Tårupportalen

Følg Tårupportalen på din SmartPhone:

Start din browser og skriv taarupportalen.dk i adressefeltet

Tryk på de tre små blå linjer øverst til venstre på din SmartPhone og  menuen åbnes.

Vælg herefter hvad du vil se...

Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Velkommen til Tårup

- og et aktivt landsbyliv på Østfyn

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

06. juni 2016

Mandag aften var der borgermøde om lokalplansbestemmelser i Frørup. Der skal udarbejdes en ny lokalplan der omfatter de tidligere lokalplaner i Frørup og Nyborg Kommune har i denne forbindelse ønsket at høre Frørupborgernes synspunkter hertil. Nyborg Kommune ønsker at forny processen omkring lokalplaner ved at inddrage borgerne inden oplægget til en lokalplan udarbejdes.

Udover de godt 70 fremmødte Frørupborgere, var et næsten fuldtallig trafik og miljøudvalg, direktøren og to embedsmænd fra forvaltningen deltagere i mødet.

Formand for udvalget Per Jespersen - der selv har boet hele sit liv i Frørup - styrede forsamlingen gennem borgermødet på bedste vis og med et vist lokal humoristisk og farverigt islæt.

Nyborg Kommunes debatoplæg til borgermødet kan hentes her 

Borgermøde i Frørup

Borgermødet havde tre elementer: Oplæg om baggrund og indhold i arbejdet med en ny lokalplan - Debat ved bordene om indspark til den kommende lokalplan - Opsamling i fællesskab.

Borgermøde i Frørup

Anne Nissen fra Teknik og Miljø fortæller om baggrund og indhold i arbejdet med en lokalplan.

Borgermøde i Frørup

Efter en livlig debat ved bordene, var der fælles opsamling af ideer og input til udarbejdelsen af lokalplanen. Det engagerede publikum leverede da også ideer, kommentarer, spørgsmål og små hjertesuk, som kommunens folk kunne tage med sig hjem, til deres videre arbejde med oplægget til lokalplanen.

Opsamlingen afspejlede da også forskellige synsvinkler på, hvordan Frørup fortsat kan gøres til et godt sted at bosætte sig. Skal det f.eks. være en lokalplan, der giver frie rammer for, hvad man kan gøre med det fysiske udtryk af ens ejendom? Eller skal lokalplanen være en mere restriktiv, der fremmer og værner om det gamle og fine landsbymiljø i Frørup?

Det videre forløb er en 8 ugers høringsperiode, når oplægget til lokalplanen fremlægges. Her har Frørupborgerne igen en mulighed for at give deres besyv med, inden der træffes beslutning. Den nye lokalplan skal afløse de 11 eksisterende lokalplaner, der er for Frørup.

Borgermødet i Frørup er et godt initiativ fra Nyborg Kommune, som giver borgerne mulighed for at være med fra starten i forhold, der drejer sig om deres egen by. 

© foto & tekst Steen Jensen Tårup portalen

Vild med Tårup

SIDSTE NYT

Turen omkring Skellerup

Onsdag den 23. juni havde Birgit planlagt en tur i Skellerups omegn. Birgit og hendes hund havde...
Læs mere

Sct. Hans på Frørupgaard

23. juni 2021: Mægtig hyggeligt Sankt Hans aften på Frørupgaard, hvor vejret var perfekt til bål....
Læs mere

Susanne Hintz takker af som formand for Tårup Forsamlingshus

Ved generalforsamlingen har Susanne Hintz ikke ønsket at genopstille til bestyrelsen for Tårup...
Læs mere

Video - Festlig dag i Tårup 2021

Morten Fischer Mortensen har lavet en lille fin video om vores festlige dag i Tårup den 20. juni...
Læs mere

Besøg fra Kassebølle

22. juni 2021: 8.-9. klasse fra Kassebølle Friskole er i øjeblikket på en tredages tur til Tårup....
Læs mere

En rigtig dejlig dag i Tårup

Søndag den 20. juni var alle sejl sat til, for at vi skulle have en dejlig og festlig dag i Tårup....
Læs mere

En lidt længere tur

Onsdagsgåturen den 23. juni Vi mødes ved Grill Hytten kl. 09.00 og kører sammen til Skellerup....
Læs mere

Tårup Vandværk - Måleraflæsning

Tårup Vandværk informerer: Vi foretager inspektion af målerbrønde lørdag formiddag den 19/6. Du...
Læs mere

Steder i Tårup og Frørup