Tårupportalen

Følg Tårupportalen på din SmartPhone:

Start din browser og skriv taarupportalen.dk i adressefeltet

Tryk på de tre små blå linjer øverst til venstre på din SmartPhone og  menuen åbnes.

Vælg herefter hvad du vil se...

Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Velkommen til Tårup

- og et aktivt landsbyliv på Østfyn

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Følg byggeriet af Tårup Vandværk og læs i øvrigt mere om Tårup Vandværk

Byggeriet netop nu:

23. juni 2015:

Tårup Vandværk informerer

Så er der rent vand i det ny vandværk og det er klar til brug. 

Det nye vandværk tilsluttes derfor ledningsnettet torsdag aften.
Der må derfor regnes med uregelmæssigheder i forsyningen torsdag den 25.6. fra kl. 20:00 og 3 – 4 timer frem til kl. 24:00.

Bestyrelsen har fået lavet en udvidet prøve af vandet fra det ny vandværk for at være sikker på at det var godt og rent.

Se analyserapporten her

Venlig hilsen

For Tårup Vandværks bestyrelse
Henry Jørgensen

Sådan læses en vandanalyse

 

 

21. juni 2015

Tårup ny vandværk

 17. februar - stilladset er fjernet:

Stilladset er fjernet 

5. februar 2015 - tagsten er lagt på 

Tårup Vandværk

31. januar 2015 - gavlene er muret op og tagsten lagt op

Tårup vandværk

23. januar 2015 er der rejsegilde på byggeriet af det nye vandværk

Rejsegilde

13. januar 2015 - snevejret gør det ikke nemmere

Tårup Vandværk

20. december 2014 

Tårup Vandværk18. december 2014 

Tårup Vandværk13. december 2014 

Tårup Vandværk bygger nyt...

08. december 2014

Tårup Vandværk

 11. november 2014

film Der støbes

03. november 2014

Der graves...

31. oktober 2014

Grunden til det nye vandværk sættes af

Grunden sættes af

07. oktober 2014Forberedelser til byggeriet ...

Forberedelser til byggeriet ...

18. september 2014

Placeringen af området foran vandværket er sat af (pælene skimtes bag det nye hegn)

Placeringen af området foran vandværket er sat af - skimtes bag hegnet

Placeringen af området foran vandværket er sat af - skimtes bag hegnet

8. september 2014

Nyborg Kommune arbejder med at lede regnvandet fra Tårup Byvej væk fra den nye vandværksgrund.

Nyborg Kommune leder regnvandet fra Tårup Byvej væk fra den nye vandværksgrund

4. september 2014

Tårup Vandværks bestyrelse havde indkaldt til orienteringsmøde den 4. september kl. 19:30 i Tårup Forsamlingshus, om bygningen af det nye vandværk.

Tårup Portalen fik følgende indtryk af mødet:

Formand Peter Kildemand Larsen indledte med at fastslå, at det var et orienteringsmøde og at der ikke kunne træffes beslutninger under mødet. Herefter gav formanden en orientering om forløbet indtil nu, hvor der også var lejlighed til at stille spørgsmål.

Orienteringsmøde

Baggrunden for at vandværket skal fornyes:
Det gamle vandværk, der er fra 1947, er utæt og slidt. Det har åbne kar, som ikke almindeligvis anvendes længere. Formanden orienterede om dette på sidste generalforsamling under eventuelt.
Vandværkets bestyrelse var på besøg på Danfoss og kom under besøget i kontakt med folk fra Nordenhuse Vandværk. Nordenhuse Vandværk skal lukkes og tilbød at Tårup Vandværk kunne købe deres inventar billigt. Bestyrelsen besluttede med det samme at købe vandværksinventaret. Bestyrelsen ønskede ikke på forespørgsel at oplyse prisen på inventaret fra Nordenhuse Vandværk.

Tårup Vandværk har to boringer, der giver hver 10 m3 vand i timen. Der er vand nok i boringerne og af en god kvalitet.

Forløbet indtil nu:
Vandværket har købt godt 2000 m2 jord af Erik Nielsen.

Hegnet er flyttet ud i skel.

Arkitekt Jørgen Dolmer hyres til at tegne byggeriet og til at sørge for de forskellige byggetilladelser.

De nærmeste naboer til vandværket er meget kede af den måde det nye hegn er etableret mod Tårup Byvej, og ønsker dette ændret. Naboerne mener, at det fine landsbymiljø ved starten af Tårup Byvej, har ændret karakter til et industriområde p.g.a. det nye hegn. Naboerne mener ligeledes at Tårup vandværk også må være med til at værne om Tårups landsbymiljø.
Formanden medgav, at der kun er krav om at indhegne boringer og det åbne slambassin, og at dette allerede var indhegnet tidligere. Det betyder, at den nye hegning egentlig var helt unødvendig.

