Tårupportalen

Følg Tårupportalen på din SmartPhone:

Start din browser og skriv taarupportalen.dk i adressefeltet

Tryk på de tre små blå linjer øverst til venstre på din SmartPhone og  menuen åbnes.

Vælg herefter hvad du vil se...

Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Velkommen til Tårup

- og et aktivt landsbyliv på Østfyn

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

11. marts 2020: 

Onsdag aften var der generalforsamling i Tårup Forsamlingshus. Bestyrelsen havde gjort et flot forarbejde for at afviklingen af generalforsamlingen kunne foregå så sikkert som muligt - i relation til situationen i landet. Her var god afstand mellem bordene og få gæster ved hvert bord - og den gode gullaschsuppe blev indledningsvis personligt serveret af bestyrelsen.

Generalforsamling i Tårup Forsamlingshus

I lighed med tidligere generalforsamlinger blev Eskild hurtigt valgt til at være dirigent - en opgave, som han altid varetager på bedste vis og vi andre hjælper til med at det hele klapper.

Generalforsamling i Tårup Forsamlingshus

 Dagsordenen er efter vedtægterne let genkendelig og indledes med formandens årsberetning.

Generalforsamling i Tårup Forsamlingshus

Årsberetning 2019 Tårup Forsamlingshus
Vores udlejninger har været stabile i det seneste år. Der har været 26 udlejninger til private og 11 udlejninger til foreninger. I alt har der været varme på i 56 dage da der ofte er flere dage som lejes i forbindelse med festen. Vi har også haft et par aftener hvor der er blevet strikke hæklet og ikke mindst snakket.
De var med en vis nervøsitet vi gik det nye år i møde, efter at vennerne havde nedlagt sig selv, skulle vi til at nytænke så alle de gode traditioner som der er i huset ikke skulle gå tabt.
Nu er det heldigvis sådan at når en dør lukkes så er der andre som åbner og der har igen i 2019 været mange gode arrangementer i huset.
Vi havde en fantastisk dag den 15/6 i forbindelse med fejringen af Dannebrog hvor alle foreninger i byen slog sig sammen for at gøre dagen festligt. Der var en stor opbakning fra hele byen og selv om vejret ikke viste sig fra den solrige side så brød den igennem da Valdemar Sejr ankom med fanen.
Da der var mange rester fra festen, kunne de bruges til en fællesspisning under Egen den efterfølgende mandag og der var da også mange som fik glæde af den store overflod af mad.
Den 13/9 var der dameaften i huset og de eneste herrer som deltog, var til at serviceres de fremmødte på bedste vis, menuen var tapas; arrangør Marlene, Lisbeth med flere.
Igen den 25/9 var der muligt at komme og spise i huset da Bilde og Eriksen tryllede en lækker menu frem.
Da der stadig var overflod af kød fra flagfesten, kom resterne i Lindas fryser, og det blev brugt da Birgit meldte sig på banen til at arrangerede en fællesspisning den 25/11 i huset. Det blev en fin aften hvor Birgit og hendes stab lavede biksemad med spejlæg.
Julebanko blev også gennemført og mange gik fra den traditionsrige aften med ekstra julegaver.
Dette er sket med hjælp fra Linda som tog sig af julemenuen med sikker hånd.
Vi har skiftet rengøringsselskab da vores trofaste skurekone Tina Andersen ikke kunne varetage denne opgave mere, vi har nu Mi-viren til at gøre rent. Tak til Tina for hendes indsats gennem mange år.
Vores udlejning af huset går gennem Elspa Hansen og det er vi meget trygge ved. Tak for din indsats.
Der er også opstået en nørkleklub i huset som Marlene og Julie har været tovholder på.
I julen var der et par stykker som synes at dagene skulle gå med at få renoveret scenen og det gjorde de med et flot resultat Tak til bla. Peer og Eskild.
Så selv om vi savner vennerne, så viser det sig, at der kommer nye muligheder, når noget som har været i årevis ophører, det har været en dejligt at opleve at der er mange som byder ind og gerne vil arbejde for vores fællesskab.
Nu da vi ikke har vores venner mere og arrangementerne bliver fordelt ud over flere personer, er der nu mange som gør et flot stykke arbejde.
Vi har altid i bestyrelsen betalt for vores mad til fællesspisningerne, også dem vi slev har stået for idet vi synes at hvis vi og andre som arbejder, i huset skal have fribillet, så går det ud over indtjeningen. Samtidig er der nogen som hjælper i andre sammenhænge, som ikke får sin billet betalt, så for at ingen bliver glemt, er vores politik at alle som spiser i huset betaler sin part. Vi synes det er mest retfærdig.
Vi har et ønske, om at udvide vores bestyrelse, så vi er flere om at løfte den del, som har med fællesskabet og arrangementer i huset at gøre, dels for at bevare de traditioner bla. med fællesspisninger og få nye ideer til initiativer i og omkring huset og derved støtte op om vores sammenhold i byen. Jeg fornemmer at der sker noget meget spændene i byen med kultur og musik så jeg glæder mig til at se hvor vi skal hen.
Jeg vil slutte med at takke alle som støtter huset både med jeres arbejdskraft og kontingent og dem som har lyst til at deltage i de arrangementer som er i huset. Det arbejde vi som bestyrelse lægger i huset, er for jeres og for husets skyld, og derfor er det skønt at se at i kommer.
Med venlig hilsen Susanne Hintz

Efterfulgt af kassererens aflæggelse af regnskab - der også blev godkendt.

