Tårupportalen

Følg Tårupportalen på din SmartPhone:

Start din browser og skriv taarupportalen.dk i adressefeltet

Tryk på de tre små blå linjer øverst til venstre på din SmartPhone og  menuen åbnes.

Vælg herefter hvad du vil se...

Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Velkommen til Tårup

- og et aktivt landsbyliv på Østfyn

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Tårup Landsbyråd har efterhånden fungeret i flere år og arbejder ud fra en fælles udarbejdet udviklingsplan for Tårup. Landsbyrådet har opnået en række positive resultater for Tårup og har flere undervejs.

Tårup Landsbyråd fungerer på følgende baggrund:

Kilde:  "Vedtægter for Landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune". (Rev. maj 2016)

Formål for det lokale råd

 • at arbejde for lokalområdets sammenhold, identitet og trivsel.
 • at være sparringspartner for foreninger og grupper af borgere i lokalområdet.
 • at repræsentere lokalområdet i forhold til kommunen og anden myndighed, samt være høringspart i forbindelse med offentlig planaktivitet.
 • at deltage i kommunale arbejdsgrupper og udvalg.
 • at udgøre kontaktleddet til de andre lokalområder i samarbejdet samt til landsdækkende samarbejder af betydning for landdistriktsudviklingen.
 • at sende repræsentanter til Det Fælles Landsbyråd
 • at formidle initiativer for og tilbyde koordination af lokal foreningsaktivitet.
 • at assistere med finansieringssøgning for aktiviteter af betydning for lokalområdet.
 • at være ansvarlig for forvaltning af fællesmidler.

- og i forhold til  "Vejledning for de Lokale råd"

 • Det lokale råd er selvbestemmende og der bør tages behørigt hensyn til lokale interesser og metoder i forbindelse med rådets virke. Det følgende er derfor i vid udstrækning en vejledning for rådet, så der kommer bedst muligt samarbejde med de øvrige lokale råd i Landsbysamarbejdet.
 • Det lokale råd består af et antal medlemmer, der bredt repræsenterer borgerne i det område, rådet dækker. Disse rådsmedlemmer bør udpeges på et lokalt møde, hvortil alle beboere i området har adgang og helst efter offentliggørelse på synlige steder.
 • Det lokale råd konstituerer sig selv og forretningsgangen skal være så fleksibel som muligt under hensyntagen til lokale forhold.
 • Det lokale råd udpeger en kontaktperson, der fungere som formand for rådet og som samtidig er repræsentant i Det Fælles Landsbyråd. Kontaktpersonen er valgbar til de i vedtægternes § 5 nævnet poster, og bør være stabil nok til at være i det lokale råd i mindst et par år for at sikre at rådets arbejde holdes ved lige.
 • Kontaktpersonens navn og adresse skal altid være opdateret i Det Fælles Landsbyråd og Landdistriktsudvalget, så det er muligt at holde kontakten ved lige. Enhver ændring skal snarest meddeles Landdistriktsudvalget. Desuden bør Det Fælles Landsbyråd også have kendskab til de øvrige rådsmedlemmers navne, samt gerne deres adresser, telefonnumre og epost-adresser, så de bl.a. kan blive nævnt på hjemmesidens kontaktside.
 • Der bør også vælges en suppleant, som kan træde til, hvis kontaktpersonen pludselig må forlade rådet.
 • Det lokale råd bør holde mindst 4 møder med jævn fordeling på året. På møder bør man bl.a. tage stilling til sager, der kan have interesse for Landsbysamarbejdet og den kommende dagsorden for Det Fælles Landsbyråd.
 • Da det er Landdistriktets kasserer, der sørger for regnskabet i hele Landsbysamarbejdet, skal hvert lokalt råd sørge for at alle regninger sendes til kassereren. Hvis personer i rådet selv lægger penge ud, skal der laves et regnskab, som er vedhæftet de relevante boner og sendes til kassereren. Kassereren sætter pengene ind på den ønskede konto - normalt inden for en uges tid.

Parti fra Mosevej

Vild med Tårup

SIDSTE NYT

Møde med de nye landsbypedeller

15. april 2021: Teknik og Miljøudvalget i Nyborg kommune har netop truffet beslutning om at...

Frøposer sælges - Dansk Vildeng

12. april 2021: Nu kan du købe frøposer med Dansk Vildeng via www.vildmedtaarup.dk I takt med at...

Gåture med nye horisonter

Gåtur i Tarup/Davinde naturområde onsdag den 21.april. Onsdag den 21. april, er det vores plan at...

Tårup Landsbybibliotek lever i bedste velgående

7. april 2021: Nu er det 3 år siden vi startede Landsbybiblioteket, og da der er kommet en del...

Gåture fra under Egen

4. april 2021: Vi går stadigvæk hver onsdag kl 9. Vores sidste tur var på 8,5 km. Alle der har...

Vinterbadning fra Kongshøj Strand & Saunatønden

4. april 2021: Vinterbadning. Hver lørdag kl. 9 bader dem der har lyst fra badebroen ved Kongshøj...

Sonja og Vild med Tårup

7. april 2021: Projektgruppen Vild med Tårup fik onsdag aften besøg i Tårup forsamlingshus af...

Vil du spille petanque i påsken?

Selvom vi ikke har indviet vores to petanquebaner og at vi heller ikke kender datoen for vores...

Steder i Tårup og Frørup