Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Lokalhistoriske billeder, historier og informationer om livet i landsbyen Tårup på Østfyn i årene 2013 - 2023

Velkommen til Tårupportalen

Lokalhistoriske billeder, historier og informationer om livet i landsbyen Tårup på Østfyn i årene 2013 - 2023

15. juni 2019:

Kong Valdemar Sejr og Dannebrog

Lørdag den 15. juni 2019 er det 800 år siden at Dannebrog faldt ned fra himlen. Det fejrer vi i Tårup på dagen, med en stor fælles fest for landsbyens beboere i Tårup Forsamlingshus.

PROGRAM:

Kl. 15:00: Sjove, gamle og fine biler parkeres foran kirken. Der kan ”sparkes dæk” og købes øl/vand/kaffe og måske kan man få en lille køretur
Kl. 15:00: Sjov for børn: flagorienteringsløb, snobrød, fælleslege og andre spændende aktiviteter for både små og store.
Kl. 17:00: Dannebrogs-inspireret andagt i kirken
Kl. 18:00: fællesspisning i forsamlingshuset / udendørs, afhængigt af vejret. Fællessang, festtaler samt quiz med flotte præmier. Menuen er helstegte pattegrise samt salat og flütes. Tilmelding og egenbetaling på kr. 50 pr. person. Drikkevarer og kaffe købes separat.
Kl. 19:00: Flag-kage-konkurrence med dommer og præmier. Kagerne nydes til kaffen.

 

logodannebrogfest

Festdagen...

Selve festlighederne startede kl. 15:00, hvor en række seværdige biler var opstillet foran forsamlingshuset. Behørigt påklædt til lejligheden fik vi set de både fine og for nogles vedkommende særprægede biler.

Landsbyfest for dannebrog i Tårup

I grill-hytten under Egen havde Kongshøj spejdergruppen stillet op til snobrød og popkorns fremstilling. Måske en og anden, der ikke allerede er medlem af truppen, fik inspiration til at blive spejder.

Landsbyfest for dannebrog i Tårup

Kongshøj spejderne havde også på bedste vis arrangeret et flagorienteringsløb og her ses vinderne af løbet med præmierne sponseret af SparNord. © foto Lisbeth Mygind Nielsen

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

 Fra Østfyns museum i Nyborg var museumsinspektør ved Nyborg Slot, Nicolai Knudsen dukket op. Hans plan var at sætte os alle - både små og store - ind i fægtekunstens ædle historie.

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

- hvilket man må sige at han gjorde til fulde.

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

 Et grisehoved - der ikke var plads til i tromlegrillen - måtte lægge til hoved alle hans anstrengelser med de blanke våben.

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

 Der var tale om både hug og stik på middelalderlig facon

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

- og ungerne fik lov til med stor fornøjelse, at røre ved det hele.

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

 Rygtet var løbet i forvejen at Kong Valdemar Sejr vil komme forbi festpladsen med Dannebrog. Og pludselig var han der højt til hest og med fanen.

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

Kong Valdemar Sejr gav sig god tid - selvom han havde travlt med at komme videre til de mange andre steder, hvor der var fest for Dannebrog.

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

 - men Valdemar måtte videre og red mod kirken for at aflevere den flotte fane.

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

 Hvor det faldt helt naturligt for vores sognepræst André at lade sig fotografere sammen med kongen. En mulighed der jo helt åbenlyst kun fremkommer en gang hvert hundrede år.

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

 Indtil nu havde festlighederne for det meste foregået i næsten nogenlunde magsvejr - og da sorte skyer igen viste sig mod syd, var det tiden for en lille andagt bag Tårup Kirkes beskyttende mure.

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

Her spillede organist Simon - både før og efter, - så fint på kirkens nyindkøbte og vellydende klaver. Og den gamle fane fulgte med os i kirken, mens det udendørs tordnede og regnen styrtede ned. 

André forestod andagten og holdt en tale for Dannebrog, som du kan læse her i sin fulde ordlyd:

