Tårupportalen

Følg Tårupportalen på din SmartPhone:

Start din browser og skriv taarupportalen.dk i adressefeltet

Tryk på de tre små blå linjer øverst til venstre på din SmartPhone og  menuen åbnes.

Vælg herefter hvad du vil se...

Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Velkommen til Tårup

- og et aktivt landsbyliv på Østfyn

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Den 13. september 2020 har partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti indgået en bred politisk budgetaftale for Nyborg Kommune 2021.

Af helt særlig interesse for os i landsbyerne kan blandt andet være:

3.10 Gåture for ældre i eget hjem
Forligspartierne er enige i at afsætte 930.000 kr. til gåture for ældre i eget hjem.

3.32 Landsbyer og vedligeholdelse af grønne områder
Der igangsættes et arbejde med at afdække mulighederne for at inddele kommunen i områder/distrikter, som det gøres indenfor hjemmeplejen. Tanken er at medarbejdere i Vej, Park og Natur tilknyttes områder/distrikter af kommunen for hermed at optimere indsatsen i forhold til lokal vedligeholdelse, herunder ikke mindst sikring af landsbyindsatsen. Det er dog vigtigt at understrege at forligspartierne er enige i at der skal sikres en høj grad af vedligeholdelse i hele kommunen. Der afsættes 500.000 kr. årligt til Vej, Park og Natur.

4.11 Pulje til natur og miljø
Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en pulje på 0,960 mio. kr. årligt til større investeringer vedrørende natur og miljø, herunder kystbeskyttelse, offentlige toiletter, naturbevaring m.v. Puljen kan anvendes til realisering af strategi for omlægning af Nyborg til en grøn kommune.

4.15 Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed m.v.
Forligspartierne er enige i at forhøje puljen under Teknik- og Miljøudvalget til etablering af nye cykelstier og trafiksikkerhedsprojekter m.v. fra 2,5 mio. kr. til 3,5 mio. kr. årligt. Forligspartierne ønsker i højere grad at kunne imødekomme ønsker til nye cykelstier i forlængelse af igangværende arbejde med mobilitetsplan. Der ligger allerede nu ønsker om cykelsti fra eksempelvis Ellested til Ørbæk, Langs Frørup Landevej blot for at nævne nogle

4.25 Landsbyforskønnelse
Der er under Erhvervs- og Udviklingsudvalget afsat en årlig pulje på 600.000 kr. til landsbyforskønnelse m.v.

4.8 Offentlige legepladser
Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 200.000 kr. til etablering og vedligeholdelse af offentlige legepladser.

Se hele budgetforliget her

 

- og husk at følge med i kommunalpolitikken i Nyborg Kommune - benyt Tårupportalens lette adgang til de nyeste referater fra byråd og udvalg

 

Følg med

Vild med Tårup

SIDSTE NYT

Trompet i kirken, Mads Lunde

Som en slags efterklang af julens og nytårets gudstjenester, som vi i 2020 aldrig fik fejret, kan...
Læs mere

Vinterbadning ved Kongshøj strand

Vinterbadning med afstand. Efter nytår er vi nogle modige kvinder der har badet sammen fra broen...
Læs mere

Vild med Tårup

Om vild med Tårup Den alvorlige problemstilling er jo at insekterne gennem de sidste 25 år er på...
Læs mere

Hilsen fra gåture ”Under egen”

13. januar 2021: Vi fortsætter vores gåture med udgangspunkt ved bålhytten ”Under egen”. Vi er...
Læs mere

Aflysning af foredrag i januar og februar

03. januar 2021: Tårup Foredragsforening aflyser foredragene i januar og februar på grund af...
Læs mere

Nytårshilsen fra præstegården

André spiller "With a Little Help from My Friends" af John Lennon / Paul McCartney i sin...
Læs mere

Steder i Tårup og Frørup