Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Lokalhistoriske billeder, historier og informationer om livet i landsbyen Tårup på Østfyn i årene 2013 - 2023

Velkommen til Tårupportalen

Lokalhistoriske billeder, historier og informationer om livet i landsbyen Tårup på Østfyn i årene 2013 - 2023

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

20. januar 2018:  

Birgit og Karsten Mengel fra "Under Egen" i Tårup, havde indbudt til årets vintergåtur i Tårups lokalområde, med udgangspunkt for enden af Åvej ved Svendborg landevej.  De 40 beboere fra Tårup og Frørup, der havde meldt sig til turen, var mødt frem behørigt iført beklædning og fodtøj, der modsvarede indbydelsens oplysninger om ruten: Turen er på 5.0 km ”Vejen” er af blandet beskaffenhed, 900m markvej, 1150 m mark, 1700 m ”spor” og resten er have, cykelsti og asfalt.

Da alle var mødt frem til startstedet bød Karsten velkommen og fortalte om turen, mens sneen begyndte at falde over forsamlingen. Karsten forklarede at turen denne gang var tilrettelagt på en måde, hvor selve historien om og i landskabet blev en større del af turen end vanligt.

Birgit og Karsten havde allieret sig dels med Hans Dam, Åvej, der fortalte om ejendommene omkring os ved startstedet og deres historie, og dels med Anders Skriver, Åhusene, der stod for resten af turens 500-årige historiefortælling. Anders er rejseleder i Gislev og har sagt ja til at være den historiske guide på turen. Som han selv udtrykker det: Jeg er ikke historiker, men historiefortæller og forsikrede os, at vi roligt kunne tro på 80% af det han fortalte.
Det er ikke dog muligt her at referere alle de 500 års historie, men Anders har beredvilligt videregivet sine kilder/links, som er trykt i slutningen af artiklen. 

Det blev igen til en rigtig spændende og flot gåtur i Tårups lokalområde, hvor Birgit og Karsten havde skaffet os en engangs tilladelse fra lodsejerne til at gå over marker og stier, hvor vi normalt ikke må gå. Spændende at se helt nye vinkler på det område vi bor i. Mange tak for det.

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Snart er alle turdeltagerne ankommet...

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Birgit og Karsten byder velkommen... 

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Hans Dam fortæller om ejendommene omkring os... 

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Anders Skriver kommer på banen og påbegynder sin 500 års historiefortælling...

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Kort over ruten.. 

Kort 1918-21

Hvordan så vort lokalområde ud på landkortet i 1918-21?

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Vi påbegyndte turen på markvej og i snevejr...

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Hurtigt slap markvejen op... 

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

- og markvandringen startede...

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

- snevejret ophørte for en stund. Undervejs på ruten er vi tæt på Kongshøj Å og krydser den da også et par gange - her fik vi historien om et egetræ der var plantet, og en sten der var sat i anledning af grundlovens tilblivelse, dybt nede ved Kongshøj Å... 

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Videre frem til vi møder resterne af Svendborg-Nyborg Jernbanen 

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Svendborg-Nyborg Banen var en jernbane mellem Svendborg og Nyborg på Østfyn 1897-1964. Den blev anlagt som privatbane og drevet af Sydfynske Jernbaner. Dette selskab blev overtaget af DSB i 1949, så banen endte med at være statsbane. Skinnerne er for længst fjernet og tilbage står der strækninger hvor banetracéet er bevaret. Her kom vi forbi banens gamle 25 km. sten (fra Svendborg)

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Den næste del af turen gik vi ad det gamle banetracé, på vej mod Øxendrup gamle station.

Vintergåturen 2018

Her kan man se den del af banestrækningen vi gik på, dengang der stadigvæk kørte tog her. Herregården Anhof ses nederst til venstre. © Sylvest foto 1946

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Undervejs ad banetracéen gjorde vi en afstikker... 

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Til herregården Anhof der er dannet i 1730 som en forpagtergård under Glorup Gods...

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

-og her fortalte Anders Skriver videre om systemskiftet i 1901...

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

- og om Grundlovens tilblivelse...

