Tårupportalen

Følg Tårupportalen på din SmartPhone:

Start din browser og skriv taarupportalen.dk i adressefeltet

Tryk på de tre små blå linjer øverst til venstre på din SmartPhone og  menuen åbnes.

Vælg herefter hvad du vil se...

Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Tårup Landsbyråd

for sammenhold, identitet og trivsel

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Nyborg Fælles Landsbyråd (FLR) er sammensat af repræsentanter fra Landsbyrådene i Nyborg Kommune og fungerer på følgende baggrund:

Kilde:  "Vedtægter for Landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune". (Rev. maj 2016)

Formål for Det Fælles Landsbyråd

 • at udgøre det fælles debatforum for landdistriktspolitikken i kommunen.
 • at repræsentere det kommunale landsbysamarbejde generelt, både nationalt og internationalt.
 • at deltage i kommunale arbejdsgrupper og udvalg.
 • at arbejde på en styrkelse af den generelle landdistriktspolitik efter de overordnede retningslinier fra årsmødet.
 • at arbejde på en synliggørelse af landdistrikternes livsvilkår og beboernes trivsel.
 • at inspirere og stimulere de lokale råd til at udvikle og forbedre kvaliteter og værdier i deres lokalområde.
 • at inspirere til og assistere ved finansieringen af fælles og individuelle projekter blandt de lokale råd ved hjælp af fondsansøgninger og lignende.
 • at udstikke overordnede retningslinier for forvaltning af fællesmidler.

- og i forhold til  Retningslinjer for Det Fælles Landsbyråd

 • Det Fælles Landsbyråd er Landsbysamarbejdets øverste myndighed.
 • Det Fælles Landsbyråd består af repræsentanter fra samtlige lokale råd. Hvert lokalt råd har 1 stemme.
 • Det Fælles Landsbyråd mødes mindst 4 gange om året eller når et flertal af Det Fælles Landsbyråds medlemmer ønsker det. Møder indkaldes skriftligt med 14 dages varsel af formanden for Landdistriktsudvalget.
 • Dagsorden udarbejdes på baggrund af aktuelle emner og lokale ønsker. Dagsordenen publiceres sammen med indkaldelsen, der sendes til hvert lokalt råds kontaktperson
 • Eén gang om året – inden 1. marts – fremlægges årsberetning og revideret regnskab til godkendelse for Det Fælles Landsbyråd på et orienterings- og valgmøde (generalforsamling).

Læs mere om arbejdet i Det Fælles Landsbyråd på rådets website: www.nyborg-landsbyraad.dk

 

Oversvømmelse ved Tårup Byvej

 • 1