Generalforsamling i Tårup Forsamlingshus

Efter valget ser den nye og med to pladser udvidede forsamlingshusbestyrelse således ud:

Susanne Hintz
Viggo Hansen
Hanne Bilde
Henrik Nielsen
Heidi Hjorthaab
Peer Paulsen
Marlene Koldsø
Hanne Dahl
Henrik Kragh

Den nye bestyrelse konstituerer sig først i næste uge.

Generalforsamling i Tårup Forsamlingshus

Efter valget og en generalforsamling i god ro og orden, kom kaffen på bordene -  og lagkagerne blev serveret. Fotografen nåede desværre ikke at få et billede af de flotte lagkager, men har fundet et tilsvarende billede i arkivet.

Generalforsamling i Tårup Forsamlingshus

Flot med den store opbakning til forsamlingshuset og glædeligt, at vi har så mange ildsjæle i Tårup at vi nemt kan mønstre en forsamlingshusbestyrelse på hele 9 medlemmer.
Vi nåede alle sikkert hjem, lige inden hele Danmark lukkede ned...

Besøg også gerne Tårup Forsamlingshus egen webside www.taarupforsamlingshus.dk

coronavejledning

© foto og reportage Steen Jensen

SIDSTE NYT

Rene Kjær vinder DM for 4. gang

25. oktober 2020: Stabil kørsel hele konkurrencen igennem gør, at René Kjær allerede inden sidste...

Gudstjeneste i Frørup kirke

1. november 2020: Pga. Covid-19 har vi valgt i år at skifte foredrag og kaffebord ud med musikalsk...

Udvidet onsdagsgåtur

14. oktober 2020: Onsdagsturen fra Under egen gik ad markvejen ved Hjørnegården til Tåruplunde...

Høring af nyt regulativ for husholdningsaffald

14. oktober 2020: Folketinget har besluttet, at der skal indsamles mere genanvendeligt affald fra...

Set i Bakspejlet

 • Et tilfældigt strejf af en hånd

  13. oktober 2020: Efter moden overvejelse og med iagttagelse af alle covid-19 forholdsregler indbød Tårup-Frørup Seniorklub til en hyggelig høstfest...
 • Med Seniorklubben i Vestjylland

  Torsdag den 17. september tog Tårup-Frørup Seniorklub på udflugt til Oxbølområdet i Vestjylland. 27 havde tilmeldt sig til udflugten, der efter...
 • Svelmø

  01. september 2020: Når man står på Svelmøs højeste punkt på 18,5 m over havet, med udsigt over det Sydfynske øhav og ser Avernakø, Lyø, Bjørnø,...
 • Petanquebaner i Tårup?

  23. juli 2020: Ja, nu er det ganske vist, projektet er skudt i gang. Karsten Mengel og Steffen Kildegaard har taget fat på gravearbejdet. Der er nu...
 • Den gamle købmandsgård i Frørup som legeplads

  Den 26. juni 2020: Tårupportalen fik en invitation til sammen med Inger Mechlenburg at komme indenfor i den gamle købmandsgård i Frørup, for at se...
 • Dejlig gåtur

  18. juni 2020: Jeg kan fortælle at vi havde en dejlig gåtur fra forsamlingshuset i går. Vi var 6 personer. En mand og 5 kvinder. Vi gik 5,5 km...
 • Shelters på Kongshøj Strand - hurtigere end forventet

  15. juni 2020: Pludselig stod de der - de to nye stenbidere på Kongshøj Strand. De dygtige montører fra KeldHermann A/S fik hurtigt de to shelters...
 • Minigolf på Frørupgaard

  13. april 2020: Så er Frørup Minigolf etableret på Frørupgaard. Det mangler småting som grus og eftermaling, men banen er blevet indviet, og der har...
 • Generalforsamling i Tårup Forsamlingshus

  11. marts 2020: Onsdag aften var der generalforsamling i Tårup Forsamlingshus. Bestyrelsen havde gjort et flot forarbejde for at afviklingen af...
 • Tårup Landsbyråd har fået ny formand

  Tårup Landsbyråd har skiftet formand. Efter næsten 20 år som formand for rådet har vores ihærdige ildsjæl, Annelise Spangsgaard, ønsket at fratræde....
 • En aften med Klaus Jørgen - og generalforsamling

  20. februar 2020: Tårup Foredragsforening sluttede sæsonen med stegt flæsk og persillesovs, generalforsamling og en fortælling fra de varme lande og...
 • Arbejde for kul?

  04. februar 2020: Arkivleder cand phil i historie Jytte Raun fra Dalum-Hjallese lokalhistoriske arkiv, holdt tirsdag eftermiddag foredrag i...

Nyt fra kirkerne

Gudstjeneste i Frørup kirke

Høstgudstjenesten

Høstgudstjeneste og konfirmandindskrivning

Steder i Tårup og Frørup