Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Velkommen til Tårup

- og et aktivt landsbyliv på Østfyn

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Følg byggeriet af Tårup Vandværk og læs i øvrigt mere om Tårup Vandværk

Byggeriet netop nu:

23. juni 2015:

Tårup Vandværk informerer

Så er der rent vand i det ny vandværk og det er klar til brug. 

Det nye vandværk tilsluttes derfor ledningsnettet torsdag aften.
Der må derfor regnes med uregelmæssigheder i forsyningen torsdag den 25.6. fra kl. 20:00 og 3 – 4 timer frem til kl. 24:00.

Bestyrelsen har fået lavet en udvidet prøve af vandet fra det ny vandværk for at være sikker på at det var godt og rent.

Se analyserapporten her

Venlig hilsen

For Tårup Vandværks bestyrelse
Henry Jørgensen

Sådan læses en vandanalyse

 

 

21. juni 2015{modal images/portalen/vandvaerket/2015/X14.jpg|Title=Tårup Vandværk bygger nyt...}

Tårup ny vandværk

{/modal} 17. februar - stilladset er fjernet:{modal images/portalen/vandvaerket/2015/DSCF3422w.jpg|Title=Tårup Vandværk bygger nyt...}

Stilladset er fjernet 

{/modal}

5. februar 2015 - tagsten er lagt på {modal images/portalen/vandvaerket/2015/DSCF3317.jpg|Title=Tårup Vandværk bygger nyt...}

Tårup Vandværk

{/modal}31. januar 2015 - gavlene er muret op og tagsten lagt op{modal images/portalen/vandvaerket/2015/DSCF3241.jpg|Title=Tårup Vandværk bygger nyt...}

Tårup vandværk

{/modal}23. januar 2015 er der rejsegilde på byggeriet af det nye vandværk{modal images/portalen/vandvaerket/2015/rejsegilde/rejsegilde1.jpg|Title=Tårup Vandværk bygger nyt...}

Rejsegilde

{/modal}13. januar 2015 - snevejret gør det ikke nemmere{modal images/portalen/vandvaerket/2015/DSCF3006.jpg|Title=Tårup Vandværk bygger nyt...}

Tårup Vandværk

{/modal}20. december 2014 {modal images/portalen/vandvaerket/2014/DSCF2965.jpg|Title=Tårup Vandværk bygger nyt...}

Tårup Vandværk{/modal}18. december 2014 {modal images/portalen/vandvaerket/2014/DSCF2964.jpg|Title=Tårup Vandværk bygger nyt...}

Tårup Vandværk{/modal}13. december 2014 {modal images/portalen/vandvaerket/2014/DSCF2924.jpg|Title=Tårup Vandværk bygger nyt...}

Tårup Vandværk bygger nyt...

{/modal}08. december 2014{modal images/portalen/vandvaerket/2014/DSCF2909.jpg|Title=Der bygges}

Tårup Vandværk

{/modal} 11. november 2014

film {modal http://youtube.com/embed/yh3ajG0N05g|width=1200|height=800|title=Der støbes}Der støbes{/modal}

03. november 2014{modal images/portalen/vandvaerket/2014/DSCF2556.jpg|Title=Der graves...}

Der graves...

{/modal}31. oktober 2014

Grunden til det nye vandværk sættes af{modal images/portalen/vandvaerket/2014/DSCF2553.jpg|Title=Grunden sættes af...}

Grunden sættes af

{/modal}07. oktober 2014Forberedelser til byggeriet ...

{modal images/portalen/vandvaerket/2014/X146978.jpg|Title=Forberedelser til byggeriet ...}

Forberedelser til byggeriet ...

{/modal}18. september 2014

Placeringen af området foran vandværket er sat af (pælene skimtes bag det nye hegn)

{modal images/portalen/vandvaerket/2014/X1146802.jpg|Title=Placeringen af området foran vandværket er sat af - skimtes bag hegnet}

Placeringen af området foran vandværket er sat af - skimtes bag hegnet

{/modal}{modal images/portalen/vandvaerket/2014/X146811.jpg|Title=Placeringen af området foran vandværket er sat af - skimtes bag hegnet}Placeringen af området foran vandværket er sat af - skimtes bag hegnet

{/modal}8. september 2014

Nyborg Kommune arbejder med at lede regnvandet fra Tårup Byvej væk fra den nye vandværksgrund.{modal images/portalen/vandvaerket/2014/DSCF1384.jpg|Title=Nyborg Kommune leder regnvandet fra Tårup Byvej væk fra den nye vandværksgrund}

Nyborg Kommune leder regnvandet fra Tårup Byvej væk fra den nye vandværksgrund

{/modal}4. september 2014

Tårup Vandværks bestyrelse havde indkaldt til orienteringsmøde den 4. september kl. 19:30 i Tårup Forsamlingshus, om bygningen af det nye vandværk.