"Valdemarsdag.2019
Andagt i anledning af 800-året for Dannebrog.
Da jeg for et halvt års tid siden blev bedt om at stå for denne andagt i forbindelse med 800-året for Dannebrog her på Valdemarsdag, tænkte jeg med sindsro, at jeg finder nok på noget at sige om den sag, når dagen kommer, selv om jeg ikke var blevet bedt om nødvendigvis at prædike. En tale ud fra og om Dannebrog vil jeg dog gerne forsøge, men det bliver derfor ikke en traditionel prædiken til opbyggelse i troen og for den sags skyld heller ikke en helt traditionel gudstjeneste.
Så vi indvier i dag her i Tårup vores nye klaver, der blev indkøbt i foråret til særlige lejligheder, og sangene, og den første salme, synger vi fra højskolesangbogen, så alene af den grund er dette en andagt og ikke en gudstjeneste med evangelielæsning, som vi kender den.
Men da jeg trods alt ikke er feltpræst og ikke syntes, at andagten skulle få et for krigerisk præg, læste jeg den smukke ”Kærlighedens Højsang” af Paulus, fordi den er god at genkalde sig en gang i mellem.
For med hensyn til det krigeriske er sagen nemlig, at når man i bibelen søger efter ordet flag, eller fane, så optræder flaget ikke som vi kender det som et forholdsvis fredeligt tegn på identitet og tilhørsforhold, men man henvises til ord som banner og felttegn. Banneret eller felttegnet skulle til gengæld være omkring 5000 år gammelt med rod i henholdsvis Egypten og Mesopotamien, gerne med forskellige dyretegn på og ret så konsekvent brugt i krigssammenhæng. Et skriftsted kan lyde som hos Esajas: Rejs banner på det nøgne bjerg, råb til dem og giv tegn til, at de skal drage ind gennem fyrsternes porte.
Et andet historisk udgangspunkt, netop for Dannebrog med det hvide kors på rød baggrund, har vi fra år 312, hvor den romerske kejser Konstantin den Store ifølge en legende havde en drøm, dagen før det afgørende slag ved den Milviske bro, hvori han så et kors i himlen og hørte en stemme sige: in hoc signo vinces, i dette tegn skal du sejre. Og det gjorde han så, hvorefter kristendommen gradvist blev gjort til nærmest enerådende religion i Europa.
Det er uden tvivl det, der danner baggrund for middelalderens mange forskellige flag med kors og farver, enten til nationale eller mere lokale angivelser af tilhørsforhold og domæner for konger og fyrster og deres riddere, væbnere og undersåtter. Og at det kom ned fra himlen, skulle der være flere eksempler på, både for Richard Løvehjerte og andre, som eksempelvis svenskerne der i 1471 så Sankt Eriks gyldne sværd i den blå himmel. I dag har nogle af jer måske set de rød-hvide farver på himlen på det flot malede F-16-fly, man lod flyve på kryds og tværs af Danmark mellem kl. 11 og 12.
Vores lokale historiker, Janus Møller Jensen fra Nyborg, har her i anledningen af 800-året for det danske flag sammen med tre andre udgivet en ny bog, hvor han har skrevet om ”Da danskerne fik Dannebrog.” Der synes jeg, I skal læse om detaljerne mellem myte og historie, men hovedpointen er vist, at slaget rigtig nok fandt sted i 1219 under Valdemar Sejrs kamp mod Esterne, men flaget er formodentlig først kommet, og i hvert fald først bevidnet, senere. Men skulle det også være sandt, så skal det i sig selv ikke få lov at skygge ret meget over festlighederne her på Valdemars dag 2019, lige som vi vil prøve at holde humøret højt trods regn og tordenvejr.
Noget andet er, når man læser de mange artikler i aviserne, at der desværre i dag nogle gange er gået så meget politik i brugen af Dannebrog, fordi f.eks. Dansk Folkeparti har lagt så megen vægt på danskhed, at man i et vist omfang har kunnet føle flaget og identiteten okkuperet af ét parti. Delvis på den baggrund skulle kun 50% af de omkring 30-årige tænke på Dannebrog som et samlende symbol, hvorimod det dog for min aldersgruppe omkring de 50-årige stadig skulle være hele 90%, lige som mange ældre tænker på flaget og Danmark i modsætning til den tyske besættelsesmagt under 2. verdenskrig. Så at alt i alt hovedparten af folket dog stadig tænker på flaget som et tegn på enhed og identitet.
Så jeg synes, vi skal prøve at undlade at tænke på Dannebrog som et indre-politisk tegn, hvorimod det i mine øjne gerne må betegne noget særegent ved Danmark i forhold til andre lande, både i Norden, i Europa, og verden. Det skulle gerne være et tegn for os alle, hvad enten vi politisk synes, vi tilhører den ene eller den anden fløj, lige som vi vist alle med glad hjerte kan synge med på de mange fædrelandssange, der findes i højskolesangbogen, og især nationalsangen, som vi vil slutte med her i kirken i dag. Hvad der er afgørende dansk identitet vil jeg helst undlade at præcisere, for der var kun ca. 63000, der havde afgivet stemme, da stegt flæsk med persillesovs blev valgt foran smørrebrød og hakkebøffer, men lige som medlemmerne af en familie er forskellige og dog hører sammen på en særlig måde, så gælder det også for danskere, at der er noget, der binder os sammen trods alle forskelligheder. Om ikke madkulturen, så dog i høj grad sproget og i særdeleshed, at vi befinder os i samme del af verden, lige som familien hører til et bestemt sted, i dette eller hint hus. I den ånd var udgangspunktet for nationalsangen, placeret som et motto, et citat af Horats, som lyder sådan her:

”Denne krog af verden tilsmiler mig frem for alle”.

