Tårupportalen

Følg Tårupportalen på din SmartPhone:

Start din browser og skriv taarupportalen.dk i adressefeltet

Tryk på de tre små blå linjer øverst til venstre på din SmartPhone og  menuen åbnes.

Vælg herefter hvad du vil se...

Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Tårup set
i Bakspejlet

- 2013 - 2021

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

14. marts 2018  

Onsdag aften var det tiden for de årlige generalforsamlinger i Tårup Forsamlingshus og Tårup Forsamlingshus Venner.
Som en god tradition var der fællesspisning inden generalforsamlingerne løb af stabelen. I år en dejlig kraftig Gullassuppe og flutes, der forsvandt som dug for solen...

Generalforsamlinger i Tårup Forsamlingshus og Vennerne

De til lejligheden nyvalgte dirigenter, kunne efter spisningen på skift konstatere, at generalforsamlingerne var rettidig indkaldt. Hvorpå de begge på fortrinlig måde ledte forsamlingen gennem aftenens to dagsordener, kun afbrudt af kaffen og de flotte lagkager..

Formændene for begge foreninger aflagde deres årsberetninger og kassererne deres regnskaber. Der var genvalg på alle poster i Tårup Forsamlingshus og hvor en enkelt ikke ønskede genvalg hos vennerne, kom der straks et nyt medlem ind.
Alt og alle klappede, kun en enkelt vigtig mangel blev påpeget og noteret: vi mangler 150 suppeskeer til borddækningen.

Læs Susanne Hintz Årsberetning 2017

Under gennemgangen af regnskaberne blev det tydeligt for forsamlingen, at der har hersket lidt tvivl om, hvornår man skal forny sit medlemskab af foreningerne og betale det årlige kontingent. Så hvis du kære læser er en af dem der har været i tvivl, så er det slet ikke for sent, men det er nu du skal gøre det.

Du kan gøre det på denne nemme måde:

Årskontingent til forsamlingshuset:
er 50 kr. for enlige og 100 kr. pr. husstand.
Benyt Indbetalingskort: +73<           +81739773

Medlemskab af Tårup Forsamlingshus venner:
Prisen er 50 kr. pr. person, 100 kr. for familier.
Betaling kan ske på konto: 5960-2013993, eller på Mobilepay 50612.

Husk at påføre navn og "medlemskab" både her og der. 

Gør det nu og vær med til at bevare det gode foreningsliv vi har i Tårup - og de to bestyrelser kan gå i gang med at planlægge aktiviteterne for den kommende sæson.

Generalforsamlinger i Tårup Forsamlingshus og Vennerne

© foto og reportage Steen Jensen