Vintergåtur 2018

Herregården Anhof 1928 © Sylvest foto

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Next Stop - Kakao stop - på Øxendrup gamle station. Her blev vi budt velkommen af ejeren Jens Engelund Johnstad-Møller, der fortalte om den gamle station og lagde samtidig grund til et velkomment Kakaostop.

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Øksendrup Station lå 23,9 km. fra Svendborg og 13,8 km. fra Nyborg. Stationen havde svinefold og to stikspor...

Øxendrup Station

Øxendrup Station i sin oprindelige skikkelse...

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Således velfornøjede af den varme kakao, gik turen tilbage ad sporet...

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Indtil Karsten igen lokkede os ud over stepperne på vej hjemad... 

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Nogen havde mere tempo på end andre... 

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

-og vi gjorde holdt for at høre Arne Nielsen, Brandgaden fortælle historien om dengang dæmningen brast ved Tangå, og biavleren der klamrede sig til et bistade, på den tsunami-lignende bølge på vej ned af åen.
Man skal aldrig lade sandheden komme på tværs af en god historie, der sagtens kan blive bedre med årene...

 Gul Fløjsfod

- samme Arne Nielsen, der også spottede Gul Fløjlsfod med sit kamera undervejs på banelegemet.

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Ved Tangå tog vi afsked med vor historiske guide, som hertil havde beriget hele turen med sine historiefortællinger og hans insisterende opfordring "Læs landskabet". 

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Vi krydser en stærkt trafikeret Svendborg landevej og tager endnu en tørn - med lange skridt - gennem marken mod den sidste passage af Kongshøj Å.

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

- hvor alle kom tørskoet over den rivende flod...

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

- og vi var ved vejs ende - vi takkede af til Birgit og Karsten for en flot tilrettelagt oplevelse i vort lokalområde... 

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

og begav os hjemad mod Tårup og den varme suppe i Grillhuset.

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Karsten havde til lejligheden anskaffet sig nyt imponerende mobilt udstyr til suppekogningen - og resultatet var dampende varmt og over al forventning.
Mange tak for hyggeligt fællesskab og en rigtig god tur.

© foto og reportage Steen Jensen

Historiske links fra Anders Skriver:

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/tiende/

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/landgilde/

http://danmarkshistorien.dk/temaer/reformationen-1536/

https://www.wikiwand.com/da/Krongods

https://www.wikiwand.com/da/Len

https://www.wikiwand.com/da/Majorat

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/landboreformer/?no_cache=1&cHash=e35fc9caf55f3096b4921098e0b73edd

http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Danmarks_statsforfatning/Danmarks_Riges_Grundlov

https://www.wikiwand.com/da/Statshusmandsbrug

http://bygningskultur2015.dk/typeblade/landbrug/husmandsstedets_historie_1899_1960/

https://www.wikiwand.com/da/Svendborg-Nyborg_Banen

https://www.wikiwand.com/da/Systemskiftet_1901

http://danmarkshistorien.dk/temaer/1915-grundlov/

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/lov-om-lens-stamhuses-og-fideikommisgodsers-samt-de-herhen-hoerende-fideikommiskapitalers-overgang/

Det' sørme - det' snart -...

12. december 2018: Decembersangen fra "Jul På Slottet" var på repertoiret med Minna ved klaveret...

Adventsmøde

06. december 2018: Torsdag eftermiddag var der Adventsmøde i Tårup-Frørup Seniorklub i Tårup...

Andagt og juletræ i Tårup

30. november 2018: I eftermiddag blev landsbyens store juletræ ved kirken og forsamlingshuset...

Jægeren om personlig...

15. november 2018: Tårup Foredragsforening havde her til aften besøg af tidligere jægersoldat Erik...

På cykeltur til Ukraine

14. november 2018: Seniorklubben havde idag besøg af gårdejer Knud Rasmussen, Svindinge, der også...

Grandæknings dag i Tårup

29. oktober 2018: I år blev Tårup kirkegård valgt til at afholde den årlige grandæknings dag for...

