Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Sporet ved Kongshøj Ådal

Som du nok har bemærket står der en ny træpæl i højre side på Kirke Alle' når du kører mod Tårup. På pælen sidder et skilt, der angiver startstedet for det nye spor ved Kongshøj Ådal.

Med stor velvillighed fra Haulundbrødrene er sporet ved Kongshøj Ådal blevet genetableret.

Den afmærkede rute er nu 3 km lang. For en rundtur kan du gå på cykelstien langs Svendborg Landevej (i alt 4,3 km).
Numrene på kortet henviser til nedenstående beskrivelser.
God tur.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Du er gæst på lodsejerens private ejendom, og han har åbnet sporet for færdsel til fods. Sporet kan delvis være trampestier, og derfor kan årstiden og planternes vækst påvirke passagen.

Bemærk: på grund af yngletid er sporet lukket fra 1. maj til 1. juli.
Resten af året er sporet åbent fra kl. 10 til solnedgang.

rutekort kongshoejaadal

Hent den nye turfolder

1 ÅGÅRDEN

Ågården er lagt under Haulund og Bakkegaard i Tårup i 2012, hvor der hører 643 ha til og laves ca. 20.000 slagtesvin om året med 565 søer. Der dyrkes rødsvingel, hvede, vinterbyg, vårbyg og vinterrasp.

2 KONGSHØJ Å
Ådalen er en tunneldal. Ved slutningen af sidste istid for ca. 10.000 år siden førte en flod smeltevandet bort fra isen. Floden gravede sig dybt ned i området og skabte ådalen. Kongshøj Å er »resterne« af denne flod. Engene langs åen afgræsses af kvier og heste. Her sprøjtes og gødes ikke længere. Vandkvaliteten i Kongshøj Å måles hver 14. dag og vandet i åen er helt rent. I åen er der blandt andet bækørreder og skaller. Efter at det tidligere Fyns Amt har etableret fiskepassager går havørrederne op
og gyder.

3 MÆANDERSLYNGNINGER
Når en å bliver gammel, får den større og større slyngninger. Disse kaldes mæandre. I tidens løb kan vandet grave sig igennem den sidste adskillelse, så der opstår en lille ø. Bevoksningen her er nobilis, som bruges til pyntegran. Sporet fortsætter ad landmandens kørespor. Hver gang landmanden kører i marken, sørger han for, at hjulsættene kører i de samme spor. De fremstår derfor som »stier« i den dyrkede mark.

4 UDSIGTSPUNKT
I klart vejr kan man se langt ud over det fynske landskab. Mod øst ses Kongshøj Mølledam. Rundt om kan man blandt andet se kirkerne i Øksendrup, Tårup, Frørup og Svindinge.

5 DYREVEKSEL
På dette sted går en dyreveksel (dyresti) op over skråningen. Den bruges flittigt af områdets mange rådyr.

6 VÅDE ENGE
Før blev drænvandet ført direkte ned i åen, men nu er drænene stoppet ud for engene. Vandet løber gennem engområdet, hvor det oprindelige plante- og dyreliv langsomt vender
tilbage. Planternes rødder optager overskydende gødning fra markerne og renser vandet på dets vej gennem engen.

7 VANDHULLET
Efter en lang opstigning af den gamle tunneldals skrænter fører sporet frem til et gravet vandhul. Det er lavet med tilladelse fra Fyns Amt for at give tudser og andre padder flere
ynglesteder og drikkevand til vildtet

 

© foto Steen Jensen

Sidste nyt

Danmarks første mikrometeorit er fundet på Fyn

19. august 2022: Vi ønsker at dele en spænende nyhed med jer: En af vores samarbejdspartnere...
Læs mere

Lidt nyt om gåture.

19. august 2022: Onsdag den 17. august var vi 7 afsted på en 5 km gåtur. To personer der er...
Læs mere

Kunstskole for børn og unge hos Kiel Ratzow

19. august 2022: Kunstskole for børn og unge hos Kiel Ratzow For de 10-16 årige Opstart 7....
Læs mere

Sæsonstart Føgi

18. august 2022: Zumba med Annette er allerede i gang i gymnastiksalen på Ørbæk skole, så kom...
Læs mere

Badminton

18. august 2022: Frørup gymnastikforening - Badminton Der trænes i Ørbæk midtpunkt Seniortræning:...
Læs mere

Vil du være med i Tårup Landsbyråd?

17. august 2022: Kunne du tænke dig at deltage i arbejdet i Tårup Landsbyråd? Vi vil gerne byde...
Læs mere

Tårup som grøn landsby – vil du være med til at afdække mulighederne?

17. august 2022: Genopslag – dog med ny information Tårup som grøn landsby – vil du være med til...
Læs mere

Farligt kryds

17. august 2022: ⚠️Farligt kryds ved Svendborglandevej/Langæblevej (Sludekrydset).⚠️ Jeg er igang...
Læs mere

Asfaltarbejde i Tårup

12. august 2022: Vi udfører asfaltarbejde på Tårup Byvej 15/8 i tidsrummet 7:00 til 16:00. Vi...
Læs mere