Tårupportalen - for fællesskab, trivsel og bosætning

Velkommen til et aktivt landsbyliv - på Østfyn

Hjælp til Tårup Forsamlingshus venner:
Ang Julebanko:
Vennerne er ramt af "uheldige omstændigheder"
Vi mangler hjælp til at lave ris a la mande, til at uddele gaver og tjekke numre, og et par stykker til ”servering” og oprydning. Fra kl. 17.00. Giv besked (SMS eller ring) til Michael 20476996
Venlig hilsen
Else Marie fra Vennerne

Reception for Erik Jensen i Tårup Forsamlingshus

Søndag den 3. december var der reception for Erik Jensen, Haulund i anledning af at han har været formand for menighedsrådet i 25 år.  Receptionen blev afholdt i Tårup Forsamlingshus i tilknytning til søndagens gudstjeneste i Tårup Kirke.

Mange gæster fra nær og fjern var mødt frem for at hædre Erik med de 25 år.

Sognepræst André Friis Møller bød velkommen til receptionen og indledte med en flot og personlig tale for Erik.

Tårupportalen har fået lov til at gengive Andrés tale, som I kan læse herunder:

Kære Erik.

Hjertelig tillykke med dit flotte 25-års-jubilæum som formand for menighedsrådet, først 12 år i Tårup og siden 13 år for både Tårup og Frørup efter at de blev slået sammen. Det er en stor fornøjelse for mig at kunne være med til at markere din mærkedag, fordi en præstefamilie på flere måder lever i forholdsvis tæt forbindelse til et menighedsråd og selvfølgelig især til formanden. Inger og jeg, og Sophus, har så godt nok kun været med ombord på skuden i 17 år, så vi er jo stadigvæk lidt de nye i præstegården, selv om vi i mellemtiden er gået hen og blevet midaldrende eller halvgamle, mens vores store dreng har fået kørekort og snart bliver myndig.

Men lad os nu en stund fokusere på dig, Erik, som i fulde 25 år har haft formandskasketten på, og fået det hele omkring kirken til at fungere på bedste vis, både i menighedsrådet, i forhold til de øvrige ansatte og mig, og i forhold til en lang række af samarbejdspartnere. For det drejer sig jo mange mennesker og relationer, du har plejet i de mange år, i provstiet, blandt en stribe af håndværkere, arkitekter, orgelbyggere, jurister, gartnere og entreprenører, ja, det er faktisk et forbavsende stort antal mennesker, som du i årenes løb har skullet skabe et godt forhold til, for at få det hele omkring kirkerne og præstegården, skoven og jorden, der er forpagtet ud, for at få det til at glide på en harmonisk og konstruktiv måde.

Men det er ganske enkelt lykkedes for dig på faktisk alle de områder, jeg kan komme i tanke om. Personalet har haft gode forhold, man har for vane at gøre tjeneste i mange år, - det gælder både gravere og musikere og præster, hvor de sidstnævnte siden 13-1400-tallet i gennemsnit har været her i 33 år, - og alle bygninger står i så fin stand, man kan ønske. Godt nok har vi lidt problemer med orglet her i Tårup for tiden, men det var faktisk ikke til at forudse, når ikke engang orgelstemmeren, som tilser instrumentet, havde spottet problemet. Men bortset fra det, så er det jo et orgel af bedste mærke, vi har fået fornyet tårn og spir, med en flot forgyldt vejrhane, der blinker i solen og markerer, at her ligger en fin og solid kirke i at bemærkelsesværdigt godt samfund. Og noget lignende kan vi roligt sige om Frørup kirke og sogn.

Dertil kommer præstegården, som er aldeles i orden overalt og på fineste vis udbygget i 2010, da vi efterhånden var blevet seks og der var en vis trængsel på badeværelset om morgenen. Vi kunne sagtens tænke på flere konstruktive tiltag, som du har stået i spidsen for, såsom eksempelvis stenbelægningen foran kirken eller robotterne til præstegårdens store have.

Når man så oven i købet tænker på, at du aldeles ikke er fortaler for, at der skal bruges flest mulig penge, så synes jeg faktisk, det er særdeles rosværdigt, hvad du sammen med menighedsrådet som helhed er nået igennem med. Ja, som den snu storbonde, du er, fik du endda med provstens og provstiudvalgets velsignelse for et par år siden købt Ørbæks part af præstegårdsskoven op, da deres kasse engang var lige lovlig slunken. Så i stedet for at sælge hele skoven fra, så er dog stadig os, der råder og kan bestemme, at spejderne skal have de gode vilkår oppe i skoven, som de har. Og den position har du det klart nok bedst med.

Men det fine ved din personlighed, ud over din imødekommenhed, humor og umiskendelige østfynske dialekt, det er i mine øjne, at du i en særdeles virksom dagligdag tager dig tid til så mange uegennyttige gøremål, som gavner fællesskabet og det lokale samfund, kirken og alle, der har med den at gøre. Frivilligheden, om vi nu tænker på sportsklubber, blandt besøgsvenner til ældre eller så mange andre sammenhænge, den bliver i disse år med rette ofte anprist som uundværlig i forhold til vores sociale liv. Og i det stykke kan jeg ikke komme i tanke om mange, der yder en indsats som dig, Erik. For ud over dit engagement i kirken og menighedsrådet, så er du jo også aktiv i foredragsforeningen og landsbyrådet, jagtforening, Venstre og nu også provstiudvalget, velsagtens også i en eller anden bank og forskellige landbrugsforeninger, så jeg faktisk har svært ved at forstå, at du altid har tid til en snak. Måske bl.a. fordi de ugentlige 2 eller 400 grise bliver leveret om natten. Alligevel formår du at have godt humør og overskud til at tale med og hjælpe mange mennesker med de mest forskellige små eller større problemer.