Nok kan vi holde meget af andre lande og steder, men som regel, når vi tænker over det eller kommer hjem fra en rejse, er der noget særligt over Danmark, og vi ved, at vi trods visse anke-punkter hører til her.

Så tillad mig at slutte med Dronning Margrethes ord: Gud bevare Danmark."

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

Michael bød velkomme på arrangementgruppens vegne og ledte os gennem aftenens forskellige højdepunkter i den flot pyntede sal i Tårup forsamlingshus. 

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

Først fik vi besøg af Dronning Margrethe, der udtrykte sin beundring for landsbyfællesskabet i Tårup og ytrede bl.a. ønske om måske at flytte hertil, nu hendes mand ikke er her længere...

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

Dronningen medbragte selv en rød løber da hun jo ankom helt uanmeldt.

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

Efter de grillstegte grise fra Haulund var fortæret, kom museumsinspektør Jonas Kragegaard på gulvet og fortalte om Dannebrogs historie. I hans fortælling kunne den opmærksomme lytter finde svar på nogle af spørgsmålene i aftenens quiz om Dannebrog.

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

 - og så blev det tiden for den store flag(lag)kagekonkurrence...

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

Der var både en konkurrence for børn og for voksne. 

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

 Aftenens kage konkurrence dommer var Britta Moesgaard som til dagligt underviser på Kold College.

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

som med kyndigt blik iagttog de enkelte kager og misundelsesværdigt nok smagte på dem alle.

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

Vinderne af kagekonkurrencen blev søstrene Dicte og Freya - vistnok med lidt supervision fra deres mor.

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

- Malene, som vandt lagkagekonkurrencen for de voksne. 
Før alle vi andre fik lov at kaste os over lyksalighederne til kaffen.

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

Dicte og Michael fandt i fællesskab frem til den glade vinder i aftenens quiz om Dannebrog og af SparNord præmien: Viggo,

Landsbyfest for Dannebrog i Tårup

- der vel sekunderet af fru Elspa, var den eneste der havde svaret rigtigt på at det hedder at hale flaget ned - og ikke at stryge flaget som resten af festdeltagerne frejdigt havde krydset af.

En festlig aften var ved at være til ende.

Det blev til en rigtig flot festdag i Tårup for Dannebrog og en mægtig stor tak skal lyde til alle der på forskellig måde fik det hele til at lykkedes. Tusinde tak!

 Festforberedelser...

Kl. 13:30 - Sådan Susanna, Ingrid og Ingrid - Borddækning - Færdigt arbejde

Landsbyfest for Dannebrog

Kl. 12:30 - Hans Eriks tromlegrill 1 og 2 er sat i gang.

Landsbyfest for Dannebrog

Landsbyfest for Dannebrog

kl. 11:15 - Fortsat fokuseret arbejde i køkkenet!

Fest for dannebrog i Tårup

Kl. 11:00 - Bordækningsholdet er i gang...

Fest for dannebrog i Nyborg

Kl. 10:30 - Børne kage konkurrence vandre portal er klar til overdragelse til aftenens vinder

Børnekagekonkurrence

 

Kl. 09:30 - Ole kommer med friske forsyninger af drikkevarer fra Superbrugsen i Ørbæk

Ole fra Superbrugsen

Kl. 09:00 - Salatholdet er i gang i køkkenet.

Salatpigerne er i gang

Sponsorer : Spar Nord i Nyborg, Østfyns VVS & Erik Jensen, Haulund, al Ponte Nyborg

 

© foto og reportage Steen Jensen

Indvielse af Vejenlyst

13. december 2019: Øverst oppe på bakken lige vest for Tårup på Bækvej 10, ligger en fin gammel...

Flæskesteg & Julebanko

11. december 2019: Onsdag aften løb et af årets højdepunkter i Tårup af stablen. Forsamlingshuset...

Juletræ, andagt og æbleskiver

29. november 2019: Fredag eftermiddag var der andagt i Tårup kirke ved vores sognepræst André...

Biksemad, 75 spejlæg &...

