Tårupportalen

Følg Tårupportalen på din SmartPhone:

Start din browser og skriv taarupportalen.dk i adressefeltet

Tryk på de tre små blå linjer øverst til venstre på din SmartPhone og  menuen åbnes.

Vælg herefter hvad du vil se...

Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Velkommen til Tårup

- og et aktivt landsbyliv på Østfyn

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Lokalpolitikerne i Frørup og Tårup sogne

10. november 2017:  

Tårupportalen har i forbindelse med det kommende kommunalvalg stillet syv spørgsmål til de fire lokalpolitikere vi har i Tårup og Frørup sogne, dels for at bakke op omkring dem, men også for at blive klogere på hvem de er og hvad de står for.

De syv spørgsmål lyder således:

 1. Hvilke overvejelser har du gjort dig, som får dig til at stille op til kommunalvalget?
 2. Har du tidligere været engageret i kommunalpolitik? Hvor og hvordan?
 3. Hvad tænker din familie om at du opstiller til kommunalvalget?
 4. Hvilket parti stiller du op for? - og hvorfor er det netop dette parti du opstiller for?
 5. Hvordan tænker du at små landsbyer som Tårup og Frørup bør udvikle sig? - og hvad skal der gøres for at denne udvikling kommer til at ske?
 6. Hvilken betydning vil det få for landsbyerne Tårup og Frørup, hvis du bliver valgt?
 7. Hvad vil være de tre vigtigste personlige værdier for dig i dit eventuelt kommende politiske arbejde?

Alle de fire lokalpolitikere har nu svaret på henvendelsen, og her bringer vi deres svar:

Michael Gertsen (C)

Michael Gertsen

- Hvilke overvejelser har du gjort dig, som får dig til at stille op til kommunalvalget?

Jeg vil gerne medvirke til at gøre en god kommune bedre. Jeg synes ikke den nuværende borgmester har gjort det dårligt – men der er plads til forbedring. Med min erfaring, holdninger og mangeårige politiske interesse, vil jeg gerne bidrage konstruktivt – særligt med fokus på kommunens landsbyer.

- Har du tidligere været engageret i kommunalpolitik? Hvor og hvordan?

Jeg har været politisk aktiv siden jeg var teenager (og det er længe siden!) Dengang var jeg medlem af ungdomsafdelingens landsledelse, siden har jeg været bestyrelsesmedlem i partiets vælgerforeninger hvor jeg har boet. I 90´erne var jeg en årrække kredsformand i det der dengang hed Nyborgkredsen – dvs. vælgerforeninger i Nyborg, Ryslinge, Gudme, Ørbæk og Egebjerg. Var også opstillet til byrådsvalget i Svendborg i 1998 – uden dog at blive valgt ind. Har også været udpeget til forskellige kommunale udvalg i flere perioder.

- Hvad tænker din familie om at du opstiller til kommunalvalget?

Jeg er lidt af en ildsjæl. Da jeg både har familie, fuldtidsjob og flere bestyrelsesjobs har jeg lovet at bakke ud af mange af de øvrige tillidshverv jeg har rodet mig ind i. I seriøst byrådsarbejde skal man påregne 20 timers ugentligt arbejde – og det er mere hvis man bliver udvalgsformand. Vores teenagedatter synes det er mega-pinligt jeg stiller op til byrådet, men er glad for hendes far ikke har fået trykt egne valgplakater!

- Hvilket parti stiller du op for? - og hvorfor er det netop dette parti du opstiller for?

Det konservative Folkeparti – som jeg har været medlem af siden jeg gik ind i KU. Så det er ikke nogen impulsiv handling (!)
De konservative grundværdier om frihed under ansvar, omsorg for de svage, omhu med - og respekt for - borgernes penge og at det skal kunne betale sig at gøre en indsats. Det er værdier det giver god mening for mig. Jeg savner i øvrigt det man kunne kalde “borgerlig anstændighed “ i politik. Generelt. Faldende respekt for andres synspunkter, grovkornet debat især på de sociale medier, meget egoisme og mest plads til firkantede holdninger. Det synes jeg er en beklagelig udvikling.

- Hvordan tænker du at små landsbyer som Tårup og Frørup bør udvikle sig? - og hvad skal der gøres for at denne udvikling kommer til at ske? 

