Tårupportalen

Følg Tårupportalen på din SmartPhone:

Start din browser og skriv taarupportalen.dk i adressefeltet

Tryk på de tre små blå linjer øverst til venstre på din SmartPhone og  menuen åbnes.

Vælg herefter hvad du vil se...

Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Velkommen til Tårup

- og et aktivt landsbyliv på Østfyn

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Torsdag den 5. februar 2015 var der foredrag ved journalist, forfatter og Kina-ekspert Christina Boutrup i Tårup Forsamlingshus. Foredragsaftenen var arrangeret af Tårup Foredragsforening. Foredraget handlede om den politiske, økonomiske og kulturelle indflydelse Kina har på hele verden, og dermed også på Danmark.

Christina Boutrup har rejst rundt i stort set alle Kinas provinser, mens hun har boet og arbejdet som Kina-korrespondent  3 år i landet og har fået et indgående kendskab til kineserne, deres kultur og handlemåder.
Christina har skrevet flere bøger om Kina: "Kina - sweet & sour" om erfaringer fra danskere, der har turdet satse på kineserne og "Den røde løber" om Kinas fremmarch i Europa.

Christina fortalte spændende og meget engageret om mødet med kineserne - skal vi bare tage imod dem og deres penge eller skal vi være bange for dem? Christinas bud på dette var både og.  Vi skal være kritiske og stille vore egne betingelser, men også åbne over for de muligheder kinesernes investeringer bringer fra en af verdens største økonomier.

Efter at Nyborg Kommune har indledt et samarbejde med kineserne, har Christina Boutrup fået en del opfordringer til at arrangere en "Moderne dannelsesrejse til Kina" for at se, hvad og hvor kineserne kommer fra.

Rejsen finder sted i september 2015 og du kan her læse mere om rejsen og muligheden for at komme med Christina Boutrup som guide til Kina.

kinarejse

Du kan høre mere til Christina Boutrup på Radio 24syv, hvor hun er vært i programmet Globus Kina

Mange tak til Christina for et fantastisk spændende indblik i Kinas politiske, økonomiske og kulturelle indflydelse på vor hverdag i Danmark. 

Atter en rigtig god og indholdsrig foredragsaften i Tårup Forsamlingshus. 

Christina Boutrup

Kina - riget i midten...

Christina Boutrup

Der er både for og imod...

Christina Boutrup

Være åbne og kritiske i Kinasamarbejdet og benyt din egen tolk...

Christina Boutrup

Foredragsforeningens formand Klaus Jørgen Pedersen takker Christina Boutrup for en fantastisk spændende aften.

SIDSTE NYT

Høstgudstjeneste

Høstgudstjeneste og Konfirmandindskrivning I Frørup og Tårup Søndag den 4. oktober kl. 10.00 i...

Menighedsrådsvalg 2020

Den 15. september 2020 var der valgforsamling og menighedsrådsvalg i alle Danmarks sogne og...

Aflæsning af vandmålere

15. september 2020: Bestyrelsen for Tårup Vandværk aflæser vandmålerne lørdag den 26.09.2020 fra...

Åbne døre

12. september 2020: TIL ALLE INTERESSEREDE Jeg kunne tænke mig at holde "åbne døre" med...

Set i Bakspejlet

Nyt fra kirkerne

Høstgudstjeneste

Menighedsrådsvalg 2020

Konfirmation i Tårup Kirke

Steder i Tårup og Frørup