 fik Tårup besøg af tre medarbejdere fra Østfyns Museer. Du kunne opleve dem rundt omkring i Tårup, hvor de med notesblok og fotoapparat i hånden, tog landsbyen i øjesyn.
De tre arbejder med Kulturarvsmasterplanen for Nyborg Kommunes landdistrikter og centerbyer og besøger derfor landdistrikterne i Nyborg kommune.

Du kan læse mere om kulturarvsarbejdet her

ostfynmuseer

o0o

Alt det og en hel del mere har vi kunnet levere som læsestof på Tårupportalen i 2021. Redaktionen siger tusinde tak til alle jer der fulgte med undervejs, og til jer der leverede tip, historier og billeder til portalen.

Rigtigt godt nytår 2022 og på gensyn her i det nye år.

Godt Nytår

© foto Iris, Henrik Kragh, Svend Aage Bilde, Arne Roymondt Buhrkall, Crispin Gurholt, Lotte & Arne Nielsen, Ingrid Matthiesen og Steen Jensen

Godt Nytår 2022

Tårupportalen ser her ved starten på det nye år tilbage på året der gik. 2021 blev igen til et...

Gæve vikinger

31. december 2021. Nytårsaftensdag kl. 9, trodsede 24 gæve vikinger den silende regn, hvor vi var...

Lucia-fejring med Børnekoret...

12. december 2021: Klokkefrøerne havde glædet sig til at invitere Tårup til Lucia-fejring i kirken...

Julehilsen fra onsdagsgåturen

8. december 2021: Vores gåtur fra ”Under Egen” onsdag den 8. december var pga blæst, en tur rundt...

Vi fik gæster i Tårup

3. december 2021: Fredag aften fik vi på flere måder - ikke helt uventet - gæster i Tårup...

Krea hygge i forsamlingshuset

27. november 2021: Iris og Martin havde inviteret landsbyens børn til krea hygge torsdag...

Fællesspisning og bogudgivelse

3. november 2021: Tårup forsamlingshus store sal var for anden uge i træk fyldt til en...

Valgflæsk 2021

28. oktober 2021: Torsdag aften havde Tårup Foredragsforening inviteret til "Valgflæsk 2021" i...

Høstfest med musik fra hjertet

12. oktober 2021: Tirsdag aften var der høstfest i Tårup-Frørup Seniorklub - den gode gamle slags,...

Øhavsstien-Vejstrup ådal

Gåturen den 8.september var dele af Øhavsstien ved Vejstrup ådal mod vest forbi Lille mølle,...

Udflugt til Koldinghus

7. september 2021: Tårup-Frørup Senioklub tog tirsdag eftermiddag på halvdagsudflugt til...

Børnevenlig fællesspisning

Onsdag den 8. september var der fællesspisning i Tårup - denne gang særligt tilrettelagt for...

Generalforsamling i vandværket

20. august 2021: Fredag eftermiddag havde Tårup Vandværk inviteret til generalforsamling,...

Flot Tomas Høffding koncert...

1. juli 2021: Terrassen var fyldt op og vejret var med os, så grobunden for en intimkoncert var...

Claus Dencher koncert på...

Claus Dencher gav koncert på Bækvej 9 i Tårup den 18. juni 2021. Hvad mener koncertgæsterne? Heidi...

Ud i det Blå med Seniorklubben

24. juni 2021: Tårup-Frørup seniorklub var torsdag på en dejlig busudflugt lige ud i det blå. 31...

Turen omkring Skellerup

Onsdag den 23. juni havde Birgit planlagt en tur i Skellerups omegn. Birgit og hendes hund havde...

Video - Festlig dag i Tårup...

Morten Fischer Mortensen har lavet en lille fin video om vores festlige dag i Tårup den 20. juni...

Besøg fra Kassebølle

22. juni 2021: 8.-9. klasse fra Kassebølle Friskole er i øjeblikket på en tredages tur til Tårup....

En rigtig dejlig dag i Tårup

Søndag den 20. juni var alle sejl sat til, for at vi skulle have en dejlig og festlig dag i Tårup....

Gåtur og udlængsel

2. juni 2021: Gåholdet ”Under egen”, har lidt udlængsel for tiden. Alle der var med på turen til...

Turen gik til Glorup gods og...

Onsdag den 12. maj gik turen til Glorup gods og slotspark. Vi var 12 med på turen og Jesper var en...

Generalforsamling

6. maj 2021: Endelig kunne det lade sig gøre at gennemføre årets generalforsamling i Tårup...

Godt 10 km. inden kaffen...

Onsdag den 28. gik vi, 10 personer, en dejlig tur gennem Tåruplundeskoven, Mellemskoven og...

Til Inspiration

Onsdag den 21. april var gå holdet ”Under egen” på tur til Tarup/Davinde. Denne uges friske gå...

Gå ture i vinterkulde

Onsdagens gåtur. Turen onsdag den 10. februar startede i kulde og blæst fra bålhytten. Turen gik...

Hilsen fra gåture ”Under egen”

13. januar 2021: Vi fortsætter vores gåture med udgangspunkt ved bålhytten ”Under egen”. Vi er...