25. november 2019: Mandag aften var vi 75 der mødtes i Tårup Forsamlingshus til Fællesspisning....

Efterårs- og aftensange fra...

Sangaften den 13. november hos Kirsten og Hans i Musisk Værksted på Boholtvej. Henved 25 sangglade...

Til uhøjtidelig eftertanke

12. november 2019: Er vi de gamle unge eller de unge gamle? Skuespiller Agnethe Bjørn og pianist...

20 år på Romsø

07. november 2019: Leif "Romsø" Hansen gæstede torsdag aften Tårup Foredragsforening med et...

Halloween i Tårup 2019

31. oktober 2019: Det blev en mørk og stormfuld Halloween aften i Tårup - nåh, nej det kan man...

Bedemand med alvor og humor

10. oktober 2019: Torsdag aften indledte Tårup Foredragsforening sæsonen traditionen tro, både med...

Nørkleaften

9. oktober 2019: Julie og Marlene havde inviteret til nørkleaften i Tårup forsamlingshus....

Forrygende høstfest

8. oktober 2019: Tårup-Frørup Seniorklub mødtes tirsdag aften til en festlig og forrygende...

Fællesspisning med Bilde og...

25. september 2019: For tredje gang gik familierne Bilde og Eriksen fælles om at lave aftensmaden...

Damernes aften

13. september 2019: Fredag aften var landsbyernes damer inviteret til - ja Dameaften i Tårup...

Åbent Hus på 4kløverskolen i...

20. september 2019: Fredag eftermiddag holdt de Åbent hus på 4kløverskolen i Frørup. Anledningen...

Jomfru Maries sengehalm og...

11. september 2019: Tårup-Frørup Seniorklub på Skarø-tur onsdag d. 11. september. Som planlagt...

Tårup-turen 2019

07. september 2019: Tårup-turen 2019 var tilrettelagt for friske folk i alle aldre, her var både...

Lea indvier keramikværksted...

06. september 2019: På Boholtvej 9C i Tårup holdt keramiker Lea-Mi Engholm i dag en reception for...

Ønskebolig og kommende...

30. august 2019: Ingrid og Anders, der nu har boet to år på Bækvej 10 i Tårup, havde inviteret...

Grillafslutning

21. august 2019: Onsdag aften var der tændt op i grillen under "Egen" for sidste gang i år i...

Grill under Egen

Mandag den 17. juni var der igen Grill under Egen, der denne gang blev det helt store...

Landsbyfest for Dannebrog i...

15. juni 2019: Lørdag den 15. juni 2019 er det 800 år siden at Dannebrog faldt ned fra himlen. Det...

Turen gik til Samsø

Tirsdag den 7. maj 2019 stod 52 seniorer i Tårup-Frørup Seniorklub meget tidligt op, for at komme...

Turen gik til Højløkke

06. maj 2019: Cykelholdet under Ældresagen i Ørbæk cykler hver mandag, ud i det blå og nyder...

Konfirmation i Tårup Kirke...

05. maj 2019: På den første søndag i maj måned, var der i et dejligt solskinsvejr konfirmation i...

Fårets dag på Dyhrhavelund...

Påskelørdag den 20. april 2019: I dag holdt Lisbeth, Laurits og Michael fårets dag på deres fine...

Årets Idrætspris 2019

Nyborg Kommune fortæller på deres webside: Årets Idrætspris 2019 gik til Puk Quist-Nielsen fra...

Forårsfest i Seniorklubben

20. marts 2019: Onsdag aften holdt Tårup-Frørup Seniorklub sin traditionsrige forårsfest i Frørup...

Generalforsamlinger i...

13. marts 2019: Tårup Forsamlingshus og Vennerne holdt fællesspisning med efterfølgende...

Landbrugseventyr i Ukraine...

Tårup Foredragsforening sluttede sæsonen af med fællesspisning, generalforsamling og et foredrag...

Letfærdige og løsagtige

Den 6. februar 2019: Tårup-Frørup Seniorklub havde inviteret historiker Carsten Egø Nielsen,...

Fra kokkehue til præstekrave

31. januar 2019: Torsdag aften i Tårup Foredragsforening havde vi den glæde at kunne overvære...

Det blev - en aften...

25. januar 2019: Fredag aften - i den bedste sendetid - holdt Tårup Forsamlingshus Venner...

Vintergåtur 2019 - Kongshøj...

20. januar 2019 Birgit og Karsten Mengel fra "Under Egen" i Tårup, havde indbudt til årets...

Koncert, fællessang og Banko

Onsdag den 9. januar 2019 havde Seniorklubben inviteret til underholdning med Lindø Harmonikaklub...