Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

06. juni 2016

Mandag aften var der borgermøde om lokalplansbestemmelser i Frørup. Der skal udarbejdes en ny lokalplan der omfatter de tidligere lokalplaner i Frørup og Nyborg Kommune har i denne forbindelse ønsket at høre Frørupborgernes synspunkter hertil. Nyborg Kommune ønsker at forny processen omkring lokalplaner ved at inddrage borgerne inden oplægget til en lokalplan udarbejdes.

Udover de godt 70 fremmødte Frørupborgere, var et næsten fuldtallig trafik og miljøudvalg, direktøren og to embedsmænd fra forvaltningen deltagere i mødet.

Formand for udvalget Per Jespersen - der selv har boet hele sit liv i Frørup - styrede forsamlingen gennem borgermødet på bedste vis og med et vist lokal humoristisk og farverigt islæt.

Nyborg Kommunes debatoplæg til borgermødet kan hentes her {modal images/portalen/nyborg/2016/bm-04.jpg|Title=Borgermøde i Frørup}

Borgermøde i Frørup

{/modal}Borgermødet havde tre elementer: Oplæg om baggrund og indhold i arbejdet med en ny lokalplan - Debat ved bordene om indspark til den kommende lokalplan - Opsamling i fællesskab.{modal images/portalen/nyborg/2016/bm-03.jpg|Title=Borgermøde i Frørup}

Borgermøde i Frørup

{/modal}Anne Nissen fra Teknik og Miljø fortæller om baggrund og indhold i arbejdet med en lokalplan.{modal images/portalen/nyborg/2016/bm-02.jpg|Title=Borgermøde i Frørup}

Borgermøde i Frørup

{/modal}Efter en livlig debat ved bordene, var der fælles opsamling af ideer og input til udarbejdelsen af lokalplanen. Det engagerede publikum leverede da også ideer, kommentarer, spørgsmål og små hjertesuk, som kommunens folk kunne tage med sig hjem, til deres videre arbejde med oplægget til lokalplanen.

Opsamlingen afspejlede da også forskellige synsvinkler på, hvordan Frørup fortsat kan gøres til et godt sted at bosætte sig. Skal det f.eks. være en lokalplan, der giver frie rammer for, hvad man kan gøre med det fysiske udtryk af ens ejendom? Eller skal lokalplanen være en mere restriktiv, der fremmer og værner om det gamle og fine landsbymiljø i Frørup?

Det videre forløb er en 8 ugers høringsperiode, når oplægget til lokalplanen fremlægges. Her har Frørupborgerne igen en mulighed for at give deres besyv med, inden der træffes beslutning. Den nye lokalplan skal afløse de 11 eksisterende lokalplaner, der er for Frørup.

Borgermødet i Frørup er et godt initiativ fra Nyborg Kommune, som giver borgerne mulighed for at være med fra starten i forhold, der drejer sig om deres egen by. 

© foto & tekst Steen Jensen Tårup portalen

Sidste nyt

Sæsonstart Føgi

18. august 2022: Zumba med Annette er allerede i gang i gymnastiksalen på Ørbæk skole, så kom...
Læs mere

Badminton

18. august 2022: Frørup gymnastikforening - Badminton Der trænes i Ørbæk midtpunkt Seniortræning:...
Læs mere

Vil du være med i Tårup Landsbyråd?

17. august 2022: Kunne du tænke dig at deltage i arbejdet i Tårup Landsbyråd? Vi vil gerne byde...
Læs mere

Tårup som grøn landsby – vil du være med til at afdække mulighederne?

17. august 2022: Genopslag – dog med ny information Tårup som grøn landsby – vil du være med til...
Læs mere

Farligt kryds

17. august 2022: ⚠️Farligt kryds ved Svendborglandevej/Langæblevej (Sludekrydset).⚠️ Jeg er igang...
Læs mere

Asfaltarbejde i Tårup

12. august 2022: Vi udfører asfaltarbejde på Tårup Byvej 15/8 i tidsrummet 7:00 til 16:00. Vi...
Læs mere

"Alles bænk"

12. august 2022: Om aftenen i maj 2010 sad der 2 Hejrer i Brandgadens højeste træ – et lærketræ i...
Læs mere

Kære alle vandreglade

12. august 2022 Kære alle vandreglade. Vi er mange der har haft meget glæde af vores onsdags...
Læs mere

Gudstjeneste med guitarist og bassist - i Tårup Kirke

Gudstjeneste i Tårup Kirke Torsdag den 25. august 2022 kl. 19:30 Denne hverdagsaften er der en...
Læs mere