Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Lokalhistoriske billeder, historier og informationer om livet i landsbyen Tårup på Østfyn i årene 2013 - 2023

Velkommen til Tårupportalen

Lokalhistoriske billeder, historier og informationer om livet i landsbyen Tårup på Østfyn i årene 2013 - 2023

En festlig dag i Tårup

Søndag den 20. juni var alle sejl sat til, for at vi skulle have en dejlig og festlig dag i Tårup. Mange af ildsjælene i vores lille landsby med landsbyrådet i spidsen, havde været i gang med forberedelserne til denne dag, hvor covid-skyerne er begyndt at fortone sig i det fjerne.

Et flot program var sat op på en måde, så både små og store kunne forstå, hvad den festlige dag skulle indeholde.

En festlig dag i Tårup

En festlig dag i Tårup

 

En festlig dag i Tårup

Flagene var hejst i hele byen og landsbyrådsformanden kunne ved godt middagstid byde velkommen i det flotteste solskinsvejr, med en stor tak til gæsterne og alle dem der havde gjort dagen mulig. 

Landsbyrådsformand Mette Bro Jansen sagde følgende i sin velkomstale:

Velkommen til vores indvielsesfest.

Tårup Landsbyråd, Vild med Tårup og Forsamlingshusets bestyrelse er glad for, at I har valgt at bruge nogle timer her i Tårup i godt selskab med de fremmødte. Vi håber på en hygge dag for børn og voksne.

En dag som denne er båret af, at mange har og bidrager på forskellig vis. Byens udøvende kunstnere har holdt åbent hus og der har været tilbudt arbejdende værksteder. Martin Skauen har tegnet vores flotte program og Tårup Portalen har lavet godt PR. Nyborg Kommune har sponsoreret kopiering af vores programmer, som er omdelt i jeres postkasser. Flaghejserlauget har hejst byens flag, ligesom mange i byen også har valgt at flage. Det er et festligt syn.
Nogle har bagt kager, nogle har lavet snobrøddej, nogle vil spille musik for os og andre har købt øl, vin og vand, så saloonen kan åbne. Nogle har medbragt deres heste og andre søger for hygge og leg for børn og barnlige sjæle. Aagaard og Søn har sponsoreret grillkul med mere og andre tænder op i grillen. Tak til jer alle, som er med til at gøre denne dag muligt og til noget ganske særligt.

Vi har lavet et godt program, som byder på indvielse af petanquebanerne og indføring i petanquespillets glæder. Bagefter serverer Long John Coffee alias Carsten Falkenby en god kop kaffe med kage, og der er saftevand og kage til børnene. Vi har indvielse af bindebom ved Birgitte og introduktion til vores nye blomsterbede ved Pernille og Stine. Vi har musik, snobrødbagning, tur på hesteryg, spil og leg. I tillæg har vi noget helt nyt i Tårup, idet bestyrelsen for forsamlingshuset i dagens anledning åbner saloon i frysehuset med salg af øl, vind og vand. Det leder fint op til en tur i sansehaven på Vejenlyst og afslutningsvis bliver det muligt at hygge og at grille medbragt mad.

Vi står her ved vores to nye petanquebaner, som det er blevet muligt at etablere med midler fra Nyborg Kommune. Dog er et sådant projekt ikke muligt uden god hjælp og hårdt arbejde, hvilket vi har fået af Uffe og Daniel, som har lagt fliserne. Vi vil med denne lille ølgave endnu engang sige jer mange tak for jeres flotte arbejde.
Karsten Mengel har leveret et stort og flot arbejde i hele processen bistået af Frank Hjorthaab.

Næste del af projektet er bygning af et kaffehus, hvilket allerede så småt er igangsat. Tårup Landsbyråd ser frem til, at hele projektet er færdigt og at det kommer til at indgå i den samlede pakke af muligheder, som vi alle har adgang til. Vi håber, at en del af jer vil kunne have lyst til at mødes for at spille petanque og at vi kan etablere en åben liste af interesserede, så det altid er muligt at finde et par medspillere.

Jeg vil byde velkommen til Hanne og Nikolaj Ringsmose, som begge er habile petanquespillere. Vi får nu en kort introduktion til spillets mangeartede facetter.