Nyborg Kommune har foreslået, at der etableres en ringforbindelse mellem Tårup og Maemosens vandværk.

Økonomi:
Bestyrelsen har ikke udarbejdet et anlægsbyggeri for etableringen af det nye vandværk og kan ikke oplyse en samlet pris på byggeriet. Bestyrelsen forventer et udgiftsniveau på omkring 1.2 mil. kr. måske mere.

Byggeriet tænkes opført af lokale håndværkere.

Bestyrelsen forventer ikke at prisen på vand til forbrugerne stiger p.g.a. byggeriet.

Bestyrelsen oplyser på forespørgsel, at Nyborg Kommune ikke forlanger et budget for vandværkets drift, ej heller et anlægsbudget for byggeriet når taksterne holdes i ro.

Afslutning:
Formanden foreslår at vandværksgrunden kan beplantes med frugttræer og -buske og at vandværket fremover kunne holde en årlig frugtdag, hvor man kunne plukke frugt.

Byggetilladelsen var ikke givet endnu, men forventes i løbet af 14 dage, hvorefter byggeriet sættes i gang.

Orienteringsmøde

15. juli 2014

Landzonetilladelse i høring 

Planloven kapitel 7, §35 
Lokalplan 1.1 for Tårup By

Placering af den nye bygning på grunden

Landzonetilladelse

Facadetegninger:

Tårup Vandværk Facadetegninger

04. juli 2014

Se Arkitekt Dolmers grafiske fremstilling af Tårup ny Vandværk:

Skitse - Tårup Vandværk

Skitse - Tårup Vandværk

 02. juli 2014  

fa. Pithegn opsætter hegn omkring vandværksgrunden...

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 21 b, jf. § 64 c

Nyt hegn omkring vandværksgrunden er sat op

Nyt hegn omkring vandværksgrunden er sat op 

X145027

30. juni 2014
Der tages jordbundsprøver

Der tages jordprøver

09. juni 2014
Grunden ryddes og der gøres klar til at etablere nyt hegn.

Grunden ryddes

25. april 2014

Planeringen af den nye og udvidede vandværksgrund op mod Tårup Byvej er udført.

Tårup Vandværk

12. marts 2014

Landmåleren på arbejde...

Tårup Vandværk - landmåler på arbejde

26. februar 2014

På generalforsamlingen informerer vandværksbestyrelsen om byggeri af et nyt vandværk under dagsordenspunktet Eventuelt 

Tårup Vandværk

En velbesøgt - udover det vanlige - generalforsamling i Tårup Vandværk er overstået.

- Vandværket leverer rigtig godt vand og der er nok af det.
- Økonomien er god og der er også penge på bogen.
- Der var genvalg til bestyrelsesmedlemmer på valg, suppleanter og revisorer.

Penge på bogen bliver der også god brug for i det kommende år, fordi det gamle vandværk er udslidt og trænger til en afløser.

Vandværksbestyrelsen arbejder derfor med bygningen af et nyt vandværk i 2014.

Vild med Tårup

SIDSTE NYT

Øhavsstien-Vejstrup ådal

Gåturen den 8.september var dele af Øhavsstien ved Vejstrup ådal mod vest forbi Lille mølle,...
Læs mere

Udflugt til Koldinghus

7. september 2021: Tårup-Frørup Senioklub tog tirsdag eftermiddag på halvdagsudflugt til...
Læs mere

Børnevenlig fællesspisning

Onsdag den 8. september var der fællesspisning i Tårup - denne gang særligt tilrettelagt for...
Læs mere

Information fra Frørup Vandværk

Frørup Vandværk. Orientering til forbrugerne på: Sentvedvej,nordlige del Frederikshøj...
Læs mere

Åben Vingård i Frørup

Frørup Vingård, Regissevej 3, 5871 Frørup holder åben vingård lørdag den 4. september 2021 . På...
Læs mere

Badminton

1. september 2021: Frørup gymnastikforening. Hej alle, unge som ældre nybegyndere og øvede,...
Læs mere

Konfirmation i Frørup Kirke

Søndag den 29. august 2021 var der konfirmation i Frørup Kirke. Et lidt fugtigt sensommervejr...
Læs mere

Klimaminister Dan Jørgensen besøger Vild med Tårup

Den 26. august 2021: Klimaminister Dan Jørgensen besøgte i dag Tårup og Projekt Vild med Tårup,...
Læs mere

Steder i Tårup og Frørup