Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Beskrivelse af gangstien:
Gangstien udgår fra Brandgaden 2a i Tårup og løber langs markskel og skovbryn. Ved slutningen af stien går du ind i Tåruplundeskoven, hvor du kan vælge en af skovvejene på din tur tilbage til Brandgaden.

Gangstien har græsdække og er ca. 1.2 km. lang - hvortil kommer den valgte hjemvej gennem Tåruplunde skoven.

Stien Brandgaden - Tåruplundeskoven

Gangstiens forløb set mod nordvest
© Foto Arne Nielsen

Bemærk: 
Der vil først nu (maj 2014) blive sået græs på det sidste stykke, så helt klar vil stien først være til efteråret, den kan dog godt benyttes allerede nu.
Det er dog vigtigt at den kun bliver benyttet til fods, da den vil være nem at ødelægge som nyetableret sti.

Du kan hente/udskrive kortet her

Gangstien Brandgaden - Tåruplunde skoven

Kortmateriale: Geodatastyrelsen NemKort, maj 2014

Stien Brandgaden - Tåruplundeskoven

Gangstiens forløb set mod sydvest 
© Foto Erik Nilsson

Tåruplunde-stien

Oplevelser på stien...

© foto Birgette Cordes