Tårupportalen

Følg Tårupportalen på din SmartPhone:

Start din browser og skriv taarupportalen.dk i adressefeltet

Tryk på de tre små blå linjer øverst til venstre på din SmartPhone og  menuen åbnes.

Vælg herefter hvad du vil se...

Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Tårup set
i Bakspejlet

- 2013 - 2021

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

05. september 2018:  

Borgermøde i Tårup

Tårup Landsbyråd holdt borgermøde i Tårup Forsamlingshus omkring en revidering af landsbyplanen for Tårup. 

Revideringen et led i Nyborg kommunes arbejde med at udarbejde landsbyplaner. Det er et mål i kommuneplanen, at der skal udarbejdes udviklingsplaner for de 9 byzonelandsbyer og for de mindre landsbyer i landzonen, hvor der en aktiv medvirken fra borgerne. Tårup er udpeget som byzonelandsby. 
Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder Byrådets mål, retningslinjer og rammer for Nyborg Kommunes udvikling i perioden 2017-2029.

Se afsnittet om Tårup i Nyborg Kommunes Kommuneplan 2017

Landsbyrådet havde på forhånd oplistet følgende områder, der burde kigges på i en ny og revideret landsbyplan for Tårup

Forslag til forbedringsområder:

  • Stærkere sundhedsprofil omkring hjertestarteren
  • Bosætning
  • Udvikling af grønne områder
  • Trafik og cykelstier
  • Strandområde
  • Vandre og cykelture i tilknytning til ”Minlandsby” App

Hertil kom der i løbet af mødet input til landsbyrådets punkter, samt forskellige forslag fra forsamlingen bl.a.:

  • Øget styrkelse af fællesskabet gennem forskellige konkrete aktiviteter og tiltag
  • Sommercafé

Afslutningsvis på mødet søgte landsbyrådet, at nedsætte en række arbejdsgrupper til kort, at beskrive elementerne i forbedringsforslagene til landsbyplanen for Tårup. Tidsplanen er at arbejdsgrupperne skal være færdige inden udgangen af oktober 2018.

Se den eksisterende udviklingsplan for Tårup - udarbejdet i 2012.

Landsbyrådet udarbejder referat af mødet i Tårup Forsamlingshus.

Borgermøde i Tårup

© foto og reportage Steen Jensen