Tårupportalen

Følg Tårupportalen på din SmartPhone:

Start din browser og skriv taarupportalen.dk i adressefeltet

Tryk på de tre små blå linjer øverst til venstre på din SmartPhone og  menuen åbnes.

Vælg herefter hvad du vil se...

Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Velkommen til Tårup

- og et aktivt landsbyliv på Østfyn

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

12. oktober 2020: 

Tårup Landsbyråd er blevet informeret om nedenstående.

Nyborg Byråd har besluttet, at udarbejde en kulturarvsmasterplan for landdistrikterne i Nyborg Kommune i samarbejde med Østfyns Museer.

Landdistrikterne gemmer på mange gode historier og en vigtig kulturarv, som det er vigtigt at registrere og formilde. Det kan være statsmandskolonien i Flødstrup Sogn, den særlige forbindelse mellem Svindinge og herregården Glorup eller det kan være landsbyen Herresteds specielle fortid som købstad for blot at nævne nogle eksempler.

Kulturarven rummer et stort potentiale i forhold til bosætning, erhverv og turisme, men først skal den opdages og bringes i spil.

Arbejdet med kulturarvsmasterplanen er i sin opstart og forventes at strække sig over de næste to år. Arbejdet vil blandt andet indebære forundersøgelser og feltarbejde.

Østfyns Museer og Nyborg Kommune vender tilbage med mere information, når vi er kommet lidt længere frem i forløbet. Eksempelvis om, hvordan I kan høre mere og eventuelt bidrage til arbejdet.

Til din information, så er der i 2019 udarbejdet en kulturarvsmasterplan for Nyborg By. Hvis du er interesseret, kan du se den her: http://kulturarvsmasterplan.nyborg.dk/dk/start/

Med venlig hilsen

Mette Bro Jansen
Formand for Tårup Landsbyråd

kulturarv

Vild med Tårup

SIDSTE NYT

Ole og SuperBrugsen

Den bedste SuperBrugs på Fyn og blandt de 6-7 bedste SuperBrugser i Danmark - målt i...
Læs mere

Insektvenlige bede på Tårup Kirkegård

11. maj 2021: Frørup-Tårup menighedsråd og graver har taget fat på at forny Tårup kirkegårds...
Læs mere

Vi skaber rammer for øget biodiversitet

11. maj 2021: I dag gik projektgruppen Vild med Tårup i gang med at etablere vilde bede på...
Læs mere

Dark Sky Tårup?

Kære Tårup borgere, en tilfældig snak på en onsdags gåtur førte til, at jeg stillede et forslag...
Læs mere

Generalforsamling

6. maj 2021: Endelig kunne det lade sig gøre at gennemføre årets generalforsamling i Tårup...
Læs mere

100 året for Genforeningen

100 året for Genforeningen fejres lørdag den 5. juni i Frørup kl. 11-15.30 Program: Andagt Frørup...
Læs mere

"Blot krop" Gen-åbning af Vejenlyst med ny udstilling

Blot krop er en stærkt visuel udstilling med kroppen som omdrejningspunkt. Udstillingen består af...
Læs mere

Godt 10 km. inden kaffen...

Onsdag den 28. gik vi, 10 personer, en dejlig tur gennem Tåruplundeskoven, Mellemskoven og...
Læs mere

Steder i Tårup og Frørup