En festlig dag i Tårup

Men inden da - ved starten af dagen - så vejrguderne dog lidt anderledes på vejrudsigten og forsøgte at spænde ben for de af byens kunstnere, der havde indbudt til åbent hus i værksteder og gallerier.

En festlig dag i Tårup

 - men gæsterne banede sig vej af de små veje i Tårup

En festlig dag i Tårup

 

og et første besøg var hos Else Marie Schjerning, der har sit værksted på Åvej 7 i Tårup. Else Marie beskriver sig selv således:

Jeg hedder Else Marie og jeg er Flettoman - intet mindre. Jeg har flettet i mange år, og har lang undervisningserfaring indenfor fletterier. Jeg fletter alt hvad jeg kan komme i nærheden af. Genbrugsmaterialer har min helt store interesse, men om sommeren elsker jeg også at gå i naturen og finde materialer som f.eks. pilebark og siv. Jeg eksperimenterer meget med at kombinere forskellige materialer og teknikker.

Else Marie Schjerning,

Else Maries nyeste ideer er afskårne grene, hvor hun fletter videre med barken - spændende, flot og vildt fascinerende. 

Else Marie Schjerning,

Else Marie Schjerning fletter med alt der kan flettes.

Else Marie Schjerning,

Næst stop blev hos kunstneren Crispin Gurholt i Brandgaden 5. Besøget blev dog i Crispins midlertidige atelier overfor i garagen på Brandgaden 2b, hvor Crispin maler i øjeblikket.
Crispin er flyttet til Tårup for godt et år siden. Han kom hertil fra Berlin, med sin hustru Helga Marie Nordby og parrets lille datter.

Crispin er kendt for sine Live Photo- projekter siden 2000.
Live Photos er stedsspecifikke, liveinstallationer, hvor kunstneren iscenesætter mennesker i omhyggeligt tilrettede tableauer. Opstillingerne er ofte trivielle og almindelige - en boghandel, et gadehjørne, en frisør.
Modellerne, der poserer i et frossent fotografisk øjeblik, ses af publikum gennem en naturlig eller kunstig barriere såsom et udstillingsvindue eller en monteret plexiglasplade . De levende forestillinger har normalt en varighed på to timer.

Et Live Photo starter som en live forestilling; forestillingen fotograferes og filmes derefter; og senere oversat til malerier og tekster. Gennem denne kombination af formater dukker nye historier og lag af betydning op.

Live Photo- emner kaster et kritisk lys over samfundets undertrykkende mekanismer og magthierarkier, såsom racisme, vold i hjemmet og spørgsmål rejst af globaliserede økonomiske eller institutionaliserede strukturer. Live Photo beskæftiger sig med forholdet mellem virkelighed og fiktion og ideen om tid, øjeblik og hukommelse. Wikipedia

Crispin Gurholt

Crispin tog imod gæsterne i garagen, med et glimt i øjet om altid - og med mere dybsindige tanker i forhold til sin kunst. Crispin udstiller i øjeblikket i Munchs Hus i Åsgårdstrand i Norge

Helga-Marie og Crispin arbejder på at etablere et atelier og galleri - BR-5 Kunstrum Fyn - i Brandgaden 5.

Crispin Gurholt

Efter besøget i Brandgaden gik turen mod Boholtvej, hvor vi besøgte keramikeren Lea Mi Engholm og maler / keramiker Kirsten Thilsing-Hansen i Musisk værksted i Boholtvej 9b.

En festlig dag i Tårup

Lea fortæller på sin webside

Jeg er optaget af lerets umiddelbare kvaliteter og de muligheder, der fremkommer som en del af arbejdsprocessen.

Med enkle greb udforsker jeg lerets udtryksformer i en delvis styret proces, hvor jeg igangsætter processen, men lader lerets egenskaber være styrende for det endelige resultat.
Igennem arbejdsprocessen opdager jeg, nogle gange helt tilfældigt og som biprodukt af noget andet, muligheder i lerets beskaffenhed, som overrasker. Ved gentagelser dannes forskellige strukturer alt efter lerets konsistens, om det er blødt, flydende eller hårdt.

