Tårupportalen

Følg Tårupportalen på din SmartPhone:

Start din browser og skriv taarupportalen.dk i adressefeltet

Tryk på de tre små blå linjer øverst til venstre på din SmartPhone og  menuen åbnes.

Vælg herefter hvad du vil se...

Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Velkommen til Tårup

- og et aktivt landsbyliv på Østfyn

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Tårup Landsbyråd har efterhånden fungeret i flere år og arbejder ud fra en fælles udarbejdet udviklingsplan for Tårup. Landsbyrådet har opnået en række positive resultater for Tårup og har flere undervejs.

Tårup Landsbyråd fungerer på følgende baggrund:

Kilde:  "Vedtægter for Landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune". (Rev. maj 2016)

Formål for det lokale råd

 • at arbejde for lokalområdets sammenhold, identitet og trivsel.
 • at være sparringspartner for foreninger og grupper af borgere i lokalområdet.
 • at repræsentere lokalområdet i forhold til kommunen og anden myndighed, samt være høringspart i forbindelse med offentlig planaktivitet.
 • at deltage i kommunale arbejdsgrupper og udvalg.
 • at udgøre kontaktleddet til de andre lokalområder i samarbejdet samt til landsdækkende samarbejder af betydning for landdistriktsudviklingen.
 • at sende repræsentanter til Det Fælles Landsbyråd
 • at formidle initiativer for og tilbyde koordination af lokal foreningsaktivitet.
 • at assistere med finansieringssøgning for aktiviteter af betydning for lokalområdet.
 • at være ansvarlig for forvaltning af fællesmidler.

- og i forhold til  "Vejledning for de Lokale råd"

 • Det lokale råd er selvbestemmende og der bør tages behørigt hensyn til lokale interesser og metoder i forbindelse med rådets virke. Det følgende er derfor i vid udstrækning en vejledning for rådet, så der kommer bedst muligt samarbejde med de øvrige lokale råd i Landsbysamarbejdet.
 • Det lokale råd består af et antal medlemmer, der bredt repræsenterer borgerne i det område, rådet dækker. Disse rådsmedlemmer bør udpeges på et lokalt møde, hvortil alle beboere i området har adgang og helst efter offentliggørelse på synlige steder.
 • Det lokale råd konstituerer sig selv og forretningsgangen skal være så fleksibel som muligt under hensyntagen til lokale forhold.
 • Det lokale råd udpeger en kontaktperson, der fungere som formand for rådet og som samtidig er repræsentant i Det Fælles Landsbyråd. Kontaktpersonen er valgbar til de i vedtægternes § 5 nævnet poster, og bør være stabil nok til at være i det lokale råd i mindst et par år for at sikre at rådets arbejde holdes ved lige.
 • Kontaktpersonens navn og adresse skal altid være opdateret i Det Fælles Landsbyråd og Landdistriktsudvalget, så det er muligt at holde kontakten ved lige. Enhver ændring skal snarest meddeles Landdistriktsudvalget. Desuden bør Det Fælles Landsbyråd også have kendskab til de øvrige rådsmedlemmers navne, samt gerne deres adresser, telefonnumre og epost-adresser, så de bl.a. kan blive nævnt på hjemmesidens kontaktside.
 • Der bør også vælges en suppleant, som kan træde til, hvis kontaktpersonen pludselig må forlade rådet.
 • Det lokale råd bør holde mindst 4 møder med jævn fordeling på året. På møder bør man bl.a. tage stilling til sager, der kan have interesse for Landsbysamarbejdet og den kommende dagsorden for Det Fælles Landsbyråd.
 • Da det er Landdistriktets kasserer, der sørger for regnskabet i hele Landsbysamarbejdet, skal hvert lokalt råd sørge for at alle regninger sendes til kassereren. Hvis personer i rådet selv lægger penge ud, skal der laves et regnskab, som er vedhæftet de relevante boner og sendes til kassereren. Kassereren sætter pengene ind på den ønskede konto - normalt inden for en uges tid.

Parti fra Mosevej

Vild med Tårup

SIDSTE NYT

Tårup beboernes egne projekter

Dit eget vilde haveprojekt. Rigtig mange dyr og insekter nyder godt af, at vi mennesker inviterer...
Læs mere

Koncert med Henrik Johannessen

Bækvej 9's Stuekoncerter præsenterer: Henrik Johannessen leverer sydstats-inspireret musik, tilsat...
Læs mere

Glaskunst Workshop

09. juli 2021: Glaskunst Workshop i Tårup d. 14. eller d. 20. juli kl. 10-12.30 Lav et glasbillede...
Læs mere

Flot Tomas Høffding koncert på terrassen

1. juli 2021: Terrassen var fyldt op og vejret var med os, så grobunden for en intimkoncert var...
Læs mere

Claus Dencher koncert på Bækvej 9

Claus Dencher gav koncert på Bækvej 9 i Tårup den 18. juni 2021. Hvad mener koncertgæsterne? Heidi...
Læs mere

Godt i gang

01. juli 2021: Da der igen blev ro på Tårups festplads under egen, efter den festlige dag, gik...
Læs mere

Glaskunst Workshop Click & Collect 2021

Beregnet til alle kreative sjæle: -Børn fra 6 år med hjælp fra en voksen -Børn fra 10 år på egen...
Læs mere

Fælles muligheder i Frørup og Tårup

02. juli 2021: I Frørup findes en minigolfbane på Frørupgaard. Køller og bolde opbevares hos...
Læs mere

Steder i Tårup og Frørup