Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Velkommen til Tårup

- og et aktivt landsbyliv på Østfyn

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Se: Vedtægter for Maemosens Vandværk amba

Se: Regulativ for Maemosens Vandværk amba

Se: Takstblad 2019

Drifts info:

Normal drift

Historik:

16. november 2019:

Analyserapport 12. november 2019

05. september 2019:

Sprøjtefri have

Pressemeddelelse

Pas på vores drikkevand og drop sprøjtegifte

Maemosens Vandværk passer på vores drikkevand. Gør du?

I Danmark er vi meget heldige, for vi har let adgang til vand. Vi drejer bare på vandhanen, og så kommer der frisk og dejligt vand ud. Men der er en ting, som mange måske ikke tænker ret meget over, nemlig at vi bor lige oven på det grundvand, vi skal drikke. Vores drikkevand er baseret på grundvand, som er skabt af det vand, der falder ned fra oven, og kvaliteten er så god, at vandværkerne stort set blot filtrerer og ilter grundvandet, inden de sender det ud til dine vandhaner. Men kvaliteten af grundvandet hænger nøje sammen med det, vi foretager os på jordoverfladen. Og en af de helt store trusler mod grundvandet er rester af de sprøjtegifte, der bruges i private haver. Bare så du ved det, kan cirka en dråbe aktivt sprøjtegift, som når ned til grundvandet, gøre 10 millioner liter drikkevand ubrugeligt. Det svarer til omkring 100 familiers totale vandforbrug i et helt år. Så det er altså ikke småting, vi taler om

Alt for mange haveejere sprøjter

En rapport fra Miljøstyrelsen viser, at sprøjtegift er en del af hverdagen for hver anden danske haveejer, og vandværkerne finder ofte pesticidrester under byområder, tit i meget højere koncentrationer end ude under landbrugsarealerne. En af grundene er, at sprøjtegift under de såkaldt befæstede arealer, som for eksempel asfalt og fliser, ikke kan nedbrydes. En anden grund er, at alt for mange haveejere ikke har styr på brug og dosering af plantegifte, når der skal sprøjtes.

Færre skal bruge gift i haven

"Maemosens vandværk spiller en aktiv rolle ved at være med til at sprede budskabet til vores forbrugere om, at de skal passe på vores drikkevand til gavn for miljøet og fremtidige generationer", siger Erik Press, der er formand i vandværket og fortsætter: " Og vil man for eksempel have gode råd til, hvordan man kan holde sin have uden at bruge gift, kan man hente en pixibog på Danske Vandværkers hjemmeside, danskevv.dk. Den er fyldt med gode tips og tricks, som skal få danskerne til at opgive brugen af kemiske stoffer i deres haver".

Kontakt meget gerne vandværket for nærmere information.
Formand Erik Press mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. tlf: 51346998
Maemosens vandværk amba

07. juli 2019:

Analyserapport - 01.07.2019

01. juli 2019:

Referat fra generalforsamling i Maemosens Vandværk amba mandag den 24. juni 2019

03. juni 2019:

På grund af ledningsbrud lukkes der for vandet den 4. juni 2019 mellem kl. 08 og 10 eller længst indtil bruddet er repareret.
Lukningen omfatter Sludestrand 1 - 17 og 4a - 36 samt alle på Granvænget, Strandstien og Strandalleen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

22. maj 2019:

I henhold til vedtægternes paragraf 8 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Maemosens Vandværk amba

Mandag d. 24 juni 2019 kl. 19,30
Generalforsamlingen afholdes hos Steffen Kildegaard, Hagenborgvej 3, Slude Strand

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Formand aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Fastlæggelse af indskud for kommende år.
5. Fastlæggelse af gebyr for manglende aflæsning, lukke og åbne for vand
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:

Erik Press - modtager gerne genvalg
Steffen Kildegaard - modtager gerne genvalg
Svend Aage Bilde - modtager gerne genvalg

7. valg af supplant:
Nuværende Gunnar Pedersen modtager gerne genvalg

8. Valg af ekstern revision Nuværende EY
9. Indkomne forslag
10. Evt

På bestyrelses vegne
Erik Press
Formand
51346998
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

05. december 2018:

Til forbrugerne i Maemosens Vandværk:

Har du husket at aflæse din vandmåler, hvilket skal ske inden 31.12.2018. Målingen bedes indberettet elektronisk til den adresse der står på tidligere udsendte aflæsningskort.

Vinteren og frosten står også for døren. Så derfor er det vigtigt at din aflæser brønd er frostsikret.
Der hvor originalt låg er monteret over måler er den sikret med den flamingo der er under låg. Er der f.eks jernrist over i en indkørsel er den ikke frostsikret.

Ifølge regulativ for Maemosens Vandværk udarbejdet efter normalregulativ for almene vandforsyninger 2014 og godkendt af Nyborg Kommune §9.9 er ejer erstatningspligtig over for vandforsyning hvis afregningsmåler er bortkommet eller er blevet beskadiget, f.eks ved vold, brand, frost m.m.