Blødt lerslikker på en gipsplade, som skrabes af med en spartel, en masse små rullede lerpølser, noget som i sig selv ikke umiddelbart er interessant. Men begynder man at dyrke, forfine og gentage processen, så opstår der strukturer og detaljer, som tydeligt fortæller om lerets bløde formbare egenskaber.

Ofte gør jeg ikke brug af glasur, og hvis jeg gør, så der det som en integreret del af formgivningen, hvor form og glasur laves i én bevægelse.

Lea har netop modtaget et arbejdslegat fra Statens Kunstfond.

Lea har gennem midler fra LAG-SØM etableret et keramikværksted med plads til at undervise hold i keramik. Eleverne kommer ofte langvejs fra for at deltage i Leas kurser.

Lea Mi Engholm

Lea er synligt stolt af hendes elever - her hvor hun viser nogle af deres fine arbejder frem.

I Musisk værksted, der er sådan lidt sammenbygget med Leas keramikværksted, udstiller Kirsten Thilsing-Hansen sine fine malerier og keramik.

Kirsten fortæller på sin webside:
Jeg er ægte fynbo: født og opvokset på Hindsholm og nu bosiddende i rolige og landlige omgivelser på en gård lidt uden for den østfynske landsby Taarup, tæt ved Kongshøj Strand.

Som datter af afdøde kunstmaler P. Larsen Birkebjerg er det indlysende at min interesse for kunst har rødder helt tilbage til min tidlige barndom.

Jeg blev læreruddannet på Odense Seminarium i 1970 med blandt andet formning som linjefag og er senere videreuddannet som exam.pæd. i billedkunst på Danmarks Lærerhøjskole (nu: Danmarks pædagogiske Universitet) i København.

I en årrække har jeg hvert år i sommeren deltaget i korte keramik- og/eller malekursus på forskellige højskoler, men nu arbejder jeg for det meste alene i mit værksted

Jeg har i mere end 30 år været lærer i folkeskolen og undervist i kreative fag på mange forskellige niveauer: på aftenskoler, som konsulent på Amtscentret (tidl. Amtscentralen) i Odense, på Ergoterapeutskolen i Odense, inden for Kriminalforsorgen og med psykisk syge og udviklingshæmmede.

Jeg har - tidligere også sammen med min far - udstillet i en lang række kunstforeninger og på gallerier.

Kirsten Thilsing Hansen

På Musisk Værksted har Kirsten en permanent udstilling af hendes malerier og keramiske arbejder. Alle er meget velkomne til at komme og besøge Galleriet. Der er ikke nogen fast åbningstid, men Galleriet er principielt åbent, når Kirsten er hjemme. For ikke at gå forgæves er det en god ide at ringe og aftale besøget. Tlf. +45 60 31 76 69

Kirsten Thilsing Hansen

Efter Boholtvej besøgte vi tegneren Anne Marie Petersen, der har indrettet sin tegneskole på Tårup Byvej 21 i Tårup. 

Anne Marie Petersen

Anne Marie har boet i Tårup en del år. Gennem denne periode har hun egenhændigt etableret sin tegneskole på 1. salen af sit hus. Anne Marie har selv bygget om, indrettet og fremstillet inventaret til tegneskolen. Så det er helt klart at Anne Marie har mange flere kompetencer. 

Anne Marie Petersen

Anne Marie fortæller og viser under besøget, hvorledes hun med sikker hånd tilrettelægger hendes tegnekurser. Har du lyst til at lære at tegne, så er Anne Marie Petersens tegnekurser bestemt noget at være opmærksom på. Det kan du læse meget mere om på www.annemariestegneskole.dk

Anne Marie Petersen

Der er flere kunstnere bosiddende i Tårup Stine Kiel Ratzow, Iris Van Dongen og Martin Skauen - dem kan vi måske besøge næste gang der er åbent hus i værksteder og gallerier i Tårup.
Senere på dagen vendte vi tilbage med et besøg på Vejenlyst hos Ingrid Vejen Kristensen og Anders Vejen Andersen

En festlig dag i Tårup

Hurtigt tilbage efter frokostpausen og landsbyrådsformandens velkomst, blev de nye petanquebaner behørigt indviet. Hanne Ringsmose stod for fortællingen om regler og mangler på samme, efterfulgt at kyndig instruktion i praksis. 