50-års jubilæum

- i Ørbæk Lokalhistoriske Arkiv Lørdag den 13. oktober fejrede Ørbæk Lokalhistoriske Arkiv - der...

I Jesus fodspor

11. oktober 2018: Torsdag aften var Lotte og Arne Nielsen i Tårup Foredragsforening som så mange...

Høstfest i Seniorklubben

10. oktober 2018: Tårup-Frørup Seniorklub holdt her til aften den årlige Høstfest i Tårup...

Jubilæum og gaveregn i...

01. oktober 2018: Bålrøg og duften af friskbagt snobrød indhyllede søndag præsteskoven ved Frørup,...

Pandekager med fyld

20. september 2018: Tårup Forsamlingshus var velbesøgt i aftes da familierne Bilde og Eriksen stod...

Udflugt til arresten

19. september 2018: Tårup-Frørup Seniorklub havde arrangeret en fin halvdags udflugt til Faaborg...

Tårupløb og Grøn Bazar...

Lørdag den 8. september 2018 havde Tårup Forsamlingshus Venner m.fl. arrangeret Tårupløb og Grøn...

Sensommermøde

06. september 2018: Seniorklubben tog hul på sæsonen med et sensommermøde i Frørup Præstegaard....

Borgermøde i Tårup

05. september 2018: Tårup Landsbyråd holdt borgermøde i Tårup Forsamlingshus omkring en revidering...

Sogneudflugten til Fanø

16. juni 2018: Årets sogneudflugt gik i år til Fanø. Vi startede turen kl. 7.30 og gjorde første...

Grillaften under Egen

13. juni 2018: I en lidt forblæst sommeraften var der atter en hyggelig grillaften under Egen....

Filosofsalon på Bækvej 10

Filosofsalonen blev i det gode vejr afviklet under blodbøgen i haven. Vi blev en del klogere på...

Det gode liv...

Pris til Tårupportalen - fredag d. 1. juni modtog Steen Jensen Nyborg Kommunes og Nordea-fondens...

Grillaften under Egen -...

22. maj 2018: Birgit og Karsten Mengel startede deres traditionsrige "Grillaften under Egen" op i...

Konfirmation i Tårup Kirke

13. maj 2018: Netop som konfirmanderne kom ud af Tårup Kirke, brød solen gennem skyerne til endnu...

Rock Nalle på Kongshøj...

12. maj 2018: Rock Nalle gav i dag 45 min. koncert på Kongshøj Strand Camping. Arrangementet var...

Fantastisk forårstur

Tårup-Frørup Seniorklubs forårsudflugt 8. maj 2018. Fantastisk forårstur med Frøruprejser, som...

Forårs sæsonens sidste...

24. april 2018: Tårup Forsamlingshus Venner sluttede forårssæsonen af med en hyggelig og vellykket...

Tårup-Frørup Seniorklubs...

21. marts 2018: Godt 30 feststemte klubmedlemmer var samlet til vores årlige forårsfest, desværre...

Afslutning på Gymnastik...

22. marts 2018: Vi er 40 personer, der går til gymnastik i hallen ved Tårup IF under ledelse af...

Generalforsamling og de...

21. marts 2018: Tårup Foredrags Forening sluttede sæsonen af med fællesspisning, generalforsamling...

Generalforsamlings...

14. marts 2018 Onsdag aften var det tiden for de årlige generalforsamlinger i Tårup Forsamlingshus...

Standsmæssig kørende...

12. marts 2018: Erik Jensen, Haulund fyldte 60 år i dag og havde indbudt til Åbent Hus i Tårup...

Historien lever først, når...

07. februar 2018: Ny-udsprungne forsythiagrene, hjemmebagte boller, flødeskumskage, en god...

På sporet af 500 års historie

20. januar 2018: Birgit og Karsten Mengel fra "Under Egen" i Tårup, havde indbudt til årets...

Duo Rosinante i Tårup...

18. januar 2018: Duo Rosinante tog godt 60 landsbybeboere fra Tårup og Frørup, med på en...

En munter time og bankospil

10. januar 2018 Tårup-Frørup Seniorklub startede det nye år op med en munter time med...