Ejer og bruger må tåle de ulemper, der er forbundet med vandtilførslen afbrydes ved udskiftning af måler.
Så tjek om din måler er frostsikret, og spar dig selv for en evt omkostning.

Med hilsen
Maemosens Vandværk
Bestyrelsen

Analyserapport - 29. november 2018

27. november 2018:

Årsrapport 2017/18

Revisionsprotokollat af 15. maj 2018 til årsregnskabet for 2017/18

17. oktober 2018:

Analyserapport - 02. oktober 2018

13. august 2018:

Driftsforstyrrelserne er løst. Normal drift igen.

06. august 2018

Servicemeddelelse Mamoesens Vandværk.
Vi er i øjeblikket ude for nogle driftsforstyrrelser grunden teknik der driller.
Endvidere er der nogle rør der skal skiftes.
Vi arbejder på sagen og beklager hvis der er afbræk i vandforsyninger

Erik Press
Formand

7. juli 2018:

Referat fra generalforsamling i Maemosens Vandværk amba mandag den 25. juni 2018

 

Tårup Strand den 30.05.18

I henhold til vedtægternes paragraf 8 indkaldes herved til ordinær Generalforsamling i Maemosens Vandværk amba.
Mandag d. 25. juni 2018 kl. 19:30
Generalforsamlingen afholdes hos Steffen Kildegaard, Hagenborgvej 3, 5871 Frørup.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Fastsættelse af indskud for kommende år. (bestyrelsen foreslår uændret)
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer- på valg er:
  Karlo Madsen (ønsker ikke genvalg)
  Adam Habary
 6. Valg af suppleant
 7. Valg af ekstern revisor
 8. Indkomne forslag**
 9. Eventuelt
  ** Indkomne skriftlige forslag skal være formanden i hænde senest d. 17. juni på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Formand Erik Press
5134 6998

Serviceinfo: Vandproblem : Østfyns VVVS og Energi

14. marts 2018

Analyserapport - 7. marts 2018

22. februar 2018

Analyserapport - 2  09. februar 2018

20. februar 2018:

Maemosens Vandværk
Lukket for vand kl. 10-13 onsdag den 21. februar 2018

Grunden udskiftning af elinstallationer i vandværket vil der være afbrydelser i vandforsyningen.
Det skulle være sidste trin i renoveringen af vandværket, så forhåbentlig ikke flere afbrydelser.

 

Analyserapport 09. februar 2018

Rød markering ved kimtal ved 22 gr 79 hvor max er 50 skyldes renovering af
rørsystem, og forventes normal ved næste prøve om en mdr. i samråd med Nyborg Kommune.

Bestyrelsen

12. januar 2018:

Analyserapport 02. januar 2018

Bemærkning fra bestyrelsen:

Der er et kedelig punkt under mikrobiologi, kimtal ved 22 C her er tallet langt over hvad det skal være. Vi var forberedt på dette grunden at vi har udskiftet pumper i vandværket.
Vi har snakket med Nyborg Kommune om det, og blevet enige om, at vi tager ny prøve om en mdr. Der er ikke noget farligt i det.

 

30. oktober 2017:

Renovering af Maemosens vandværk

Torsdag d. 2. november begynder Maemosens Vandværk en gennemgribende
renovering af instalationer i vandværket samt nye pumper. Renoveringen skyldes
at bestyrelsen vil sikre at vandværket kan leve op til fremtidens kvalitetskrav der idag
stilles til vandforsyninger.

Renoveringen betyder desværre også, at der under renoveringen kan opstå små
uregelmæssigheder i vandforsyningen.

Vi beklager for de gener der evt. opstår, men håndværkerne har lovet at de arbejder
hurtigt, så alt kan blive normalt igen.

Bestyrelsen.

1. november 2017:

Analyserapport 20. oktober 2017

05. september 2017:

Referat af ordinær generalforsamling den 26‐06 2017

Analyserapport 27. juli 2017

28. juni 2017:

Referat af ordinær generalforsamling den 26‐06 2017 er under udarbejdelse

29. maj 2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Maemosens Vandværk amba den 26. juni 2017

Årsrapport for 2016/17

30. januar 2017

Analyserapport 18. januar 2017

13. december 2016

Tilrettet Årsrapport 2015-16

Analyserapport 07. december 2016

31. oktober 2016

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 23. oktober 2016

03. 0ktober 2016

Tårup Strand 3.oktober 2016

I henhold til vedtægternes §8 indkaldes herved til ekstra generalforsamling i Maemosens vandværk amba.
Søndag den 23.10.2016 kl. 15.00
Generalforsamlingen afholdes hos: Steffen Kildegaard, Hagenborgvej 3, 5871 Frørup.

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
3. Budget for det kommende år fremlægges.
4. Valg af ekstern revisor
5. Indkomne forslag*
6. Eventuelt.

*§ 8 Ændres således Alle indkaldelser til generalforsamlinger sker med brev til hver andelshaver. Udgår
Erstattes med : Alle indkaldelser til generalforsamlinger sker ved offentliggørelse i lokale medier

*§10 Ændres således: Samtidig med indkaldelsen til denne generalforsamling medsendes regnskab og budget med bilag. Udgår
Erstattes med: Med indkaldelsen til generalforsamling offentliggøres regnskab og budget med bilag.