 1. Fleksible og lokale muligheder for børnepasning. Det kan bl.a. få unge førstegangskøbere til at flytte til landsbyerne generelt og dermed styrke befolkningsgrundlaget. Børnepasningen er blevet for centraliseret. Kommuen skal ikke forfordele nogle typer af børnepasning – forældrene skal have reelle og fleksible valgmuligheder.
 2. Der skal se ordentligt ud i landsbyerne – vejene skal lappes, vejtræer, rabatter, bede, rastepladser osv. skal passes ordentligt (som da vi havde landsbypedel!) Der er plads til forbedringer.
 3. Tilpasning af lokalplaner så det bliver lettere/muligt både at udstykke byggegrunde og for mindre virksomheder at etablere sig. Naturligvis med respekt for natur og miljø, som er med til at gøre det attraktivt at bo på landet. 

- Hvilken betydning vil det få for landsbyerne Tårup og Frørup, hvis du bliver valgt?

At der er et byrådsmedlem der også tænker landsbyerne generelt, ind i det politiske arbejde. Der er 24 landsbyråd i kommunen – men jeg ser ikke mange nuværende byrådsmedlemmer der har rod i lokalsamfundene udenfor Nyborg, Ørbæk og Ullerslev. Ikke at det alene er en kvalifikation at bo på landet – men jeg savner, at nogen har dette fokus i byrådssalen. Det meste byrådsarbejde har med andre emner at gøre – især økonomi. Her føler jeg mig også godt klædt på – både via mit arbejde som bankrådgiver og som politisk engageret gennem mange år.

- Hvad vil være de tre vigtigste personlige værdier for dig i dit eventuelt kommende politiske arbejde?

 1. holder sit ord og er til at stole på
 2. står ved sine synspunkter men også lytter til seriøse argumenter
 3. respekterer sine modstandere selv om man er uenig - og opfører sig ordentligt i sit arbejde.

 

 o0o

Martin Huus (V)

Martin Huus

Hvilke overvejelser har du gjort dig, som får dig til at stille op til kommunalvalget?

Grunden til jeg stillede op til kommunal valget for 8 år siden og igen stiller op, er en evig tro på ,at jeg kan være med til at ændre tingene til det bedre for alle. Dette kan jeg kun gøre hvis jeg igen får opbakning fra vælgerne. Jeg håber meget på opbakningen da jeg stadig mener at kunne tilbyde en masse

Har du tidligere været engageret i kommunalpolitik? Hvor og hvordan?

Jeg var stillet op ved KV13 hvor jeg på valgnatten manglede 3 stemmer og ved fintællingen manglede 5 stemmer for at komme ind i byrådet. En af mine parti kollegaer måtte trække sig efter kort tid hvilket bevirkede at jeg har siddet i byrådet i 3 år og 8 mdr. Jeg håber at mange vil give mig opbakning og stemme personligt på mig.

Hvad tænker din familie om at du opstiller til kommunalvalget?

Jeg er så heldig at have en familie der i den grad bakke mig op i forhold til valget og byrådet, selvom at det kræver et kæmpe afsavn for dem.

Hvilket parti stiller du op for? - og hvorfor er det netop dette parti du opstiller for?

Jeg stiller op for Venstre, grunden til dette er at det passer bedst til mig. Jeg har en holdning til at vi alle skal yde i det omfang vi kan, såedes at vi har råd til at hjælpe de svageste og i fælleskab skabe et bedre samfund. Jeg er også meget tilhænger af at alle som udgangspunkt har samme muligheder i livet (undtagen personer med handicap) hvor vi hver i sær har mulighed for at påvirke vores liv i den retning vi vil. Vi er også priviligerede at leve i en verdensdel og et samfund hvor dette er muligt.

Hvordan tænker du at små landsbyer som Tårup og Frørup bør udvikle sig? - og hvad skal der gøres for at denne udvikling kommer til at ske?

Jeg synes at Tårup og Frørup er heldige at have et stort sammenhold og et engagement blandt dem der bor i og omkring byerne. Det er vigtigt at beholde dette og udnytte dette i forhold til at søge de midler der er til rådighed. Det vil jeg gerne bakke op om, for så vidt det er muligt.

Hvilken betydning vil det få for landsbyerne Tårup og Frørup, hvis du bliver valgt?

Der er en lokal stemme, som forsøger at påvirke tingene så landsbyerne herunder Tårup og Frørup til stadighed har gode muligheder. Jeg har bla. Kæmpet for cykelstien mellem Ørbæk og Frørup. Kæmpet for at vi har en god skole i lokalområdet og at vi i det hele taget styrker det lokale

Hvad vil være de tre vigtigste personlige værdier for dig i dit eventuelt kommende politiske arbejde?

