Tårupportalen

Følg Tårupportalen på din SmartPhone:

Start din browser og skriv taarupportalen.dk i adressefeltet

Tryk på de tre små blå linjer øverst til venstre på din SmartPhone og  menuen åbnes.

Vælg herefter hvad du vil se...

Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Velkommen til Tårup

- og et aktivt landsbyliv på Østfyn

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

11. november 2016

Formand for Nyborg fælles Landsbyråd og medlem af Tårup Landsbyråd Dorte Søemod, fik den 3. november 2016 en pris - Landsbytræet - for sin store indsats for landsbyerne i Nyborg kommune.

Prisen blev indstiftet i 2002 i gl. Ørbæk kommune og uddeles hvert år til en person, der har gjort en særlig stor indsats for sin landsby og for landsbyerne i gl. Ørbæk kommune.
I Tårup har Kaj Nordahl, Erik Haulund og Karsten Mengel tidligere modtaget prisen. Landsbytræet står nu gennem det næste år hos Dorte Søemod.

Kirsten Hebjørn - der er formand for Herrested Landsbyråd sagde følgende ved overrækkelsen af prisen:

"Da jeg sidste år modtog træet undrede det mig, at der manglede et navn. Det var der også andre landsbyer, der gjorde.
Så derfor går træet 2016 til en person, der ikke bare arbejder for egen landsby, men for alle landsbyer i Nyborg Kommune.
Personen følger meget med i kommunalpolitik og opsøger politikkerne jævnlig.
Personen er god til at følge op på sagerne i udvalgene, er orienteret om dagsordner og referater.
Det nyder vi alle meget glæde af, da denne viden bliver delt mellem alle landsbyer.
Træet 2016 går til Dorte Sømod, tillykke og tak for din store indsats."

Dorte Søemod

Tårupportalen tog på besøg hos Dorte for at få en snak om hendes arbejde som formand i Nyborg fælles landsbyråd og om fremtiden.

- Du stopper nu som formand for Nyborg kommunes fælles landsbyråd - hvad er det vigtigste du har fået gjort som formand?

Jeg har været 6 år som formand for Nyborg Fælles landsbyråd. I starten tænkte jeg, at det var en svær opgave og kan jeg nu det? Men man lærer jo undervejs og vokser med opgaven, og jeg tænker, at jeg har bidraget til et fornuftigt samarbejde mellem landsbyerne og Nyborg Kommune, således at kommunen er klar på at vi er der. Jeg har også set det som min opgave, at følge med i lokalpolitikken og formidle videre når politikken har handlet om landsbyerne.

Der er også blevet en god struktur på landsbysamarbejdet, hvor landsbyerne nu er mere ligestillede og de to centerbyer Ørbæk og Ullerslev, hver har fået deres eget budget.

- og er der noget du ikke har nået?

Jeg ville gerne have inspireret og være medvirkende til, at der kom flere ildsjæle i alle kommunens 24 landsbyer. Det er undervejs, men meget forskelligt fra landsby til landsby.

- Hvad mener du at den nye og kommende formand bør lægge vægt på?

Den nye formand skal huske, at repræsentere alle 24 landsbyer i kommunen og ikke kun have sin egen landsby for øje.
Det er vigtigt, at den nye formand virker som igangsætter og inspirator for landsbyerne i kommunen.

- Når du ikke længere er formand for det fælles landsbyråd - hvad vil du bruge din tid til?

Hvert år til Jul har jeg fået bøger af min familie i julegave, fordi jeg gerne vil læse. Men arbejdet med landsbyrådene har altid kommet ind over - så var der en dagsorden der skulle ud - så var der et møde jeg skulle til. Jeg har det sådan, når jeg har meldt mig til noget, føler jeg mig også forpligtet til at følge op og møde op. Og bøgerne er meget blevet stående på boghylden.

Når det slutter ser jeg for mig, at der bliver god tid til at sætte mig med en god bog i fred og ro. Ja, og så vil jeg først og fremmest bruge mere tid i vort sommerhus på Sjælland.

- Får vi dig at se som medlem af andre foreningsbestyrelser i Tårup?

Nej, jeg har efterhånden været med i mange foreningsbestyrelser, både i landsbysammenhæng og privat i forskellige foreninger. Og jeg stopper jo som formand for det fælles landsbyråd, netop for at få mere tid.

-Fortsætter du som medlem af Tårup landsbyråd?

Ja arbejdet i Tårup Landsbyråd holder jeg meget af, her er en god atmosfære og her har jeg været med fra starten, - så det helt lokale arbejde, vil jeg gerne bevare mit tilhørsforhold til og fortsætte med.

-Hvordan ser du fremtiden for Tårup som landsby?