Tårup Portalen fik følgende indtryk af mødet:

Formand Peter Kildemand Larsen indledte med at fastslå, at det var et orienteringsmøde og at der ikke kunne træffes beslutninger under mødet. Herefter gav formanden en orientering om forløbet indtil nu, hvor der også var lejlighed til at stille spørgsmål.

{modal images/portalen/vandvaerket/2014/DSCF1299.jpg|Title=Tårup Vandværk holder orienteringsmøde}

Orienteringsmøde

{/modal}

Baggrunden for at vandværket skal fornyes:
Det gamle vandværk, der er fra 1947, er utæt og slidt. Det har åbne kar, som ikke almindeligvis anvendes længere. Formanden orienterede om dette på sidste generalforsamling under eventuelt.
Vandværkets bestyrelse var på besøg på Danfoss og kom under besøget i kontakt med folk fra Nordenhuse Vandværk. Nordenhuse Vandværk skal lukkes og tilbød at Tårup Vandværk kunne købe deres inventar billigt. Bestyrelsen besluttede med det samme at købe vandværksinventaret. Bestyrelsen ønskede ikke på forespørgsel at oplyse prisen på inventaret fra Nordenhuse Vandværk.

Tårup Vandværk har to boringer, der giver hver 10 m3 vand i timen. Der er vand nok i boringerne og af en god kvalitet.

Forløbet indtil nu:
Vandværket har købt godt 2000 m2 jord af Erik Nielsen.

Hegnet er flyttet ud i skel.

Arkitekt Jørgen Dolmer hyres til at tegne byggeriet og til at sørge for de forskellige byggetilladelser.

De nærmeste naboer til vandværket er meget kede af den måde det nye hegn er etableret mod Tårup Byvej, og ønsker dette ændret. Naboerne mener, at det fine landsbymiljø ved starten af Tårup Byvej, har ændret karakter til et industriområde p.g.a. det nye hegn. Naboerne mener ligeledes at Tårup vandværk også må være med til at værne om Tårups landsbymiljø.
Formanden medgav, at der kun er krav om at indhegne boringer og det åbne slambassin, og at dette allerede var indhegnet tidligere. Det betyder, at den nye hegning egentlig var helt unødvendig.

Nyborg Kommune har foreslået, at der etableres en ringforbindelse mellem Tårup og Maemosens vandværk.

Økonomi:
Bestyrelsen har ikke udarbejdet et anlægsbyggeri for etableringen af det nye vandværk og kan ikke oplyse en samlet pris på byggeriet. Bestyrelsen forventer et udgiftsniveau på omkring 1.2 mil. kr. måske mere.

Byggeriet tænkes opført af lokale håndværkere.

Bestyrelsen forventer ikke at prisen på vand til forbrugerne stiger p.g.a. byggeriet.

Bestyrelsen oplyser på forespørgsel, at Nyborg Kommune ikke forlanger et budget for vandværkets drift, ej heller et anlægsbudget for byggeriet når taksterne holdes i ro.

Afslutning:
Formanden foreslår at vandværksgrunden kan beplantes med frugttræer og -buske og at vandværket fremover kunne holde en årlig frugtdag, hvor man kunne plukke frugt.

Byggetilladelsen var ikke givet endnu, men forventes i løbet af 14 dage, hvorefter byggeriet sættes i gang.

{modal images/portalen/vandvaerket/2014/CIMG0389.jpg|Title=Tårup Vandværk holder orienteringsmøde}

Orienteringsmøde

{/modal}15. juli 2014

Landzonetilladelse i høring 

Planloven kapitel 7, §35 
Lokalplan 1.1 for Tårup By

Placering af den nye bygning på grunden

Landzonetilladelse

Facadetegninger:

{modal images/portalen/vandvaerket/2014/tv02.jpg|Tårup Vandværk Facadetegninger - ny bygning}

Tårup Vandværk Facadetegninger

{/modal}04. juli 2014

Se Arkitekt Dolmers grafiske fremstilling af Tårup ny Vandværk:{modal images/portalen/vandvaerket/2014/img151.jpg|Title=Skitse til Tårup ny vandværk}

Skitse - Tårup Vandværk

{/modal}{modal images/portalen/vandvaerket/2014/img152.jpg|Title=Skitse til Tårup ny Vandværk}

Skitse - Tårup Vandværk

{/modal} 02. juli 2014  

fa. Pithegn opsætter hegn omkring vandværksgrunden...