Formand: Erik Helvad.
Tlf. 65371898

Hent og udskriv dagsorden

29. september 2016

2015-16 Årsrapport Maemosens Vandværk

Analyserapport 26. september 2016

Afgang Vandværk

12. juli 2016

Referat af Ordinær Generalforsamling den 27. juni 2016

Generalforsamling den 27. juni 2016

Dagsorden

18. februar 2016

Analyserapport 18. februar 2016

Afgang vandværk

04. december 2015

Analyserapport 04. december 2015

Afgang vandværk

04. november 2015

Analyserapport 04. november 2015

02. september 2015

Analyserapport 02. september 2015

03. marts 2015: 

Analyserapport 03. marts 2015

22. december 2014:

Analyserapport 08. december 2014 

De seneste prøveresultater fra en udvidet test. Der er også taget analyser for sprøjtegifte mm. Alle værdier ligger indenfor grænseværdierne.

12. september 2014

Maemosens Vandværk
Ophævelse af kogeanbefaling
Vandet må atter bruges

Resultater af de seneste vandprøver, udtaget mandag den 8. september 2014, foreligger nu. Prøverne viser, at årsagen til forureningen er indtrængen i rentvandsbeholderen. Den øvrige del af vandværket er ikke forurenet.

Da vandet nu ledes uden om rentvandsbeholderen, har Nyborg Kommune i samråd med Sundhedsstyrelsen vurderet, at brug af vandet er uden sundhedsmæssig risiko. Vandet må derfor atter anvendes uden forudgående kogning.

Vi anbefaler at den enkelte husstand gennemskyller eget ledningsnet og installationer (herunder varmtvandsinstallationer) for at fjerne den sidste del af forureningen.

Da rentvandsbeholderen ikke anvendes, kan det betyde, at vandtrykket i perioder ikke er helt stabilt.

Når rentvandsbeholderen er inspiceret og repareret, vil der blive udtaget nye prøver for at se, om beholderen er ren.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til bestyrelsen for Maemosens Vandværk.


Prøveresultater fra mandag den 8. september 2014:

Analyserapport - uden rentvandstank
Analyserapport - efter skylning

Til afhjælpning af tankproblemet har der den 12. september 2014 været inspektion af tanken og rengøring, der tages nye prøver af vandet efter rentvandstanken mandag den 15. september 2014.

Generalforsamling den 16. juni 2014

Referat fra generalforsamlingen

Analyserapport pr. 06. juni 2014

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Tårup Portalen
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Tårup Portalen, og få nyhederne fra Tårupområdet direkte i din mailpostkasse - klik på Nyhedsbrev

 

{modal images/portalen/maemosen/vandvaerk/generelt/X2146372.jpg|Title=Maemosens Vandværk}

Maemosens Vandværk

{/modal}

Læs mere om Maemosens Vandværk

Vedtægter for Maemosens Vandværk

Sådan læses en vandanalyse

Tjek din vandkvalitet - Vandprøver fra Maemosen Vandværk

Danske boringer - Maemosen

Vandets hårdhed - Maemosen

- og om vand i øvrigt

Viden om grundvand

Spar vand - spar penge

Vandets vej

{modal images/portalen/maemosen/vandvaerk/generelt/_X146377.jpg|Title=Maemosens Vandværk}

Maemosens Vandværk

{/modal}

Asfaltarbejde i Tårup

12. august 2022: Vi udfører asfaltarbejde på Tårup Byvej 15/8 i tidsrummet 7:00 til 16:00. Vi...
Læs mere

”Alles Bænk”

12. august 2022: Om aftenen i maj 2010 sad der 2 Hejrer i Brandgadens højeste træ – et lærketræ i...
Læs mere

Kære alle vandreglade

12. august 2022 Kære alle vandreglade. Vi er mange der har haft meget glæde af vores onsdags...
Læs mere

Gudstjeneste med guitarist og bassist - i Tårup Kirke

Gudstjeneste i Tårup Kirke Torsdag den 25. august 2022 kl. 19:30 Denne hverdagsaften er der en...
Læs mere

Sæson 2022-2023 i Tårup Foredragsforening

Tårup Foredragsforening er nu klar med deres nye sæsonprogram, med fire forskellige og spændende...
Læs mere

Sæson 2022-2023 i Seniorklubben

5. august 2022: Tårup-Frørup Seniorklub har netop husstandsomdelt deres nye sæsnonprogram for den...
Læs mere

Tilflyttere i Brandgaden

3. august 2022: Birthe Ehlers og Per Larsen flyttede til Brandgaden 9 for snart længe siden - men...
Læs mere

Nyt galleri, undervisningssted og værksted

Den 10. juli 2022: Sikke en åbning af Stines nye galleri, undervisningssted og værksted. Mere end...
Læs mere

Den gamle brugs

7. juli 2022: Nedrivingen af Tårup gamle brugsforening er nu påbegyndt ved Odense Nedbrydning APS....
Læs mere

landsbyraad dagsorden