En festlig dag i Tårup

- man kunne godt se at Hanne havde øvet sig på spillet, men også flere af Tårups beboere udviste gode evner for petanquespillet. 

En festlig dag i Tårup

Samtidig dukkede indianerhestene op - behørigt dekoreret til lejligheden... 

En festlig dag i Tårup

Midt i det hele havde Long John fået god gang i hans kaffecykel og den velsmagende kaffe af forskellig slags - og den tiltrak sig helt naturligt hurtigt opmærksomhed. 

En festlig dag i Tårup

Kaffen kunne man supplere med de hjemmebagte kager - og saftevand til børnene - det hele var til rådighed i Grill-hytten. 

En festlig dag i Tårup

Alt imens børnene havde indtaget indianerlejren og fik rideture på indianernes heste. Et par enkelte cowboys var der vist også.

En festlig dag i Tårup

Ingen landsby med respekt for sig selv, må mangle en bindebom til byens heste. Til stor fornøjelse for rytterne og nok også for hestene blev Tårups bindebom indviet og afprøvet - alt imens der blev gjort klar til snobrød og pandekager i indianerlejren i nærheden. 

En festlig dag i Tårup

Men husk min dreng - gå aldrig bag om en hest!

En dejlig dag

- og der var stadigvæk stor interesse for Long John og hans kaffecykel.

En festlig dag i Tårup

Projektgruppen Vild med Tårup hoppede op på bænken og gav tilhørerne et fagligt oplæg om biodiversitet og beplantning. Vild med Tårup har i samarbejde med Landsbyrådet omdannet en del af fællesarealerne til blomstereng til en forventet glæde for insekterne og landsbybeboerne. Arealerne er netop tilsået med frø af 28 vilde danske blomster, der er indsamlet og fremavlet i Danmark. I øjeblikket må man dog klare sig med forventningens glæde, indtil de vilde planter viser sig.

En festlig dag i Tårup

I projekt Vild med Tårup vil de gerne forsøge at ændre landsbybeboernes syn på den pæne have - at den godt kan være mere end græs og skærver. Og derfor dette tiltag.
Hvis du som haveejer selv tager et initiativ i denne retning, i dit eget forsøg på at hjælpe naturen på vej, og kommer med et par billeder til Projekt Vild med Tårup - så kvitterer Vild med Tårup med et magnetskilt - tegnet af Anne Marie Petersen - til din postkasse, der viser at du giver en hånd med.

vmt 00 1000

Læs mere på www.vildmedtaarup.dk

En festlig dag i Tårup

- og så red børnene den anden vej tilbage...

 En festlig dag i Tårup

Sidst på eftermiddagen var der åbent på Vejenlyst hos Ingrid Vejen Kristensen og Anders Vejen Andersen
Her var der udover sommerudstillingen "Blot lyst", en talk med kunstner og danseforsker Lis Engel om kunst, kreativitet og sansning og åbning af Vejenlyst Eventyrstier.

En festlig dag i Tårup

 Dansere fra Oure medvirkede og gjorde åbningen af eventyrstierne til en flot oplevelse.

Vejenlyst

Still-billede/video - Anders Vejen Andersen

 Både udendørs og indendørs.

En festlig dag i Tårup

 - forståeligt nok, at der var stor glæde at spore hos Ingrid og Anders, for den vellykkede eftermiddag på Vejenlyst

En festlig dag i Tårup

 suppleret med den flotte udsigt over Tårup på en festlig dag...

En dejlig dag i Tårup

Slut på en festlig dag i Tårup - tilbage var kun at tænde op i grillen og nyde aftensmaden sammen, for dem der havde lyst og kræfter til det. 

Se også videoen  Festlig dag i Tårup 2021 af Morten Fischer Mortensen

festlig dag i Tårup

 

 © Reportage: Steen Jensen. Foto: Arne Roymondt Buhrkall, Arne Nielsen og Steen Jensen

Godt Nytår 2022

Tårupportalen ser her ved starten på det nye år tilbage på året der gik. 2021 blev igen til et...