Jeg synes det er flot gået, at du har haft overskud til at stå i spidsen for menighedsrådet i en hel sølvbryllupsalder, og vi er mange, som skylder dig tak for indsatsen. Så på min families vegne, og på personalets og menighedsrådets vegne, vil jeg gerne til slut sige tak for din imødekommenhed og venlighed, tak for arbejdsindsatsen og de mange fornøjelige og gemytlige stunder, vi har haft glæde af i så mange år.

Lad os rejse os og udråbe et trefoldigt leve for Erik:

Erik længe leve, hurra, hurra, hurra! 

Reception for Erik Jensen

Reception for Erik Jensen i Tårup Forsamlingshus

Godt samarbejde mellem André og Erik...

Reception for Erik Jensen i Tårup Forsamlingshus

Udover sognepræstens tale, var der også taler fra Provst Hans Bredmose Simonsen, Nyborgs borgmester Kenneth Muhs og formanden for Det fælles landsbyråd og Landdistriktudvalget i Nyborg Kommune Dorte Søemod.

Erik sluttede selv talerækken af med en lille anekdote fra de 25 år som formand for menighedsrådet. 

Reception for Erik Jensen i Tårup Forsamlingshus Reception for Erik Jensen i Tårup Forsamlingshus

 Linda Søgaard Jensen var i køkkenet og sørgede for en fin buffet.

Reception i Tårup Forsamlingshus

©  foto Ingrid Ulskov Matthiesen

Læs også Tårupportalens interview med Erik, i anledning af hans 25. års jubilæum

Velkommen til Tårup

Tårup - aktivt landsbyliv - nær Danmarks Riges Hjerte

logodrh

Tårup er en lille, men meget levende landsby på Østfyn, 10 km fra Nyborg Slot og by, og motorvejen til Jylland og Sjælland. Vi har lynhurtigt fibernet, godt foreningsliv, mange ildsjæle, landsbyråd og et meget aktivt fællesskab. Børnene har kun et par km til skolen, hvortil der er cykelsti og skolebus.

Ja, og så er der også lige det med den smukke Østfynske natur - som vi bor midt i. Vi er nærmeste nabo til ørnene over os, skovene omkring os og Storebæltkystens friske badevand.

Besøg vort område og oplev det selv - måske du vælger at flytte hertil.

Læs mere om Tårup...

Tårup set fra luften© luftfoto Dorte Trøjgaard Lersey Hansen

- og velkommen til Frørup

Frørup - levende landsby

Frørup er en gammel landsby med sjæl præget af fine små byhuse og velbevarede bindingsværkshuse omkring bymidten.

Frørup ligger i et flot kuperet område, og udenfor byen findes adskillige fritidslandbrug med heste. Frørup har en god placering 10 km syd for Storebæltsbroen og motorvejen. Vi har fibernet og god infrastruktur.

Frørup

Udover aktivt foreningsliv, skole og daginstitutioner har vi i byen mange unge familier med børn samt unge iværksættere.

Læs meget mere om Frørup...

Fra lokalhistorien

 • Tårups historie +

  Tårups historie Tårup er nævnt første gang i 1361 under navnet Thorpe. Landsbyen er således en bebyggelse Læs mere
 • Frørup sogns historie +

  Frørup sogns historie Her kan du læse Frørup sogns historie, som er samlet og skrevet af Hans Rasmussen Læs mere
 • Tårup Brugsforening +

  Tårup Brugsforening Andels bevægelsen er en fælles betegnelse for medlemsforeninger med økonomiske og erhvervsmæssige formål: køb og Læs mere
 • Regissekilden i Frørup +

  Regissekilden i Frørup De tre sagn om Regissekilden De to første sagn smelter næsten sammen, og de fører Læs mere
 • Grøn Bazar +

  Grøn Bazar I 1984 blev der afholdt Grøn Bazar i Tårup Forsamlingshus.  Se en video fra dengang, Læs mere
 • 1
 • 2

Steder i Tårup & Frørup

 Befolkningsudvikling

Befolkningsudviklingen i Tårup

kiknyt

Aktivitetsprogram Tårup 2017-18

Kommende arrangementer

 • Julefællesspisning og Banko

  Julefællesspisning og Banko

  14. december kl. 17:30 i Tårup Forsamlingshus
  Afholdes den traditionelle fællesspisning med efterfølgende bankospil om de medbragte pakker.
  Læs mere
 • Vi løber sammen

  Vi løber sammen

  Vi løber sammen den sidste lørdag i måneden med start fra Frørup Forsamlingshus kl. 10.00. Hvis man har lyst til at tage en løbetur sammen med nogle andre, møder man blot op - ingen tilmelding. Vel mødt Frørup Landsbyråd Læs mere
 • En munter time med Sømandskvartetten

  En munter time med Sømandskvartetten

  Onsdag, 10. Januar 2018, 14:00: Musik og Banko i Seniorklubben
  Læs mere
 • En rejse på musikalsk hesteryg

  En rejse på musikalsk hesteryg

  Tårup Foredragsforening Torsdag, 18. Januar 2018, 19:30
  Det fynske teater og musik galleri - Duo Rosinante underholder med causeriet "På musikalsk Hesteryg".
  Læs mere
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Nyheder

 • 1

Andre sider om Tårup

Lindas køkken

Dengang i Tårup

 • 1

Dengang i Frørup

 • 1

Virksomheder i Tårup og omegn

 • 1