Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Den 1. november 2023:

Møde om hvordan vi kommer videre

Tiden efter Tårupportalen, hvordan kommer vi videre?
Landsbyrådet havde indbudt til møde d. 1. november kl. 17-18 i Tårup Forsamlingshus.

Der var mødt 14 gode Tårup-borgere op. Det blev diskuteret, om Frørup kunne være interesseret i at deltage i udvikling af en afløser for Tårupportalen, men da der ikke var mødt nogen op fra Frørup, kunne vi ikke få dette afklaret på mødet. Hvis der er interesse for at deltage fra Frørup, må de kontakte os.

Tårupportalen indeholder et væld af informationer. Det blev diskuteret, hvilke af disse det ville være vigtigt at få etableret som de første og så få mulighed for at udvide på længere sigt. Her var der bred enighed om, at vi skal satse på hurtigt at få lavet en kalenderfunktion, dvs. en hjemmeside hvor man kan slå op hvornår og hvor arrangementer foregår, og et nyhedsbrev der bliver mailet rundt én gang om ugen. Der blev også udtrykt interesse for på længere sigt at fortsætte med at lave portrætter, f.eks. af nytilflyttede, og skrive andre artikler eller rapporter.

Hidtil har Tårupportalen været drevet økonomisk ved hjælp af private midler og sponsorater fra lokale virksomheder, foruden Steens egen kæmpestore indsats. Vi diskuterede, hvordan økonomien kan se ud i fremtiden. Rent ansvarsmæssigt må den nye internet-løsning være forankret i Tårup Landsbyråd, der kan søge midler til etablering og drift. Der kan fortsat søges lokale sponsorater, men det står også klart, at det vil blive nødvendigt med en del frivilligt – og ulønnet – arbejde både i etablerings- og driftsfasen. I sidste ende vil økonomien afhænge af, hvilke funktionaliteter der ønskes i afløseren for Tårupportalen.

For at komme videre i processen nedsatte vi en redaktionsgruppe, som skal arbejde med en fremtidig model for en afløser for Tårupportalen. Følgende blev valgt: Anne Kirstine (repræsentant for Landsbyrådet), Tove (repræsentant for Forsamlingshuset), Jørn, Arne, Marianne og Crispin.

Steen gennemgik en række punkter, som han mente ville være hensigtsmæssige at få afklaret i forbindelse med at skabe en afløser til Tårupportalen. Disse kan fungere som dagsorden til redaktionsgruppens første møde, som finder sted onsdag den 8. november kl.14:00-16:30 i Crispins studio.
Steen vil medvirke som konsulent for redaktionsgruppen i den indledende fase og stiller erfaringerne fra driften af Tårupportalen til rådighed for redaktionsgruppens arbejde. 

Andre, som kunne have lyst til at bidrage til redaktionsgruppens arbejde, er også velkomne.

Referat Marianne Ewertz Kvistgaard

 © foto Steen Jensen

 

Sidste nyt

Nyborg Motetkor i Tårup Kirke

Den 3. december 2023: Nyborg Motetkor gav en smuk og stemningsfuld koncert i Tårup Kirke Mange var...
Læs mere

Forslag til Planstrategi 2023

Den 4 december 2023: Tårup Landsbyråd har modtaget mail fra Bitten Jakobsen, byplanlægger: Nyborg...
Læs mere

Tårup Landsbybibliotek lukker – midlertidigt

Den 4. december 2023: Beredskab Fyn har afholdt brandsyn i Forsamlingshuset og har givet et påbud...
Læs mere

Julehilsen fra præstegården

Den 3. december 2023: Tårupportalen viderebringer hermed en musikalsk julehilsen med Elisabeth og...
Læs mere

Julemanden kom til Tårup

3. december 2023: Julemanden og hans hjælpere var på besøg i Tårup. Der var rigtig god tilslutning...
Læs mere

Juletræstænding i Tårup

Den 1. december 2023: I Taarup Kirke havde vi en hyggelig Juletræstænding med andagt og sange fra...
Læs mere

Johannes Larsen Museet fik besøg fra Tårup

Søndag den 26. november 2023 havde Birgitte Cordes arrangeret en tur til Johannes Larsen Museet....
Læs mere

Om Mads Hansen i Seniorklubben

Den 23. november 2023: Tårup-Frørup Seniorklub havde torsdag eftermiddag inviteret til foredrag og...
Læs mere

Flere nyheder fra Tårup