Gæve vikinger

31. december 2021. Nytårsaftensdag kl. 9, trodsede 24 gæve vikinger den silende regn, hvor vi var...

Lucia-fejring med Børnekoret...

12. december 2021: Klokkefrøerne havde glædet sig til at invitere Tårup til Lucia-fejring i kirken...

Julehilsen fra onsdagsgåturen

8. december 2021: Vores gåtur fra ”Under Egen” onsdag den 8. december var pga blæst, en tur rundt...

Vi fik gæster i Tårup

3. december 2021: Fredag aften fik vi på flere måder - ikke helt uventet - gæster i Tårup...

Krea hygge i forsamlingshuset

27. november 2021: Iris og Martin havde inviteret landsbyens børn til krea hygge torsdag...

Fællesspisning og bogudgivelse

3. november 2021: Tårup forsamlingshus store sal var for anden uge i træk fyldt til en...

Valgflæsk 2021

28. oktober 2021: Torsdag aften havde Tårup Foredragsforening inviteret til "Valgflæsk 2021" i...

Høstfest med musik fra hjertet

12. oktober 2021: Tirsdag aften var der høstfest i Tårup-Frørup Seniorklub - den gode gamle slags,...

Øhavsstien-Vejstrup ådal

Gåturen den 8.september var dele af Øhavsstien ved Vejstrup ådal mod vest forbi Lille mølle,...

Udflugt til Koldinghus

7. september 2021: Tårup-Frørup Senioklub tog tirsdag eftermiddag på halvdagsudflugt til...

Børnevenlig fællesspisning

Onsdag den 8. september var der fællesspisning i Tårup - denne gang særligt tilrettelagt for...

Generalforsamling i vandværket

20. august 2021: Fredag eftermiddag havde Tårup Vandværk inviteret til generalforsamling,...

Flot Tomas Høffding koncert...

1. juli 2021: Terrassen var fyldt op og vejret var med os, så grobunden for en intimkoncert var...

Claus Dencher koncert på...

Claus Dencher gav koncert på Bækvej 9 i Tårup den 18. juni 2021. Hvad mener koncertgæsterne? Heidi...

Ud i det Blå med Seniorklubben

24. juni 2021: Tårup-Frørup seniorklub var torsdag på en dejlig busudflugt lige ud i det blå. 31...

Turen omkring Skellerup

Onsdag den 23. juni havde Birgit planlagt en tur i Skellerups omegn. Birgit og hendes hund havde...

Video - Festlig dag i Tårup...

Morten Fischer Mortensen har lavet en lille fin video om vores festlige dag i Tårup den 20. juni...

Besøg fra Kassebølle

22. juni 2021: 8.-9. klasse fra Kassebølle Friskole er i øjeblikket på en tredages tur til Tårup....

En rigtig dejlig dag i Tårup

Søndag den 20. juni var alle sejl sat til, for at vi skulle have en dejlig og festlig dag i Tårup....

Gåtur og udlængsel

2. juni 2021: Gåholdet ”Under egen”, har lidt udlængsel for tiden. Alle der var med på turen til...

Turen gik til Glorup gods og...

Onsdag den 12. maj gik turen til Glorup gods og slotspark. Vi var 12 med på turen og Jesper var en...

Generalforsamling

6. maj 2021: Endelig kunne det lade sig gøre at gennemføre årets generalforsamling i Tårup...

Godt 10 km. inden kaffen...

Onsdag den 28. gik vi, 10 personer, en dejlig tur gennem Tåruplundeskoven, Mellemskoven og...

Til Inspiration

Onsdag den 21. april var gå holdet ”Under egen” på tur til Tarup/Davinde. Denne uges friske gå...

Gå ture i vinterkulde

Onsdagens gåtur. Turen onsdag den 10. februar startede i kulde og blæst fra bålhytten. Turen gik...

Hilsen fra gåture ”Under egen”

13. januar 2021: Vi fortsætter vores gåture med udgangspunkt ved bålhytten ”Under egen”. Vi er...