Tårupportalen

Følg Tårupportalen på din SmartPhone:

Start din browser og skriv taarupportalen.dk i adressefeltet

Tryk på de tre små blå linjer øverst til venstre på din SmartPhone og  menuen åbnes.

Vælg herefter hvad du vil se...

Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Sporet ved Kongshøj Ådal

Som du nok har bemærket står der en ny træpæl i højre side på Kirke Alle' når du kører mod Tårup. På pælen sidder et skilt, der angiver startstedet for det nye spor ved Kongshøj Ådal.

Med stor velvillighed fra Haulundbrødrene er sporet ved Kongshøj Ådal blevet genetableret.

Den afmærkede rute er nu 3 km lang. For en rundtur kan du gå på cykelstien langs Svendborg Landevej (i alt 4,3 km).
Numrene på kortet henviser til nedenstående beskrivelser.
God tur.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Du er gæst på lodsejerens private ejendom, og han har åbnet sporet for færdsel til fods. Sporet kan delvis være trampestier, og derfor kan årstiden og planternes vækst påvirke passagen.

Bemærk: på grund af yngletid er sporet lukket fra 1. maj til 1. juli.
Resten af året er sporet åbent fra kl. 10 til solnedgang.

rutekort kongshoejaadal

Hent den nye turfolder

1 ÅGÅRDEN

Ågården er lagt under Haulund og Bakkegaard i Tårup i 2012, hvor der hører 643 ha til og laves ca. 20.000 slagtesvin om året med 565 søer. Der dyrkes rødsvingel, hvede, vinterbyg, vårbyg og vinterrasp.

2 KONGSHØJ Å
Ådalen er en tunneldal. Ved slutningen af sidste istid for ca. 10.000 år siden førte en flod smeltevandet bort fra isen. Floden gravede sig dybt ned i området og skabte ådalen. Kongshøj Å er »resterne« af denne flod. Engene langs åen afgræsses af kvier og heste. Her sprøjtes og gødes ikke længere. Vandkvaliteten i Kongshøj Å måles hver 14. dag og vandet i åen er helt rent. I åen er der blandt andet bækørreder og skaller. Efter at det tidligere Fyns Amt har etableret fiskepassager går havørrederne op
og gyder.

3 MÆANDERSLYNGNINGER
Når en å bliver gammel, får den større og større slyngninger. Disse kaldes mæandre. I tidens løb kan vandet grave sig igennem den sidste adskillelse, så der opstår en lille ø. Bevoksningen her er nobilis, som bruges til pyntegran. Sporet fortsætter ad landmandens kørespor. Hver gang landmanden kører i marken, sørger han for, at hjulsættene kører i de samme spor. De fremstår derfor som »stier« i den dyrkede mark.

4 UDSIGTSPUNKT
I klart vejr kan man se langt ud over det fynske landskab. Mod øst ses Kongshøj Mølledam. Rundt om kan man blandt andet se kirkerne i Øksendrup, Tårup, Frørup og Svindinge.

5 DYREVEKSEL
På dette sted går en dyreveksel (dyresti) op over skråningen. Den bruges flittigt af områdets mange rådyr.

6 VÅDE ENGE
Før blev drænvandet ført direkte ned i åen, men nu er drænene stoppet ud for engene. Vandet løber gennem engområdet, hvor det oprindelige plante- og dyreliv langsomt vender
tilbage. Planternes rødder optager overskydende gødning fra markerne og renser vandet på dets vej gennem engen.

7 VANDHULLET
Efter en lang opstigning af den gamle tunneldals skrænter fører sporet frem til et gravet vandhul. Det er lavet med tilladelse fra Fyns Amt for at give tudser og andre padder flere
ynglesteder og drikkevand til vildtet

 

© foto Steen Jensen

Om Coronavirus/covid-19

Politi
De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19 her:
www.coronasmitte.dk

Sundhedsstyrelsen
Få svar på dine spørgsmål om coronavirus/COVID-19 og de sundhedsfaglige anbefalinger i forhold til at forhindre smitte og spredning:
www.sst.dk
Gode råd om mental sundhed

Nyborg Kommune
Seneste opdateringer om Coronavirus finder du her:
www.nyborg.dk

Mental sundhed

Kommende arrangementer

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Nyheder

  • 1

kiknyt

Andre sider om Tårup

Gamle matrikelkort fra Tårup

Hent kort

1810-1851

Hent kort

1851-1877

Hent kort

1877-1955

Hent kort

1955-1980

Virksomheder i Tårup og Frørup

  • 1