Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Velkommen til Tårup

- og et aktivt landsbyliv på Østfyn

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Tårup Landsbyråd har efterhånden fungeret i flere år og arbejder ud fra en fælles udarbejdet udviklingsplan for Tårup. Landsbyrådet har opnået en række positive resultater for Tårup og har flere undervejs.

Tårup Landsbyråd fungerer på følgende baggrund:

Kilde:  "Vedtægter for Landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune". (Rev. maj 2016)

Formål for det lokale råd

 • at arbejde for lokalområdets sammenhold, identitet og trivsel.
 • at være sparringspartner for foreninger og grupper af borgere i lokalområdet.
 • at repræsentere lokalområdet i forhold til kommunen og anden myndighed, samt være høringspart i forbindelse med offentlig planaktivitet.
 • at deltage i kommunale arbejdsgrupper og udvalg.
 • at udgøre kontaktleddet til de andre lokalområder i samarbejdet samt til landsdækkende samarbejder af betydning for landdistriktsudviklingen.
 • at sende repræsentanter til Det Fælles Landsbyråd
 • at formidle initiativer for og tilbyde koordination af lokal foreningsaktivitet.
 • at assistere med finansieringssøgning for aktiviteter af betydning for lokalområdet.
 • at være ansvarlig for forvaltning af fællesmidler.

- og i forhold til  "Vejledning for de Lokale råd"

 • Det lokale råd er selvbestemmende og der bør tages behørigt hensyn til lokale interesser og metoder i forbindelse med rådets virke. Det følgende er derfor i vid udstrækning en vejledning for rådet, så der kommer bedst muligt samarbejde med de øvrige lokale råd i Landsbysamarbejdet.
 • Det lokale råd består af et antal medlemmer, der bredt repræsenterer borgerne i det område, rådet dækker. Disse rådsmedlemmer bør udpeges på et lokalt møde, hvortil alle beboere i området har adgang og helst efter offentliggørelse på synlige steder.
 • Det lokale råd konstituerer sig selv og forretningsgangen skal være så fleksibel som muligt under hensyntagen til lokale forhold.
 • Det lokale råd udpeger en kontaktperson, der fungere som formand for rådet og som samtidig er repræsentant i Det Fælles Landsbyråd. Kontaktpersonen er valgbar til de i vedtægternes § 5 nævnet poster, og bør være stabil nok til at være i det lokale råd i mindst et par år for at sikre at rådets arbejde holdes ved lige.
 • Kontaktpersonens navn og adresse skal altid være opdateret i Det Fælles Landsbyråd og Landdistriktsudvalget, så det er muligt at holde kontakten ved lige. Enhver ændring skal snarest meddeles Landdistriktsudvalget. Desuden bør Det Fælles Landsbyråd også have kendskab til de øvrige rådsmedlemmers navne, samt gerne deres adresser, telefonnumre og epost-adresser, så de bl.a. kan blive nævnt på hjemmesidens kontaktside.
 • Der bør også vælges en suppleant, som kan træde til, hvis kontaktpersonen pludselig må forlade rådet.
 • Det lokale råd bør holde mindst 4 møder med jævn fordeling på året. På møder bør man bl.a. tage stilling til sager, der kan have interesse for Landsbysamarbejdet og den kommende dagsorden for Det Fælles Landsbyråd.
 • Da det er Landdistriktets kasserer, der sørger for regnskabet i hele Landsbysamarbejdet, skal hvert lokalt råd sørge for at alle regninger sendes til kassereren. Hvis personer i rådet selv lægger penge ud, skal der laves et regnskab, som er vedhæftet de relevante boner og sendes til kassereren. Kassereren sætter pengene ind på den ønskede konto - normalt inden for en uges tid.

Parti fra Mosevej

Asfaltarbejde i Tårup

12. august 2022: Vi udfører asfaltarbejde på Tårup Byvej 15/8 i tidsrummet 7:00 til 16:00. Vi...
Læs mere

”Alles Bænk”

12. august 2022: Om aftenen i maj 2010 sad der 2 Hejrer i Brandgadens højeste træ – et lærketræ i...
Læs mere

Kære alle vandreglade

12. august 2022 Kære alle vandreglade. Vi er mange der har haft meget glæde af vores onsdags...
Læs mere

Gudstjeneste med guitarist og bassist - i Tårup Kirke

Gudstjeneste i Tårup Kirke Torsdag den 25. august 2022 kl. 19:30 Denne hverdagsaften er der en...
Læs mere

Sæson 2022-2023 i Tårup Foredragsforening

Tårup Foredragsforening er nu klar med deres nye sæsonprogram, med fire forskellige og spændende...
Læs mere

Sæson 2022-2023 i Seniorklubben

5. august 2022: Tårup-Frørup Seniorklub har netop husstandsomdelt deres nye sæsnonprogram for den...
Læs mere

Tilflyttere i Brandgaden

3. august 2022: Birthe Ehlers og Per Larsen flyttede til Brandgaden 9 for snart længe siden - men...
Læs mere

Nyt galleri, undervisningssted og værksted

Den 10. juli 2022: Sikke en åbning af Stines nye galleri, undervisningssted og værksted. Mere end...
Læs mere

Den gamle brugs

7. juli 2022: Nedrivingen af Tårup gamle brugsforening er nu påbegyndt ved Odense Nedbrydning APS....
Læs mere

landsbyraad dagsorden