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 21 b, jf. § 64 c

{modal images/portalen/vandvaerket/2014/xDSCF0272.jpg|Title=Et hegn er sat op ...}

Nyt hegn omkring vandværksgrunden er sat op

{/modal}{modal images/portalen/vandvaerket/2014/xDSCF0270.jpg|Title=Et hegn er sat op...}

Nyt hegn omkring vandværksgrunden er sat op 

{/modal}{modal images/portalen/vandvaerket/2014/X145027.jpg|Title=Pit Hegn sætter hegn op}

X145027

{/modal} 30. juni 2014
Der tages jordbundsprøver. {modal images/portalen/vandvaerket/2014/_X145018.jpg|Title=Der tages jordbundsprøver}

Der tages jordprøver

{/modal} 09. juni 2014
Grunden ryddes og der gøres klar til at etablere nyt hegn.

{modal images/portalen/vandvaerket/2014/X144732.jpg|Title=Grunden ryddes}

Grunden ryddes

{/modal}25. april 2014

Planeringen af den nye og udvidede vandværksgrund op mod Tårup Byvej er udført.

{modal images/portalen/vandvaerket/2014/yX144153.jpg|Title=Tilkørselsforholdene til byggeriet er etableret}

Tårup Vandværk

{/modal}12. marts 2014

Landmåleren på arbejde...

{modal images/portalen/vandvaerket/ySJW3805.jpg|Title=Landmåleren på arbejde}

Tårup Vandværk - landmåler på arbejde

{/modal}26. februar 2014

På generalforsamlingen informerer vandværksbestyrelsen om byggeri af et nyt vandværk under dagsordenspunktet Eventuelt 

Tårup Vandværk

En velbesøgt - udover det vanlige - generalforsamling i Tårup Vandværk er overstået.

- Vandværket leverer rigtig godt vand og der er nok af det.
- Økonomien er god og der er også penge på bogen.
- Der var genvalg til bestyrelsesmedlemmer på valg, suppleanter og revisorer.

Penge på bogen bliver der også god brug for i det kommende år, fordi det gamle vandværk er udslidt og trænger til en afløser.

Vandværksbestyrelsen arbejder derfor med bygningen af et nyt vandværk i 2014.

Gudstjeneste med guitarist og bassist - i Tårup Kirke

Gudstjeneste i Tårup Kirke Torsdag den 25. august 2022 kl. 19:30 Denne hverdagsaften er der en...
Læs mere

Sæson 2022-2023 i Tårup Foredragsforening

Tårup Foredragsforening er nu klar med deres nye sæsonprogram, med fire forskellige og spændende...
Læs mere

Sæson 2022-2023 i Seniorklubben

5. august 2022: Tårup-Frørup Seniorklub har netop husstandsomdelt deres nye sæsnonprogram for den...
Læs mere

Tilflyttere i Brandgaden

3. august 2022: Birthe Ehlers og Per Larsen flyttede til Brandgaden 9 for snart længe siden - men...
Læs mere

Nyt galleri, undervisningssted og værksted

Den 10. juli 2022: Sikke en åbning af Stines nye galleri, undervisningssted og værksted. Mere end...
Læs mere

Den gamle brugs

7. juli 2022: Nedrivingen af Tårup gamle brugsforening er nu påbegyndt ved Odense Nedbrydning APS....
Læs mere

Tårup som grøn landsby

Vil du være med til at afdække mulighederne? Der har som tidligere annonceret her på Tårupportalen...
Læs mere

En oase med magisk lyd

30. juni 2022: Forventninger til en koncertoplevelse og et spillested er at det foregår på en...
Læs mere

Åbning af Galleri Kiel Ratzow i Tårup

Søndag d. 10. juli 2022 kl. 15-17 slår Stine dørene op til hendes nye galleri, værksted og...
Læs mere

landsbyraad dagsorden