Tårupportalen

Følg Tårupportalen på din SmartPhone:

Start din browser og skriv taarupportalen.dk i adressefeltet

Tryk på de tre små blå linjer øverst til venstre på din SmartPhone og  menuen åbnes.

Vælg herefter hvad du vil se...

Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Tårup set
i Bakspejlet

- 2013 - 2021

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

6. maj 2021:

Endelig kunne det lade sig gøre at gennemføre årets generalforsamling i Tårup Forsamlingshus. Dog stadig med lidt begrænsninger, idet vi kun måtte være 25 deltagere i relation til covid restriktionerne. Fællesspisningen som vi altid plejer at indlede med, måtte vi også tænke os til af samme årsag.

Generalforsamling

Generalforsamlingen forløb derudover stort set som den plejer. Eskild dirigerede, formand og kasserer aflagde beretninger, bestyrelsen blev tilført nye kræfter og vi andre klappede på de rigtige steder. En enkelt lille fornyelse var der dog, idet der var indkommet et forslag, som blev behørigt behandlet.

Generalforsamling

Nu venter vi bare på at bestyrelsens konstituering offentliggøres.

Formand Susanne ønskede ikke genvalg og takkede af efter mange års formandskab. Susanne afleverede sin sidste årsberetning, som du kan læse herunder:

Årsberetning 2020 for Tårup Forsamlingshus.
Det er ikke let at få lavet en årsberetning i et år som dette eller også er det faktisk ret let. Der har ikke været meget aktivitet i huset i 2020. Danmark blev lukket ned efter vores generalforsamling den 11. marts, sidste år og det var med en vis utryghed, at vi kunne konstatere at Statsminister Mette Frederiksen havde afholdt presse møde, hvor hun bekendtgjorde at landet skulle lukkes ned i 14 dage. Ingen kunne vide at det ikke holdt og at vi nu gennem mange måneder, ikke har kunnet leve det liv som vi kender. Fødselsdage konfirmationer bryllupper, måtte udskydes og fester skulle flyttes det har givet Elspa mange ekstra opgaver, med at om booke, ikke kun engang, men ofte flere gange pr kunde. Tak for dit store arbejde.
Jeg kan berette at der har været 4 udlejninger til foreninger, 14 almindelige udlejninger og vi har haft 2 arrangementer.
Den nye bestyrelse blev konstitueret på et møde i bålhytten, den 4/6 i kulde og med afstand og vi har kun haft 2 møder efterfølgende. Den nye bestyrelse, som er blevet udvidet til 9 personer, ville rigtig gerne i gang med at lave arrangementer, men vi har siddet lidt slukøret tilbage, da der ikke har været mulighed for nogen arrangementer. Jeg er sikker på at der er mange gode ideer og forslag som venter på at bliver til virkelighed.
Vi har heldigvis haft en sund økonomi i forsamlingshuset, og med hjælp fra Nyborg kommune, hvorfra vi har fået et ekstra beløb ud over det faste støttebeløb, som vi plejer at få, kommer vi gennem denne sundheds krise nogenlunde. Men det er klart at det kan ses på bundlinjen at vi har haft mange færre udlejninger.
Disse udfordringer har også givet vores kasserer ekstra opgaver, med at få lavet ændringer i kontrakter og refundering af leje. Hanne, Tak for din store indsats, vi ved at alt er i orden når du får opgaven.
Viggo som går og holder øje med huset i det daglige skal også have en ekstra tak. Det er trygt at vide at der er opsyn med vores gamle hus.
På trods af udfordringer i forbindelse med at kunne afholde bestyrelses møder, så vil jeg takke hele den samlede bestyrelse for et par gode møder, afholdt i en god og behagelig tone.
Vi håber at der er mange som har behov og lyst til at være social igen efter covid, så vi kan mødes i forsamlingshuset igen. Jeg er sikker på at bestyrelsen for forsamlingshuset sidder på nåle for at komme i gang med at lave gode events for jer alle.

Tak for denne gang.
Susanne Hintz

© foto Steen Jensen

  • Almindelig
  • Titel
  • Dato
  • Tilfældig