Mine værdier er ærlig, troværdig og holder hvad jeg lover

Se evt. mere på www.martinhuus.dk

o0o

 

Per Chrone Jespersen (S)

Per Crone Jespersen

Hvilke overvejelser har du gjort dig, som får dig til at stille op til kommunalvalget?

Jeg sidder nu i min anden periode i Nyborg Byråd. Jeg har valgt at stille op igen, da jeg syntes at arbejdet som politikker er utroligt spændende og inspirerende.
Det også selv om det mange gange giver nogle øretæver.
Da jeg første gang stillede op, var det hovedsageligt for at støtte op om det lokale, sikre at der var en stemme ude i lokalområderne, men også for at være med til at træffe beslutninger til fælles bedste for alle i kommunen

Har du tidligere været engageret i kommunalpolitik? Hvor og hvordan?

Jeg har ikke før 2009 da jeg stillede op første gang og blev valgt ind i byrådet, været engageret i kommunalpolitik.
Jeg er født i Frørup, og har derfor heller aldrig været aktiv i politik, andet steds.

Hvad tænker din familie om at du opstiller til kommunalvalget?

Jeg har boet alene alt den tid, hvor jeg har været involveret i lokalpolitik, så jeg har haft og har muligheden for at bruge den fornødne tid.
Jeg har 2 børn, og jeg hører da jævnligt fra den yngste, at jeg arbejder meget og er meget væk, men omvendt så føler jeg bestemt at jeg har opbakningen i hele min familie.

Hvilket parti stiller du op for? - og hvorfor er det netop dette parti du opstiller for?

Jeg er socialdemokrat, og det har jeg altid været.
Jeg har ALDRIG været i tvivl om, at det er her at jeg hører til.
For mig ligger det i hjertet.
Det er den tilgang man har til andre mennesker og den måde som man ønsker at samfundets værdier skal bruges og fordeles på, der gør mig til socialdemokrat.
Jeg mener at alle skal behandles ordentligt, med respekt og at retfærdighed er en indgroet del i hverdagen.

Hvordan tænker du at små landsbyer som Tårup og Frørup bør udvikle sig? - og hvad skal der gøres for at denne udvikling kommer til at ske?

Jeg har som mærkesag at få landsbypedellen tilbage.
Det er vigtigt at vi i landsbyerne også virker attraktive for tilflyttere, men det er lige så væsentligt at vi syntes om at bo her, os der allerede gør det. Landsbypedellen gjorde et fantastisk arbejde, det var tydeligt at se.
Vores dygtige medarbejdere i park og vej gør alt hvad de kan få at opretholde samme standard som landsbypedellen holdt, ingen kritik af dem, men en der hele tiden befinder sig i lokalområdet har bare bedre fingeren på pulsen.

Vi har nu fået revet de fleste gamle faldefærdige huse ned, i lokalområderne.
Med en fortsat fokus på natur og fællesskab, så ser jeg en lys fremtid for vore landsbyer.

Hvilken betydning vil det få for landsbyerne Tårup og Frørup, hvis du bliver valgt?

Hvis jeg er så heldig at få din stemme, så kan jeg love at jeg fortsat vil arbejde for vores landsbyers ve og vel.
At jeg vil være din lokale stemme i Nyborg byråd.
At du altid kan henvende dig til mig, skulle du have et spørgsmål og/eller en konkret problemstilling som du gerne vil have hjælp til.

Hvad vil være de tre vigtigste personlige værdier for dig i dit eventuelt kommende politiske arbejde?

Jeg vil arbejde for, at vi hjælper flere arbejdsløse i job eller uddannelse.

Jeg vil arbejde for, at alle borgere altid bliver behandlet med værdighed og respekt.

Jeg vil arbejde for ordentlige arbejdsforhold

 

o0o

 

Henrik Boeriths (C)

Henrik Boeriths

Hvilke overvejelser har du gjort dig, som får dig til at stille op til kommunalvalget?

Jeg stiller op fordi man har pligt til at bidrage til samfundets ve og vel hvis man har ressourcerne.
Jeg startede i politik da jeg for ca 6 år siden oplevede at kommunalpolitikerne forsøgte at lukke Frørup skole, jeg sad den gang i skolebestyrelsen, og var vidne til en skueproces, som jeg vil lave om på.

