Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Velkommen til Tårup

- og et aktivt landsbyliv på Østfyn

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Grøn landsby

Møde i Skulkendrup mølle d. 17. maj vedr. grøn omstilling

Arrangeret af Nyborg kommune.

Oplæg v/Mogens Michael Møller, Fagchef Bæredygtig Udvikling,
Jimmy Jørgensen, Varmechef. Nyborg Fjernvarme forsyning NFS
Per Jürgensen, varmeplanlægger Nyborg Kommune

Læs det vedlagte oplæg fra Nyborg kommune:
“Landsbyerne som frontløbere i den grønne omstilling”

Grøn landsby - Frørup
Repræsentanter fra de forskellige landsbyråd i Nyborg kommune var tilstede.

Fra Frørup Landsbyråd deltog Jannik Pakula og Anne Pedersen i mødet.

Kort referat fra mødet, samt tilføjet Frørup Landsbyråds konklusion.

Mødet handlede om to mulige tiltag til grøn omstilling:

-Grøn Landsby hvor Landsbyerne kan være frontløbere i den grønne omstilling.
Investeringskoncept for mindre landsbybaserede solcelleanlæg. “En andels-tanke”
Den grønne strøm fra solpanelerne lægges direkte ud på nettet. Så der er altså ingen billig strøm til byen.
Ideén bliver skudt ned til mødet, da de husstande, som har solpaneler næsten ingen fortjeneste har på deres anlæg pga. afgifter til staten.
Tanken med solpaneler er meget fin, såfremt man har ekstra penge og vil gøre noget godt for miljøet.
Frørup Landsbyråd ikke mulighed for at løfte et sådan projekt. Frørup Landsbyrådet foreslår at feks. landmænd kan udleje deres tagflader på lader, så man kan undgå at lægge solpanelerne på jorden. Det er en god idé at fordele solpanelerne, så elnettet ikke belastes et sted. I øjeblikket kan el-nettet i Frørup slet ikke bære et sådan samlet solpanelsystem.

-En grøn kollektiv ejet varmeforsyning for hver landsby hvor teknik er driftet af NFS
Det vil kræve en stor lokal opbakning og tilslutning, derudover er etableringsomkostningerne ved sådan et anlæg ret store. Se budget i oplæg.
Hele projektet skal stables på benene af frivillige kræfter blandt beboerne i Frørup, med mulighed for sparring fra Nyborg kommune.
Etablering ca. 3-4 år. Landsbyrådet i Frørup mener, at projektet er urealistisk. Landsbyrådet kan ikke løfte sådan et projekt ved hjælp af frivillig indsats.

Nyborg Fjernvarme forsyning var med til mødet.
Med sig havde NFS en case fra Skellerup, hvor beboerne selv havde indsamlet underskrifter for at blive koblet på fjernvarmen i Ullerslev
Skellerup er nu med i den kommende udvidelse til fjernvarmen. Fjernvarme er miljøvenligt, den har lavere etableringsomkostninger, og den er billigere i forhold til andre alternativer. NFS fortæller at de har overskudsvarme i systemet, og at de forventer yderligere overskudsvarme. Så er spørgsmålet blot hvorfor man ikke udvider til flere landsbyer i Nyborg kommune? NFS siger, at der er nogle regler, som står i vejen. Men hvem ved, hvad der sker i den kommende tid. Måske vælger regeringen og Nyborg kommune at ændre i disse regler, så udrulningen af fjernvarme kan ske i et hurtigere tempo.
En anden årsag til at fjernvarmen ikke udvides, er at den IKKE må blive dyrere for borgerne i Nyborg!? NFS er et selvejet firma, dog ikke mere privat end at kommunen kan blande sig. Vi herude på landet ønsker os en mere solidarisk varmepolitik i Nyborg kommune. Hvis NFS hævede prisen en anelse i Nyborg for fjernvarmen (nu hvor de har haft billig varme i så mange år) og med en lidt højere tilslutningspris for hver enkelt husstand herude på landet, så kunne flere landsbyer måske komme på nettet. Det må være en fordel at kunne styre varmeforsyningen fra et centralt sted. Istedet for, at vi alle her ude på landet skal skifte fra oliefyr til gasfyr til pillefyr og nu til varmepumper, hver gang den vinden blæser en ny vej. Det er et kæmpe ressourcespil og en stor økonomisk belastning for hver enkelt husstand. Vi ved god, at det ikke bliver muligt, at alle i Nyborg kommune kan komme på fjernvarmenettet. Men vi ved at fjernvarmen kommer til Ørbæk i 2024-26. I Landsbyrådet vil vi arbejde hen imod at få fjernvarmen til Frørup. Udsigten til mulig fjernvarme i Frørup kan være lang måske 6-8 år? Landsbyrådet vil producere en brochure med info om fjernvarme, som vil blive husstandsomdelt i Frørup i løbet af sommeren. Samtidig udfører vi en underskriftsindsamling for at få fjernvarmen til Frørup.

Frørup landsbyråd

 

Asfaltarbejde i Tårup

12. august 2022: Vi udfører asfaltarbejde på Tårup Byvej 15/8 i tidsrummet 7:00 til 16:00. Vi...
Læs mere

”Alles Bænk”

12. august 2022: Om aftenen i maj 2010 sad der 2 Hejrer i Brandgadens højeste træ – et lærketræ i...
Læs mere

Kære alle vandreglade

12. august 2022 Kære alle vandreglade. Vi er mange der har haft meget glæde af vores onsdags...
Læs mere

Gudstjeneste med guitarist og bassist - i Tårup Kirke

Gudstjeneste i Tårup Kirke Torsdag den 25. august 2022 kl. 19:30 Denne hverdagsaften er der en...
Læs mere

Sæson 2022-2023 i Tårup Foredragsforening

Tårup Foredragsforening er nu klar med deres nye sæsonprogram, med fire forskellige og spændende...
Læs mere

Sæson 2022-2023 i Seniorklubben

5. august 2022: Tårup-Frørup Seniorklub har netop husstandsomdelt deres nye sæsnonprogram for den...
Læs mere

Tilflyttere i Brandgaden

3. august 2022: Birthe Ehlers og Per Larsen flyttede til Brandgaden 9 for snart længe siden - men...
Læs mere

Nyt galleri, undervisningssted og værksted

Den 10. juli 2022: Sikke en åbning af Stines nye galleri, undervisningssted og værksted. Mere end...
Læs mere

Den gamle brugs

7. juli 2022: Nedrivingen af Tårup gamle brugsforening er nu påbegyndt ved Odense Nedbrydning APS....
Læs mere

landsbyraad dagsorden