Tårup er udpeget som en af byvækst landsbyerne i Nyborg kommune, på grund af der sker en masse i landsbyen - de mange ildsjæle og det store engagement - jeg tror på en positiv udvikling for Tårup. Vi kan også se, at flere unge familier flytter til Tårup - dejligt at få unge familier med børn hertil.

- og hvad kan vi selv gøre  som beboere i Tårup for at støtte op om en positiv udvikling?

Som landsbybeboere kan vi gøre meget ved at holde vore huse og haver i pæn stand, Tårup bør fremstå indbydende og attraktiv - både for os selv, og for familier der tænker på at flytte hertil.
Vi skal fortsat samarbejde godt med Nyborg kommune og gøre opmærksom på vores eksistens, og vi skal være gode til at informere hinanden om livet i Tårup og om de muligheder vi har.

-

Tårupportalen ønsker Dorte Søemod tillykke med den meget velfortjente pris, og takker for det store arbejde hun har udført for landsbyen Tårup

© foto & interview Steen Jensen

 

 

SIDSTE NYT

Gudstjeneste i Frørup kirke

1. november 2020: Pga. Covid-19 har vi valgt i år at skifte foredrag og kaffebord ud med musikalsk...

Udvidet onsdagsgåtur

14. oktober 2020: Onsdagsturen fra Under egen gik ad markvejen ved Hjørnegården til Tåruplunde...

Høring af nyt regulativ for husholdningsaffald

14. oktober 2020: Folketinget har besluttet, at der skal indsamles mere genanvendeligt affald fra...

Et tilfældigt strejf af en hånd

13. oktober 2020: Efter moden overvejelse og med iagttagelse af alle covid-19 forholdsregler...

Set i Bakspejlet

 • Et tilfældigt strejf af en hånd

  13. oktober 2020: Efter moden overvejelse og med iagttagelse af alle covid-19 forholdsregler indbød Tårup-Frørup Seniorklub til en hyggelig høstfest...
 • Med Seniorklubben i Vestjylland

  Torsdag den 17. september tog Tårup-Frørup Seniorklub på udflugt til Oxbølområdet i Vestjylland. 27 havde tilmeldt sig til udflugten, der efter...
 • Svelmø

  01. september 2020: Når man står på Svelmøs højeste punkt på 18,5 m over havet, med udsigt over det Sydfynske øhav og ser Avernakø, Lyø, Bjørnø,...
 • Petanquebaner i Tårup?

  23. juli 2020: Ja, nu er det ganske vist, projektet er skudt i gang. Karsten Mengel og Steffen Kildegaard har taget fat på gravearbejdet. Der er nu...
 • Den gamle købmandsgård i Frørup som legeplads

  Den 26. juni 2020: Tårupportalen fik en invitation til sammen med Inger Mechlenburg at komme indenfor i den gamle købmandsgård i Frørup, for at se...
 • Dejlig gåtur

  18. juni 2020: Jeg kan fortælle at vi havde en dejlig gåtur fra forsamlingshuset i går. Vi var 6 personer. En mand og 5 kvinder. Vi gik 5,5 km...
 • Shelters på Kongshøj Strand - hurtigere end forventet

  15. juni 2020: Pludselig stod de der - de to nye stenbidere på Kongshøj Strand. De dygtige montører fra KeldHermann A/S fik hurtigt de to shelters...
 • Minigolf på Frørupgaard

  13. april 2020: Så er Frørup Minigolf etableret på Frørupgaard. Det mangler småting som grus og eftermaling, men banen er blevet indviet, og der har...
 • Generalforsamling i Tårup Forsamlingshus

  11. marts 2020: Onsdag aften var der generalforsamling i Tårup Forsamlingshus. Bestyrelsen havde gjort et flot forarbejde for at afviklingen af...
 • Tårup Landsbyråd har fået ny formand

  Tårup Landsbyråd har skiftet formand. Efter næsten 20 år som formand for rådet har vores ihærdige ildsjæl, Annelise Spangsgaard, ønsket at fratræde....
 • En aften med Klaus Jørgen - og generalforsamling

  20. februar 2020: Tårup Foredragsforening sluttede sæsonen med stegt flæsk og persillesovs, generalforsamling og en fortælling fra de varme lande og...
 • Arbejde for kul?

  04. februar 2020: Arkivleder cand phil i historie Jytte Raun fra Dalum-Hjallese lokalhistoriske arkiv, holdt tirsdag eftermiddag foredrag i...

Nyt fra kirkerne

Gudstjeneste i Frørup kirke

Høstgudstjenesten

Høstgudstjeneste og konfirmandindskrivning

Steder i Tårup og Frørup