Har du tidligere været engageret i kommunalpolitik? Hvor og hvordan?

Jeg var opstillet sidste gang, siden da er jeg blevet formand hos den Konservative vælgerforening.

Hvad tænker din familie om at du opstiller til kommunalvalget?

Mine børn er ok med det, min kone synes nok jeg bruger for meget tid på politik

Hvilket parti stiller du op for? - og hvorfor er det netop dette parti du opstiller for?

Jeg stiller op for de Konservative, mit forbillede er Poul Schlüter, som jeg mener er en af de bedste statsministre vi har haft, han overtog et fallitbo, og var modig nok til at ændre dette. Jeg er Konservativ da jeg er borgerlig, men stadig ønsker at vi tager os af de svage i samfundet, desuden er miljøpolitikken vigtig for de Konservative.

Hvordan tænker du at små landsbyer som Tårup og Frørup bør udvikle sig? - og hvad skal der gøres for at denne udvikling kommer til at ske?

Jeg bor selv i Sentved, og mener at skole og idrætsforening er det som skaber sammenholdet i lokalsamfundene, jeg ønsker der er midler til pedelordninger, idrætsklubber etc. i yderkanten af Nyborg kommune.

Hvilken betydning vil det få for landsbyerne Tårup og Frørup, hvis du bliver valgt?

Jeg vil kæmpe for det område jeg bor i, det er vigtigt vi har pedelordningen, det er bare dejligt med en velordnet by! Jeg ønsker desuden så mange midler som muligt til de små landsbyer såsom Frørup/Tårup.

Hvad vil være de tre vigtigste personlige værdier for dig i dit eventuelt kommende politiske arbejde?

Jeg ønsker en bedre erhvervspolitik, vi mangler arbejdspladser i kommunen, og det skyldes mange års forfejlet erhvervspolitik. Glem Kina projektet, sats i stedet på Tyskland, Norge og UK, især de sidste 2 lande som er udenfor EU burde være interesserede i at etablere virksomheder i Danmark.

Jeg ønsker desuden fokus på iværksætteri, et samarbejde imellem kommune, campus, jobcenteret, mulige iværksættere, samt mentorer fra banker, advokatkontorer, virksomheder ville være helt fantastisk, og skabe mange arbejdspladser til Nyborg kommune.

Skolerne skal have flere midler som tilfalder skolebestyrelserne, således der kan skabes unikke folkeskoler, jeg ønsker ideen om profilskoler iværksat i hele kommunen.

 o0o

 

 

taenk

 

--

Tak til Micheal Gertsen (C), Martin Huus (V), Per Chrone Jespersen (S) og Henrik Boeriths (C) for at I velvilligt tog imod og besvarede spørgsmålene om jeres kandidatur. Tårupportalen ønsker jer alle fire held og lykke med et rigtig godt kommunalvalg - der også gerne må blive til gavn for landsbyerne.

© Interview Steen Jensen

Vild med Tårup

SIDSTE NYT

Øhavsstien-Vejstrup ådal

Gåturen den 8.september var dele af Øhavsstien ved Vejstrup ådal mod vest forbi Lille mølle,...
Læs mere

Udflugt til Koldinghus

7. september 2021: Tårup-Frørup Senioklub tog tirsdag eftermiddag på halvdagsudflugt til...
Læs mere

Børnevenlig fællesspisning

Onsdag den 8. september var der fællesspisning i Tårup - denne gang særligt tilrettelagt for...
Læs mere

Information fra Frørup Vandværk

Frørup Vandværk. Orientering til forbrugerne på: Sentvedvej,nordlige del Frederikshøj...
Læs mere

Åben Vingård i Frørup

Frørup Vingård, Regissevej 3, 5871 Frørup holder åben vingård lørdag den 4. september 2021 . På...
Læs mere

Badminton

1. september 2021: Frørup gymnastikforening. Hej alle, unge som ældre nybegyndere og øvede,...
Læs mere

Konfirmation i Frørup Kirke

Søndag den 29. august 2021 var der konfirmation i Frørup Kirke. Et lidt fugtigt sensommervejr...
Læs mere

Klimaminister Dan Jørgensen besøger Vild med Tårup

Den 26. august 2021: Klimaminister Dan Jørgensen besøgte i dag Tårup og Projekt Vild med Tårup,...
Læs mere

Steder i Tårup og Frørup